Index PENGAB w lipcu ’23 wzrósł o 1,9 i wynosi 22,7 pkt. – większe zainteresowanie kredytami

Index PENGAB w lipcu ’23 wzrósł o 1,9 i wynosi 22,7 pkt. – większe zainteresowanie kredytami
Fot. stock.adobe.com / tadamichi
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
W lipcu m/m zaobserwowano zdecydowany wzrost aktywności klientów na rynku kredytów konsumpcyjnych, mieszkaniowych, a także nieznaczną poprawę dynamiki na rynku kredytów obrotowych, czytamy w najnowszym Monitorze Bankowym.

– Pomiar Index Pengab w lipcu 2023 r.  wskazuje na zwiększone zainteresowania klientów kredytami. W prognozie sześciomiesięcznej rynku bankowego odnotowano wzrost dla rynku kredytów mieszkaniowych, kredytów inwestycyjnych oraz kredytów obrotowych. Na pozostałych monitorowanych rynkach zaobserwowano korekty odczytów sześciomiesięcznych prognoz.

Tadeusz Białek, prezes ZBP

W odczytach sześciomiesięcznych odnotowano pogorszenie prognoz makroekonomicznych sytuacji ekonomicznej kraju, przedsiębiorstw i gospodarstw domowych. Przewidywania dla sytuacji ekonomicznej przedsiębiorstw wynoszą minus 22 pkt. i są niższe m/m o 19 pkt., a r/r wzrosły o 50 pkt. Z kolei w prognozie sytuacji ekonomicznej gospodarstw domowych zanotowano spadek o 24 pkt. m/m. Obecnie wynosi minus 32 pkt. i r/r jest wyższa o 52 pkt.

Natomiast prognoza sytuacji ekonomicznej gospodarki kraju wynosi minus 30 pkt., m/m spadła o 22 pkt., a r/r jest wyższa o 49 pkt. – podkreślił Tadeusz Białek, prezes ZBP.

– W lipcu Index Pengab odnotował wartość 22,7 pkt, m/m jest wyższy o 1,9 pkt. Indeks prognostyczny m/m spadł o 3,8 pkt. do poziomu 20,3 pkt., a indeks ocen jest wyższy m/m o 7,7 pkt. uzyskując wartość 25,2 pkt.

W lipcu m/m zaobserwowano zdecydowany wzrost aktywności klientów na rynku kredytów konsumpcyjnych, mieszkaniowych, a także nieznaczną poprawę dynamiki na rynku kredytów obrotowych. Istotny wzrost nastąpił w przewidywanej w kolejnych trzech miesiącach aktywności przedsiębiorców na rynku kredytów inwestycyjnych oraz obrotowych.

Marcin Idzik, Kantar.

Lipcowy odczyt ujawnia m/m znaczące pogorszenie wartości sześciomiesięcznych prognoz sytuacji ekonomicznej przedsiębiorstw, gospodarki kraju oraz gospodarstw domowych – powiedział Marcin Idzik z Minds & Roses.

Index PENGAB lipiec 2023, grafika
Źródło: Monitor Bankowy

Czytaj także: Wskaźnik koniunktury bankowej Pengab jest niższy o 4,4 pkt. w czerwcu ’23 m/m

Kredyty gospodarstw domowych

Ogólny wskaźnik oceny aktywności klientów na rynku kredytów gospodarstw domowych m/m jest wyższy o 27 pkt. i w lipcu wynosi 40 pkt. Saldo ocen aktywności klientów na rynku kredytów konsumpcyjnych m/m jest wyższe o 40 pkt., a r/r wzrosło o 95 pkt. Saldo ocen dla rynku kredytów mieszkaniowych m/m wzrosło o 17 pkt., a r/r jest wyższe o 89 pkt. Indeks prognozy trzymiesięcznej dla rynku kredytów gospodarstw domowych spadł m/m o 4 pkt. i wynosi 52 pkt.

Depozyty gospodarstw domowych

Ogólny wskaźnik ocen aktywności klientów indywidualnych na rynku depozytów gospodarstw domowych m/m wzrósł o 6 pkt. i wynosi obecnie 12 pkt. W przypadku salda ocen zmian aktywności klientów na rynku depozytów bieżących gospodarstw domowych odnotowano m/m wzrost o 9 pkt., a r/r spadek o 3 pkt. Saldo ocen dla depozytów terminowych m/m wzrosło o 18 pkt., a r/r jest niższe o 22 pkt. Indeks prognozy trzymiesięcznej dla rynku depozytowego gospodarstw domowych m/m spadł o 7 pkt. i wynosi 10 pkt.

Kredyty podmiotów gospodarczych

Wskaźnik ogólny oceny aktywności przedsiębiorców na rynku kredytów dla podmiotów gospodarczych m/m wzrósł o 4 pkt. i wynosi 8 pkt. W przypadku aktywności przedsiębiorców na rynku kredytów inwestycyjnych indeks ocen m/m wzrósł o 2 pkt., a r/r jest wyższy o 5 pkt. Indeks ocen dla rynku kredytów obrotowych m/m wzrósł o 8 pkt., a r/r jest wyższy o 26 pkt. Indeks prognozy dla rynku kredytów podmiotów gospodarczych m/m jest wyższy o 8 pkt. i wynosi obecnie 28 pkt.

Depozyty podmiotów gospodarczych

Wskaźnik ocen aktywności przedsiębiorców na rynku depozytów m/m spadł o 9 pkt. i wynosi 0 pkt. Indeks ocen dla rynku depozytów bieżących m/m jest wyższy o 9 pkt., a r/r wzrósł o 20 pkt. Indeks ocen aktywności przedsiębiorców na rynku depozytów terminowych m/m spadł o 13 pkt, a r/r jest niższy o 26 pkt. Indeks prognozy trzymiesięcznej dla rynku depozytów podmiotów gospodarczych m/m jest wyższy o 1 pkt. i wynosi obecnie 8 pkt.

Pełna wersja Monitora Bankowego lipiec 2023

Prognoza sześciomiesięczna rynku bankowego

W lipcu odnotowano m/m poprawę odczytów prognoz sześciomiesięcznych dla rynku kredytów mieszkaniowych, kredytów inwestycyjnych oraz kredytów obrotowych. Na pozostałych monitorowanych rynkach odnotowano korekty odczytów sześciomiesięcznych prognoz.

Prognoza sześciomiesięczna sytuacji ekonomicznej

W lipcu odnotowano znaczące pogorszenie w odczytach sześciomiesięcznych prognoz makroekonomicznych sytuacji ekonomicznej kraju, przedsiębiorstw i gospodarstw domowych. Prognoza sytuacji ekonomicznej przedsiębiorstw wynosi minus 22 pkt., m/m jest niższa o 19 pkt., a r/r jest wzrosła o 50 pkt. Prognoza sytuacji ekonomicznej gospodarstw domowych wynosi minus 32 pkt, m/m jest spadła o 24 pkt., a r/r jest wyższa o 52 pkt. Prognoza sytuacji ekonomicznej gospodarki kraju wynosi minus 30 pkt., m/m jest spadła o 22 pkt., a r/r jest wyższa o 49 pkt.

Bankowcy o zagrożeniach dla sektora

Największe aktualne zagrożenie dla sektora bankowego zdaniem 38 proc. badanych to wyrok TSUE ws. frankowiczów.

Na drugim miejscu wskazano wzrost złych kredytów (19 proc.), na trzecim wprowadzenie powszechnych wakacji kredytowych (16 proc.).

Monitor Bankowy lipiec 2023
Źródło: Monitor Bankowy
Źródło: BANK.pl