Ponad 3,5 mln rekordów w międzybankowej bazie danych o nieruchomościach AMRON

Ponad 3,5 mln rekordów w międzybankowej bazie danych o nieruchomościach AMRON
Dr Jacek Furga. Fot. aleBank.pl
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
W środę, 25 listopada 2020 roku liczba danych o cenach transakcyjnych i wartościach nieruchomości w jedynej międzybankowej bazie danych o nieruchomościach jaką jest System AMRON przekroczyła poziom 3,5 mln rekordów, pisze Jacek Furga Prezes Centrum AMRON.

Decyzja o prowadzeniu tej jedynej bazy spełniającej wymagania Rekomendacji J Komisji Nadzoru Finansowego została podjęta kilkanaście lat temu przez Prezesów największych banków w celu umożliwienia systematycznego monitorowania wartości zabezpieczeń hipotecznych, weryfikowania poprawności wycen wartości nieruchomości oraz racjonalizowania kosztów okresowego przeglądu i aktualizowania wartości nieruchomości.

Związek Banków Polskich udostępnił System AMRON bankom we wrześniu 2004 roku.

600 podmiotów korzysta z Systemu AMRON

Obecnie z danych gromadzonych w Systemie AMRON oraz dostępnych w nim raportów analitycznych i statystycznych korzysta nie tylko cały sektor bankowy, ale również liczne grono rzeczoznawców majątkowych, pośredników w obrocie nieruchomościami, doradców finansowych oraz pracowników naukowych i studentów kilkunastu wyższych uczelni.

Na liście ponad 600 podmiotów korzystających z Systemu AMRON są zarówno Narodowy Bank Polski jak również Komisja Nadzoru Finansowego czy Prokuratura Krajowa.

Wiarygodne i użyteczne dane

W październiku br. międzybankowa Grupa Robocza ds. badania wiarygodności bazy danych AMRON w rozumieniu wymogów Rekomendacji J Komisji Nadzoru Finansowego potwierdziła spełnianie przez AMRON tych wymogów.

Banki już dawno przestały traktować uczestnictwo w Systemie AMRON jako spełnienie obowiązków wynikających z Rekomendacji J oraz Rekomendacji S wymogów nadzorczych.

Korzystanie z AMRON to realna szansa sprawniejszego zarządzania ryzykiem i monitorowania wartości zabezpieczeń wierzytelności hipotecznych oraz sposób na istotną redukcję kosztów w tym obszarze, dzięki korzystaniu z metod statystycznych zarówno tych zaimplementowanych w Systemie AMRON jak i własnych z wykorzystaniem gromadzonych w AMRON danych.

Obie Rekomendacje KNF dopuszczają stosowanie metod statystycznych do monitorowania oraz aktualizacji wartości zabezpieczeń wierzytelności hipotecznych.

Zasilanie przez banki i korzystanie z międzybankowej bazy danych jest warunkiem niezbędnym dla stosowania przez nie metod statystycznych w celu monitorowania wartości nieruchomości i określania nieruchomości wymagających aktualizacji wyceny zgodnie z art. 208 CRR.

Dane z AMRON i metody statystyczne

Zgodnie z ostatnim paragrafem art. 208 CRR do monitorowania wartości nieruchomości i określania nieruchomości wymagających aktualizacji wyceny, instytucje mogą wykorzystywać metody statystyczne.

Możliwości korzystania z modeli statystycznych nie tylko w procesie monitorowania lecz również w momencie określania wartości nieruchomości dla podjęcia decyzji kredytowej sankcjonują opublikowane w  dniu 29.05.2020r. przez Europejski Urząd Nadzoru Bankowego EBA wytyczne w sprawie udzielania pożyczek i ich monitoringu (Guidelines on loan origination and monitoring, EBA/GL/2020/06 z 29.05.2020 r.), które wejdą w życie 30 czerwca 2021r.

Regulacje te dopuszczają wycenę wartości nieruchomości mieszkaniowych z wykorzystaniem wsparcia zaawansowanych modeli statystycznych przez rzeczoznawców wewnętrznych w banku.

Źródło: aleBank.pl