Polska Bezgotówkowa radzi: Przygotuj swoją firmę na zmiany w sprzedaży w najbliższej przyszłości!

Polska Bezgotówkowa radzi: Przygotuj swoją firmę na zmiany w sprzedaży w najbliższej przyszłości!
AdobeStock, autor: jaaff
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
O tym jakie metody dominują na rynku płatności, jak zmieniają się upodobania płatnicze konsumentów i jakie zmiany w sposobach przyjmowania płatności wyznaczają najnowsze trendy rynkowe mogli się dowiedzieć przedsiębiorcy uczestniczący w webinarze Fundacji Polska Bezgotówkowa zatytułowanym „Jak zmieniają się zwyczaje płatnicze polskich konsumentów?”

Cel webinaru najlepiej oddawało towarzyszące mu hasło: „Przygotuj swoją firmę na zmiany w sprzedaży w najbliższej przyszłości!”.

Webinar prowadził prof. Michał Polasik. Zorganizowano je w ramach działań edukacyjnych Fundacji na portalu „Akademia Przedsiębiorcy”.

W istocie przytoczone liczby, fakty i wyniki badań nie pozostawiają złudzeń, kto nie dostosuje się do zmian zachodzących w technologiach płatniczych i preferowanych przez konsumentów metodach płatności, ten wypadnie z rynku.

Z danych Europejskiego Banku Centralnego pokazywanych podczas webinaru przez prof. Michała Polasika wynika, że stale rośnie liczba transakcji bezgotówkowych przypadających na jednego mieszkańca Unii Europejskiej.

Polacy coraz częściej płacą kartami płatniczymi

Średnia dla Unii Europejskiej wynosi 318 transakcji, w Polsce jest to 301. Dla porównania na Litwie 644. Prym wiodą kraje skandynawskie. Obraz deformuje Luksemburg z liczbą transakcji bezgotówkowych przypadających na jednego mieszkańca w wysokości 1437 transakcji.

Wynika to jednak z faktu, że w tym małym kraju stale przebywa bardzo dużo pracowników z innych państw, dla których najłatwiejszą metodą płatności jest właśnie płatność bezgotówkowa.

Generalnie „mniej bezgotówkowe” jest południe Europy.

Jeśli jednak w kategorii „liczba transakcji bezgotówkowych przypadających na jednego mieszkańca” jesteśmy w środku europejskiej stawki, to pod względem korzystania z kart płatniczych w transakcjach płatniczych trafiamy do czołówki na naszym kontynencie.

Trend korzystania z kart płatniczych przez polskich konsumentów jest silny, trwały i szybko rosnący. To w zasadzie jest podstawowy argument przemawiający  za umożliwieniem konsumentowi dokonywania w ten sposób płatności.

„W Polsce dokonał się na przestrzeni ostatnich dziesięciu lat gigantyczny skok. Niemal dziesięciokrotnie wzrosła liczba transakcji z użyciem karty na mieszkańca.  To przyspieszenie zwłaszcza było widoczne od 2018 do 2020 roku – zauważył prof. Michał Polasik.

Postępujący odwrót od gotówki w płatnościach detalicznych

Inna prezentowana podczas webinaru tablica obrazuje gwałtowny spadek płatności gotówkowych w płatnościach detalicznych.

Ten trend przybrał na sile w momencie rozpoczęcia działalności Fundacji Polska Bezgotówkowa w 2017 roku, która uruchomiła swój flagowy Program.

Obecnie w placówkach handlowych, czy usługowych już 62% transakcji to płatności bezgotówkowe.

Pozostając przy płatnościach w punktach handlowo-usługowych widać wyraźnie, że szybko rośnie liczba transakcji bezgotówkowych wykonywanych smartfonami. W roku 2022 w ogólnej liczbie transakcji bezgotówkowych płatności telefonami i innymi urządzeniami wyposażonymi w technologię NFC ( Near Field Communication ) stanowiły już 13 procent.

Wniosek: umożliwienie płatności tego typu urządzeniami w punkcie stacjonarnym jest wyjściem naprzeciw zmieniającym się zwyczajom płatniczym konsumentów. Należy się spodziewać, że tego typu płatności będzie coraz więcej.

Myśląc długoterminowo o prowadzeniu sklepu czy punktu usługowego warto spojrzeć na to jak płacą najmłodsi konsumenci. To oni przecież z przez kolejne lata będą aktywni na rynku.

Jak widać na poniższej tablicy transakcje gotówkowe osób w wieku do 39 roku życia stanowią tylko 30 procent dokonywanych przez nich transakcji.

Cash back ma przyszłość

Kolejnym argumentem przemawiającym za zainstalowaniem terminala w sklepie stacjonarnym jest rosnące zainteresowanie konsumentów wypłacaniem gotówki z terminali płatniczych zainstalowanych w placówkach handlowo-usługowych.

Klienci mogą korzystać z usługi cash back. Połowa osób ankietowanych w badaniu POLASIK Research jest zainteresowana wypłacaniem gotówki w terminalach płatniczych.

Na razie konsumenci rzadko korzystają z tej metody uzyskiwania dostępu do gotówki, ale można być pewnym, że dalsze zmniejszanie liczby bankomatów i placówek bankowych będzie sprzyjało upowszechnianiu się tej usługi.

Fakt, że klient wejdzie do sklepu po to aby wypłacić gotówkę daje szansę na to, że dokona zakupów. Poza tym terminale płatnicze dają możliwość korzystania przez klienta z szeregu dodatkowych usług.

BLIK podbił handel internetowy

Płatności w placówkach stacjonarnych to jedno, a czym innym są płatności w sklepach internetowych. Ten przedsiębiorca, który nie jest przygotowany na przyjmowanie płatności cyfrowych może tracić rynek na rzecz konkurentów.

Na przestrzeni kilku ostatnich lat BLIK podbił rynek płatności w świecie cyfrowym zarówno pod względem liczby, jak i wartości transakcji. W roku 2020 liczba transakcji przy użyciu tego polskiego rozwiązania stanowiła 55 procent płatności internetowych w Polsce, a pod względem wartości 44 procent.

Jak wskazał na koniec webinarium prof. Michał Polasik w gospodarce i na rynku przeważają czynniki wspierające korzystanie z instrumentów bezgotówkowych. 

Rozwój sieci akceptacji, wysoka użyteczność i wygoda płatności bezgotówkowych oraz trendy w zakresie transformacji cyfrowej – zapewniają stabilność rozwoju obrotu bezgotówkowego w naszym kraju.

Źródło: BANK.pl