Polscy przedsiębiorcy zaniepokojeni konfliktem rządu z Komisją Europejską, apel BCC

Polscy przedsiębiorcy zaniepokojeni konfliktem rządu z Komisją Europejską, apel BCC
Polska w Unii Europejskiej Fot. stock.adobe.com/fotostar
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Gospodarczy Gabinet Cieni BCC zwraca się do rządu z apelem o wygaszenie sporów z Komisją Europejską i przywołuje jednocześnie swoje badania, z których wynika, że ponad 97% przedsiębiorców niepokoi polityka rządu podważająca kompetencje TSUE i konfrontująca Polskę z innymi państwami UE.

Niemal 88% ankietowanych przez BCC pracodawców deklaruje, że ich firmy odniosły korzyści z członkostwa Polski w Unii Europejskiej. Ponad 97% niepokoi retoryka polskiego rządu, dezawuującego uwagi Komisji Europejskiej i Trybunału Sprawiedliwości UE w stosunku do układu organizacyjnego i prawnego polskiego wymiaru sprawiedliwości.

Konflikt z Unią Europejską to wyższe podatki

Tyle samo uważa, że polski wymiar sprawiedliwości nie uległ w ostatnich latach odczuwalnej poprawie.

Przedsiębiorcy radzą (93,2%) rządowi odstąpienie od konfrontacji z poglądami wszystkich państw członkowskich UE (z wyjątkiem Węgier), dostrzegając mediacyjną rolę organizacji biznesowych dla osiągnięcia kompromisowej postawy naszego rządu wobec państw UE w dziedzinie praworządności (82,4%).

Blisko 95% ocenia jako realną zapowiedź UE zablokowania 58 mld euro dla polskiej gospodarki i przedsiębiorstw z Europejskiego Funduszu Odbudowy, a 96% uważa, że rząd pozbawiony funduszy europejskich będzie rekompensował ten ubytek podnoszeniem podatków.

Ryzyko prawne dla polskich i zagranicznych firm działających w naszym kraju

W swoim apelu członkowie Gabinetu Cieni BCC zwracają uwagę, że jeśli Polska nie podporządkuje się orzeczeniu Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z 15 lipca 2021 mówiącym o niezgodności polskiego systemu odpowiedzialności dyscyplinarnej sędziów z prawem unijnym to Komisja Europejska będzie mogła wnioskować do TSUE o nałożenie dotkliwej kary finansowej, rosnącej każdego dnia, aż do momentu podporządkowania się Polski temu orzeczeniu.

Ponadto, wśród państw UE powstanie uzasadniona wątpliwość czy kraj, który podważa porządek prawny UE daje gwarancje, że wydawanie unijnych funduszy będzie tam rzetelnie kontrolowane.

Oznaczać to może, że wypłata dla Polski miliardów euro mających sfinansować realizację m.in. Krajowego Planu Odbudowy może się znacznie opóźnić lub wręcz nie dojść do skutku.

Konflikt Polski z UE będzie stanowić negatywny, ostrzegawczy sygnał dla podmiotów gospodarczych, krajowych i zagranicznych, że znacznie rośnie stopień ryzyka prawnego związanego z potencjalnym inwestowaniem w naszym kraju.

Już obecnie tak się dzieje na skutek projektu nowelizacji ustawy o radiofonii i telewizji mającej uniemożliwić przedłużenie koncesji konkretnemu nadawcy.

Prosta droga do Polexitu

Autorzy apelu zwracają uwagę, że Unia Europejska aby działać skutecznie musi opierać się na pewności, że wszyscy członkowie stosują się do tego samego, uzgodnionego prawa.

Dlatego państwa członkowskie podpisały umowę, że wyroki TSUE będą respektować wszyscy członkowie Wspólnoty. Z tego samego powodu Unia Europejska, aby kontynuować swoje istnienie i rozwój, zmuszona jest do bezwzględnego egzekwowania  od stron porozumienia podporządkowania się tym wyrokom.

Deklaracja Polski, że może nie respektować kluczowej zasady i fundamentu stabilności UE, doprowadziła już teraz do  kryzysu w naszych relacjach ze Wspólnotą.

Ta deklaracja już marginalizuje nasz kraj jako uczestnika unijnego systemu wymiaru sprawiedliwości, a w nieco dłuższej perspektywie będzie nieuchronnie  prowadzić Polskę na bezdroża faktycznego polexitu, bez względu na to, co na temat kontynuacji przynależności Polski do UE mówią przedstawiciele naszego rządu i innych instytucji władzy.

APEL GOSPODARCZEGO GABINETU CIENI BCC DO WŁADZ W SPRAWIE ZAPOBIEŻENIA KATASTROFIE FAKTYCZNEGO POLEXITU

Źródło: aleBank.pl