Index PENGAB we wrześniu ’23 jest niższy o 5,1 pkt. m/m

Index PENGAB we wrześniu ’23 jest niższy o 5,1 pkt. m/m
Fot. stock.adobe.com / oldwar
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Wrześniowy odczyt ujawnia m/m pogorszenie wartości sześciomiesięcznych prognoz sytuacji ekonomicznej gospodarki kraju oraz gospodarstw domowych - czytamy w najnowszym Monitorze Bankowym.

– W prognozie sześciomiesięcznej rynku bankowego odnotowano wzrost dla rynku lokat długoterminowych przedsiębiorstw m/m.

Tadeusz Białek

Na pozostałych monitorowanych rynkach również zaobserwowano poprawę odczytu prognoz sześciomiesięcznych w ujęciu m/m. Największy wzrost, o 117 pkt. r/r, odnotowano na rynku kredytów mieszkaniowych.

Przewidywania dla sytuacji ekonomicznej przedsiębiorstw wynoszą minus 21 pkt. i są na tym samym poziomie m/m, a r/r wzrosły o 59 pkt. Z kolei w prognozie sytuacji ekonomicznej gospodarstw domowych zanotowano spadek o 5 pkt. m/m. Obecnie wynosi minus 16 pkt, a r/r jest wyższy o 66 pkt.

Natomiast prognoza sytuacji ekonomicznej gospodarki kraju wynosi minus 29 pkt., m/m spadła o 3 pkt., a r/r jest wyższa o 41 pkt. – powiedział dr Tadeusz Białek, prezes ZBP.

– We wrześniu Index Pengab odnotował wartość 24,8 pkt, m/m jest niższy o 5,1 pkt. Indeks prognostyczny m/m spadł o 9,3 pkt. do poziomu 23,2 pkt., a indeks ocen jest niższy m/m o 1,1 pkt. uzyskując wartość 26,3 pkt.

We wrześniu m/m zaobserwowano spadek aktywności klientów na rynku kredytów konsumpcyjnych oraz wzrost na rynku kredytów mieszkaniowych inwestycyjnych, a także obrotowych.

Marcin Idzik, Kantar.

Wzrosła m/m aktywność klientów na rynku depozytów. Prognozy dla rynku kredytów konsumpcyjnych, mieszkaniowych oraz obrotowych są optymistyczne.

Wrześniowy odczyt ujawnia m/m pogorszenie wartości sześciomiesięcznych prognoz sytuacji ekonomicznej gospodarki kraju oraz gospodarstw domowych – podkreślił Marcin Idzik, Minds & Roses.

Kredyty gospodarstw domowych

Ogólny wskaźnik oceny aktywności klientów na rynku kredytów gospodarstw domowych m/m jest niższy o 4 pkt. i we wrześniu wynosi 18 pkt. Saldo ocen aktywności klientów na rynku kredytów konsumpcyjnych m/m jest niższe o 13 pkt., a r/r wzrosło o 45 pkt.

Saldo ocen dla rynku kredytów mieszkaniowych m/m wzrosło o 9 pkt, a r/r jest wyższe o 94 pkt. Indeks prognozy trzymiesięcznej dla rynku kredytów gospodarstw domowych wzrósł m/m o 10 pkt. i wynosi 58 pkt.

Depozyty gospodarstw domowych

Ogólny wskaźnik ocen aktywności klientów indywidualnych na rynku depozytów gospodarstw domowych m/m wzrósł o 5 pkt. i wynosi obecnie 25 pkt. W przypadku salda ocen zmian aktywności klientów na rynku depozytów bieżących gospodarstw domowych odnotowano m/m wzrost o 18 pkt., a r/r wzrost o 20 pkt.

Saldo ocen dla depozytów terminowych m/m wzrosło o 7 pkt., a r/r jest niższe o 16 pkt. Indeks prognozy trzymiesięcznej dla rynku depozytowego gospodarstw domowych m/m spadł o 6 pkt. i wynosi 16 pkt.

Kredyty podmiotów gospodarczych

Wskaźnik ogólny oceny aktywności przedsiębiorców na rynku kredytów dla podmiotów gospodarczych m/m wzrósł o 13 pkt. i wynosi 14 pkt. W przypadku aktywności przedsiębiorców na rynku kredytów inwestycyjnych indeks ocen m/m wzrósł o 13 pkt., a r/r jest wyższy o 15 pkt.

Indeks ocen dla rynku kredytów obrotowych m/m wzrósł o 29 pkt., a r/r jest wyższy o 50 pkt. Indeks prognozy dla rynku kredytów podmiotów gospodarczych m/m jest wyższy o 1 pkt. i wynosi obecnie 26 pkt.

Depozyty podmiotów gospodarczych

Wskaźnik ocen aktywności przedsiębiorców na rynku depozytów m/m spadł o 4 pkt. i wynosi 10 pkt. Indeks ocen dla rynku depozytów bieżących m/m jest niższy o 7 pkt, a r/r wzrósł o 1 pkt.

Indeks ocen aktywności przedsiębiorców na rynku depozytów terminowych m/m wzrósł o 1 pkt, a r/r jest niższy o 11 pkt.

Indeks prognozy trzymiesięcznej dla rynku depozytów podmiotów gospodarczych m/m jest niższy o 8 pkt. i wynosi obecnie 2 pkt.

Prognoza sześciomiesięczna rynku bankowego

We wrześniu odnotowano m/m poprawę odczytu prognoz sześciomiesięcznych dla wszytkach monitorowanych rynków.

Największą poprawę odnotowano na rynku kredytów mieszkaniowych.

Kredyty, depozyty, monitor Bankowy
Źródło: Monitor Bankowy

Prognoza sześciomiesięczna sytuacji ekonomicznej

We wrześniu odnotowano pogorszenie oraz brak zmiany w odczytach sześciomiesięcznych prognoz makroekonomicznych sytuacji ekonomicznej kraju, przedsiębiorstw oraz gospodarstw domowych. Prognoza sytuacji ekonomicznej przedsiębiorstw wynosi minus 21 pkt, m/m bez zmian, a r/r wzrosła o 59 pkt.

Prognoza sytuacji ekonomicznej gospodarstw domowych wynosi minus 16 pkt, m/m i spadła o 5 pkt, a r/r jest wyższa o 66 pkt. Prognoza sytuacji ekonomicznej gospodarki kraju wynosi minus 29 pkt, m/m spadła o 3 pkt., a r/r jest wyższa o 41 pkt.

Ocena sektora bankowego

Największe zagrożenia dla polskiego systemu bankowego wynikają w opinii badanych z nadmiernego wpływu polityki w gospodarce. Jest to dominujący czynnik. Na dalszych pozycjach wskazano problem kredytów CHF i sporów sądowych z klientami z tego tytułu.

Wysoka zmienność i niestabilność prawa jest wskazywana na miejscu trzecim, a na dalszych pozycjach wysokie obciążania nakładane na sektor bankowy, cyberprzestępczość, wysoka inflacja, czy też niestabilna sytuacja ekonomiczna.

Jako szanse polskiego systemu bankowego wskazano innowacyjne technologie i produkty, stabilność systemu bankowego, bankowość elektroniczną, konsolidacja na rynku bankowego, czy też zaufanie klientów do banków.

Słabe strony systemu bankowego związane są z takimi czynnikami jak: nadmiar przepisów, biurokracja, zmienność regulacji i przepisów, problem kredytów CHF oraz podatność na wpływ polityków.

Mocne strony polskiego sektora bankowego to: stabilność i dobra sytuacja finansowa banków, bezpieczeństwo systemowe, odporność na sytuacje kryzysowe, bankowość mobilna i cyfryzacja, dobra kapitalizacja i silna pozycja.

Monitor Bankowy wrzesień 2023

Źródło: BANK.pl