Polacy coraz bliżej emerytur z III filara Unii Europejskiej

Polacy coraz bliżej emerytur z III filara Unii Europejskiej
Fot. stock.adobe.com / Pablo Avanzini
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Projekt ustawy o ogólnoeuropejskim indywidualnym produkcie emerytalnym (OIPE), który zakłada wprowadzenie takiego produktu na poziomie ogólnoeuropejskim trafił do Komisji Prawniczej, wynika z informacji na stronach Rządowego Centrum Legislacji.

„OIPE może przyczynić się do rozwoju płynnych i wydajnych rynków kapitałowych EU, pobudzających inwestycje i wzrost gospodarczy w UE.

Ponadto skutecznie funkcjonujący wewnętrzny rynek emerytur indywidualnych może doprowadzić do zapewnienia konsumentom odpowiednio szerokiej oferty indywidualnych produktów emerytalnych” – czytamy w uzasadnieniu.

Czytaj także: Rynek Finansowy: PEPP – nowy ogólnoeuropejski produkt emerytalny

Ogólnoeuropejski indywidualny produkt emerytalny

OIPE będzie mógł być oferowany we wszystkich państwach UE przez różnorakie instytucje finansowe: instytucje kredytowe, zakłady ubezpieczeń, instytucje pracowniczych programów emerytalnych (IORP), firmy inwestycyjne, które świadczą usługi zarządzania portfelem, czy firmy i spółki inwestycyjne oraz zarządzające, a także zarządzających alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi.

Projekt zakłada, że na koncie OIPE może gromadzić oszczędności wyłącznie jeden oszczędzający. Oznacza to, że ustawa nie przewiduje prowadzenia wspólnego subkonta OIPE np. dla małżonków.

Prawo do wpłat będzie miała osoba, która ukończyła 15 lat.

Czytaj także: Czy Polacy wybiorą unijny program emerytalny zamiast krajowych PPK, IKE, IKZE?

Wpłaty roczne: do trzykrotności przeciętnego wynagrodzenia

Roczny limit wpłat przez oszczędzającego na OIPE ma być równy trzykrotności przeciętnego prognozowanego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej na dany rok, określonego w ustawie budżetowej.

Projektodawca proponuje określenie limitu wpłat w takiej wysokości, mając na uwadze zachowanie spójności sytemu w III filarze emerytalnym.

Czytaj także: Rząd chce przyjąć projekt o ogólnoeuropejskich produktach emerytalnych w I kw. 2021 r.

Źródło: ISBnews