Centrum Prawa Bankowego i Informacji zmienia się w Centrum Procesów Bankowych i Informacji sp. z o.o.

Centrum Prawa Bankowego i Informacji zmienia się w Centrum Procesów Bankowych i Informacji sp. z o.o.
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

Powstała trzydzieści lat temu Bankowa Spółka Prawnicza aktywnie zaangażowała się w odpowiedzialny proces tworzenia nowoczesnego otoczenia regulacyjnego dla rynku finansowego. W kolejnych latach istotnym obszarem aktywności Spółki stała się wymiana i udostępnianie informacji, co znalazło odzwierciedlenie w zmienionej wtedy nazwie - Centrum Prawa Bankowego i Informacji. Obecnie, w dobie dynamicznej digitalizacji rynku finansowego, na pierwszy plan wysuwają się kwestie technologiczne, które i dla naszej spółki nabierają wymiaru priorytetowego. Dlatego od 10 lipca br. nazywamy się Centrum Procesów Bankowych i Informacji sp. z o.o. - informuje dr Jacek Furga, prezes CPBiI.

Ten rebranding, z rozmysłem przeprowadzony tak, by nowa marka w jak największym stopniu kojarzyła się ze starym rozpoznawalnym brandem, wpisuje się zarazem w filozofię funkcjonowania CPBiI.

Od utworzenia w 1992 roku aż po dzień dzisiejszy nasze starania koncentrują się na wspieraniu bezpiecznego i dostępnego dla wszystkich bez wyjątku rynku finansowego, którego uczestnicy z branży bankowej i instytucji otoczenia okołobankowego dysponują dobrze wykwalifikowaną kadrą, mogąc zapewnić wszechstronne wsparcie dla swych klientów.

Ten cel przyświecał już Bankowej Spółce Prawniczej, która współtworzyła szereg rozwiązań legislacyjnych, pozwalających nie tylko na dynamiczny wzrost młodego i niedoświadczonego u progu transformacji ustrojowej, polskiego sektora bankowego, ale i jego modernizację, w wyniku której instytucje finansowe mogą dziś dostarczać swym klientom wygodne, bezpieczne i innowacyjne rozwiązania z zakresu gospodarki elektronicznej.

Przykładem może być zainicjowane jeszcze w 1992 r. utworzenie międzybankowego, zintegrowanego systemu obsługi kart bankowych. W ramach tej inicjatywy Związku Banków Polskich, naszej spółce przypadło w udziale wypracowanie regulacji, pozwalających na wdrożenie tej formy płatności bezgotówkowej jako powszechnego instrumentu obrotu gospodarczego.

CPBiI stawia na transformację cyfrową

Rozwój gospodarki elektronicznej doprowadził do wzrostu znaczenia danych, określanych dziś mianem „waluty XXI wieku”. Dysponowanie pełną i aktualną wiedzą na temat wypłacalności potencjalnych kredytobiorców, oszukańczych schematów stosowanych przez przestępców czy też procederu wykorzystywania tzw. słupów stało się niezbędnym warunkiem zapewnienia bezpieczeństwa obrotu gospodarczego.

Obsługą stworzonych przez ZBP systemów wymiany informacji, mających za cel usprawnienie procesu oceny zdolności kredytowej, zajęła się nasza firma, przyjmując wtedy nazwę Centrum Prawa Bankowego i Informacji sp. z o.o.

Celem naszych działań było nie tylko stworzenie szczelnych mechanizmów, chroniących system bankowy przed fraudami, ale i zabezpieczenie „najsłabszego ogniwa obrotu gospodarczego”, jakim jest klient indywidualny. Stąd takie inicjatywy jak System Zastrzegania Kart – zastrzegam.pl czy System DOKUMENTY ZASTRZEŻONE, pozwalające każdemu uczestnikowi rynku szybko i skutecznie zabezpieczyć się przed skutkami kradzieży tożsamości lub utraty elektronicznego instrumentu płatniczego.

Niemożliwym byłby tak dynamiczny rozwój kredytowania hipotecznego w ostatnich kilkunastu latach oraz sprawnego monitorowania zmian wartości zabezpieczeń hipotecznych liczącego ponad 2,5 mln kredytów mieszkaniowych portfela, bez międzybankowej baz danych o rynku nieruchomości – Systemu AMRON.

Nie mniej istotną sferą działalności CPBiI stała się edukacja i popularyzacja wiedzy ekonomicznej, w tym organizacja licznych konferencji, debat i szkoleń dla przedstawicieli sektora finansowego.

Ważną rolę w popularyzacji najnowszej wiedzy ekonomicznej odgrywa Wydawnictwo, z takimi tytułami jak „Miesięcznik Finansowy BANK” oraz portal BANK.pl, będący platformą informacyjno-edukacyjną Centrum skoncentrowaną na zagadnieniach z dziedziny bankowości i rynku finansowego, ekonomii i prawa gospodarczego oraz działalności samorządów terytorialnych.

Świat idzie naprzód, co w przypadku rynku finansowego oznacza coraz większą koncentrację na sferze technologicznej. Zważając na słowa byłego prezesa PKO Banku Polskiego, Zbigniewa Jagiełły, iż współczesna instytucja finansowa powinna być „firmą  technologiczną z licencją bankową”, chcemy postawić cyfrową transformację w centrum naszych działań, co znalazło odzwierciedlenie w nowej nazwie spółki: Centrum Procesów Bankowych i Informacji.

Centrum Procesów Bankowych i Informacji (dawniej Centrum Prawa Bankowego i Informacji)

W dalszym jednak ciągu niezmienne pozostają wartości, kluczowe dla naszej firmy: bezpieczeństwo rynku finansowego i wszystkich jego uczestników, dostępność usług bankowych oraz krzewienie wiedzy ekonomicznej i rozwój kompetencji przedstawicieli sektora.

dr Jacek Furga, Prezes Zarządu Centrum Procesów Bankowych i Informacji Sp. z o.o.

Źródło: BANK.pl