Piotr Szulec, prezes zarządu Skarbiec TFI, w Radzie IZFiA

Piotr Szulec, prezes zarządu Skarbiec TFI, w Radzie IZFiA
Piotr Szulec Fot. Maciej Kujawa
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Walne Zgromadzenie Członków Izby Zarządzających Funduszami i Aktywami w poniedziałek dokonało zmian uzupełniających w składzie Rady IZFiA, do której dołączył Piotr Szulec, prezes zarządu Skarbiec TFI SA.

Rada Izby jest drugim po Walnym Zgromadzeniu organem władzy IZFiA. Składa się z 10 członków wybieranych przez Walne Zgromadzenie w drodze głosowania. Swoją reprezentację w Radzie posiadają trzy grupy towarzystw Funduszy inwestycyjnych o różnych profilach działalności.

Skład Rady IZFiA

W skład trzech grup w Radzie wchodzą obecnie następujący przedstawiciele zarządów TFI – członków IZFiA:

Grupa I:

Krzysztof Kamiński

Łukasz Kędzior

Piotr Żochowski

Grupa II:

Małgorzata Barska

Ewa Małyszko

Marcin Żółtek 

 Grupa III:

Tomasz Korab

Paweł Pasternok

Beata Sax

Piotr Szulec 

Czytaj także: Nowe władze Rady IZFiA >>>

– Odkąd dokonaliśmy rozszerzenia Rady Izby i włączyliśmy do niej reprezentację wszystkich rodzajów towarzystw funduszy inwestycyjnych, należących do grup bankowych, ubezpieczeniowych, czy niezależnych, zyskaliśmy o wiele szerszą perspektywę, co w dzisiejszych czasach, obfitujących w problemy i wyzwania jest bezcenne. Grupa III TFI zrzeszonych w IZFiA powołała swojego kandydata i jestem przekonana, że pan Piotr Szulec wniesie istotny wkład w prace tej grupy i całej Rady – mówi Małgorzata Rusewicz, prezes IZFIA.

W Walnym Zgromadzeniu Członków IZFiA w dniu 13 września wzięli udział przedstawiciele 23 TFI. Wybory uzupełniające do Rady Izby w Grupie III były podstawowym powodem zwołania WZC.

– Czuję się wyróżniony wyborem do władz IZFiA i dołożę wszelkich starań, by nie zawieść kolegów w pracy na rzecz naszego środowiska. Zdecydowałem się kandydować, ponieważ wierzę, że doświadczenie zdobyte zarówno w pracy w TFI, biurze maklerskim, dużej firmie dystrybucyjnej czy w organie nadzoru będę mógł wykorzystać do prac nad rozwojem naszego rynku – komentuje Piotr Szulec, Członek Rady IZFiA.

Izba Zarządzających Funduszami i Aktywami jest organizacją zrzeszającą, na zasadach dobrowolności, działające w Polsce towarzystwa funduszy inwestycyjnych. Działa na mocy ustawy z dnia 27 maja 2004 roku o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi oraz ustawy z dnia 30 maja 1989 r. o izbach gospodarczych. Do IZFiA należą najważniejsi i najwięksi zarządzający funduszami w kraju, reprezentujący najbardziej cenione marki finansowe polskie i zagraniczne. Izba skupia również największe podmioty świadczące usługi outsourcingowe na rzecz towarzystw funduszy inwestycyjnych, powszechnych towarzystw emerytalnych oraz towarzystw ubezpieczeniowych.

Źródło: Izba Zarządzających Funduszami i Aktywami / IZFiA