Piotr Szulec

Skarbiec Holding Spółka Akcyjna - Logo
Z rynku finansowego

Skarbiec Holding: 12,44 mln zł zysku netto w I-III kw. roku obrotowego 2021/2022

Skarbiec Holding podsumował wyniki finansowe za III kwartały roku obrotowego 2021/2022 (III i IV kwartał 2021 r. oraz I kwartał 2022 r.). Skonsolidowane przychody ze sprzedaży usług Skarbiec Holding wyniosły w tym czasie ok. 80 mln zł (wobec blisko 121,6 mln zł rok wcześniej). Natomiast zysk netto sięgnął ok. 12,4 mln zł (ok. 45 mln zł w analogicznym okresie poprzedniego roku obrotowego).

CZYTAJ WIĘCEJ
Logo Skarbiec TFI
Kadry

Skarbiec TFI: Radosław Cholewiński ma zgodę KNF na nadzorowanie obszaru inwestycyjnego

Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) wyraziła zgodę na powierzenie Radosławowi Cholewińskiemu funkcji członka zarządu nadzorującego podejmowanie decyzji inwestycyjnych dotyczących portfeli inwestycyjnych funduszy zarządzanych przez Skarbiec TFI lub portfeli, w skład których wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych, zarządzanych przez Towarzystwo, podała spółka.

CZYTAJ WIĘCEJ
Logo Skarbiec TFI
Finanse osobiste

Recepta na inflację? Skarbiec TFI: dywersyfikacja i rozkładanie inwestycji w czasie

Oczekiwane w 2022 r. stopy zwrotu z funduszy obligacji rzędu 3-5% najprawdopodobniej nie zrekompensują podwyższonej inflacji, dlatego zwiększy się znaczenie dywersyfikacji inwestycji – szczególnie o akcje notowane na różnych rynkach, ale także surowce. Dla mniej skłonnych do ponoszenia większego ryzyka rozwiązaniem może być rozłożenie inwestycji w czasie, ocenia w rozmowie z ISBnews członek zarządu Skarbiec Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Piotr Szulec. Według niego, perspektywy przed warszawską giełdą, szczególnie indeksem WIG20, są pozytywne, zaś przyszły rok powinien przynieść umiarkowany wzrost napływów do funduszy.

CZYTAJ WIĘCEJ
Komentarze ekspertów

Indie – gospodarcza potęga z wieloma słabościami

Indie należą do największych i najszybciej rozwijających się państw na świecie. Wciąż jednak większość obywateli musi przeżyć za kilka dolarów dziennie, a gospodarkę blokuje biurokracja. Komentarz na temat bieżącej sytuacji ekonomicznej i gospodarczej oraz szansach rozwoju przedstawia Piotr Szulec, Dyrektor ds. Komunikacji Inwestycyjnej Pioneer Pekao Investment Management.

CZYTAJ WIĘCEJ
Finanse i gospodarka

Nowa alternatywa Pioneera – odpowiedź na rekordowo niskie stopy procentowe

pioneer.pekao.investments.01.400x151Pioneer Pekao TFI – najstarsze Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych w kraju, poszerzyło swoją ofertę o nowy subfundusz Pioneer Alternatywny – Globalnego Dochodu. To pierwszy produkt z linii tzw. strategii alternatywnych Pioneera, który może przynosić około 5-7 proc. dochodu rocznie. Subfundusz koncentruje się na inwestycjach w instrumenty finansowe generujące stabilne i regularne dochody.

CZYTAJ WIĘCEJ
Finanse i gospodarka

Pioneer Wzrostu i Dochodu Rynku Amerykańskiego: nowy subfundusz w ofercie Pioneer Pekao TFI

pioneer.pekao.investments.01.400x151Pioneer Pekao TFI – najstarsze Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych w kraju, poszerzyło swoją ofertę o nowy subfundusz Pioneer Wzrostu i Dochodu Rynku Amerykańskiego, który wchodzi w skład funduszu parasolowego Pioneer Funduszy Globalnych SFIO. Subfundusz jest przeznaczony dla inwestorów, którzy zamierzają zainwestować w horyzoncie średnio i długoterminowym oraz chcą uczestniczyć we wzroście rynku akcji w Stanach Zjednoczonych Ameryki oraz w dochodach z rynku długu emitentów z różnych krajów świata.

CZYTAJ WIĘCEJ
Komentarze ekspertów

Jaki fundusz inwestycyjny wybrać w czasie deflacji?

szulec.piotr.pioneer.pekao.01.268Rada Polityki Pieniężnej obniżyła stopy procentowe o pół punktu. Swoją decyzję tłumaczyła koniecznością reakcji na deflację w Polsce. Zjawisko to, niewątpliwie korzystne w krótszym okresie, może przysporzyć wielu kłopotów gospodarce, gdyby trwało zbyt długo. Czy zatem średni spadek cen produktów powinien wpłynąć na naszą strategię inwestycyjną, układaną w dłuższym horyzoncie czasowym? Powinniśmy przeczekać trudny okres czy gruntownie zmienić strukturę naszego portfela inwestycyjnego? Odpowiedzi na te pytania zależą od wielu czynników.

CZYTAJ WIĘCEJ
STRONA 1 Z 1