Pierwsza edycja pilotażowa Strategicznej Szkoły Polskiego Sektora Bankowości Spółdzielczej zakończona

Pierwsza edycja pilotażowa Strategicznej Szkoły Polskiego Sektora Bankowości Spółdzielczej zakończona
II sesja Strategicznej Szkoły Polskiego Sektora Bankowości Spółdzielczej 2020 Fot. aleBank.pl
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
W piątek 17 stycznia zakończyła prace druga, dwudniowa sesja w ramach pierwszej-pilotażowej edycji Strategicznej Szkoły Polskiego Sektora bankowości Spółdzielczej.
#KrzysztofPietraszkiewicz: Ta szkoła to Wasz sukces, czy będziemy ją pomyślnie kontynuować zależy od Was samych #ZBP

 Zanim nastąpiło uroczyste wręczenie dyplomów ukończenia, gratulacje i podziękowania, w tej liczbie dla inicjatorów i organizatorów projektu z Prezesem Związku Banków Polskich Krzysztofem Pietraszkiewiczem i szefem ośrodka Alterum, profesorem SGH dr. hab. Lechem Kurklińskim, podsumowania intensywnych, nasyconych treścią prac wykładowców i słuchaczy dokonał wiceprezes Związku Banków Polskich – Włodzimierz Kiciński.

Kontynuacja Szkoły

Dziękując za zaangażowanie obu stron i partnerów projektu wskazał, że bez tego niewątpliwy sukces, czego dowodzą wypowiedzi samych zainteresowanych, nie byłby możliwy. Stąd decyzja o kontynuacji projektu, przy założeniu, że to sami beneficjenci będą rekomendowali kolejnych uczestników tej ważnej dla środowiska inicjatywy.

Jesteśmy na początku drogi, mówił Włodzimierz Kiciński i już dziś dostrzegamy potrzebę  korekt w rozłożeniu pewnych akcentów i proporcji pomiędzy częścią wykładową a ćwiczeniami i warsztatami o charakterze praktycznym. 

Zwrócił także uwagę, że niekiedy sala nie utrzymywała koniecznego poziomu koncentracji, w efekcie czego ważne dla sektora kwestie pozostawały bez reakcji w postaci pytań, tak jakby wszystko od początku do końca było jasne. Czyżby nie było problemów – pytał retorycznie, a sala zgodnie uznała, że jednak niewątpliwie istnieją.

Mówca wskazał, że nie dobre intencje i pomysły, lecz ich skuteczna realizacja zdecydują o przyszłym kształcie i kondycji sektora. Tak jak w przypadku outsourcingu, naszą busolę stanowić winny pytania, co leży w interesie klienta. Wówczas zachowamy wartości wyznaczające naszą strategię rozwoju. Zebrani skwitowali tę konkluzję brawami.

Od apelu do Szkoły

Podobnie żywą reakcję wywołało wystąpienie Prezesa ZBP Krzysztofa Pietraszkiewicza.

Na wstępie przypomniał, że przed trzema laty na Forum Liderów Banków Spółdzielczych apelował do zebranych, by osoby zasiadające w gremiach kierowniczych banków spółdzielczych, zarządach i radach nadzorczych  zrzeszeń, IPS, radach zrzeszeń i obu izbach gospodarczych wypełniły mandat.

Mandat, polegający na przeprowadzeniu sektora przez trudny i wyboisty szlak zmian koniecznych dla dalszego rozwoju w warunkach zmieniającego się rynku, natłoku nowych regulacji i rosnących oczekiwań klienta, żyjącego na co dzień w cyfrowym otoczeniu.

W efekcie tego apelu doszło do powołania Konwentu na rzecz współpracy i rozwoju. Szybko okazało się, że nikt nie dysponuje eliksirem na rozwiązanie palących kwestii, a jedyna droga to żmudna praca i stałe podnoszenie umiejętności, wiedzy i kompetencji.

Zwłaszcza gremia kierownicze, nadające ton i określające kierunek oraz tempo koniecznych zmian wyposażyć musimy w wiedzę na miarę wyzwań jakie przed nami – powiedział Krzysztof Pietraszkiewicz.

Odnosząc się do obserwowanych współcześnie tendencji – narastającej fali populizmu i omnipotencji państwa, co nie stanowi bynajmniej polskiej specyfiki, pytał zebranych, czy tweeterowa polityka i ograniczanie obywatelskiej przestrzeni, pomimo pokus jakie rodzi skuteczność decyzyjna sterników nawy państwowej – to aby droga, którą chcemy podążać oraz jak to wpłynie na kulturowy fundament naszego rozwoju.

Banki dla lokalnych społeczności

Być może nie wszyscy widzą się w metropolii, czy dużych aglomeracjach miejskich. Inny styl i sposób życia w lokalnych społecznościach, gdzie partnerem i źródłem finansowania pozostaje lokalny bank spółdzielczy zagwarantuje zrównoważony rozwój, dobrostan środowiska i zachowanie naszego dziedzictwa w nowej erze cyfrowej rewolucji.

Nawiązując do faktu, że na przestrzeni lat miał Prezes ZBP sposobność i – jak sam stwierdził – przyjemność oraz zaszczyt – wręczyć ponad 8 tysięcy certyfikatów potwierdzających uzyskanie standardów kwalifikacyjnych przez pracowników banków spółdzielczych, dysponujemy w sektorze niepodważalnym atutem jakim są ludzie.

Jednocześnie wydarzenia, takie jak przymusowa restrukturyzacja Podkarpackiego Banku Spółdzielczego, to przestroga i sygnał, którego wagi nie sposób przecenić. Wyjdźmy do ludzi, zawalczmy o ich umysły i serca, apelował Krzysztof Pietraszkiewicz. Jeśli nam zaufają, sukces stanie się udziałem wszystkich.

Warunek to spożytkowanie zintegrowanej wiedzy w sposób gwarantujący transparentność i niezawodność działania, dochowanie standardów i bezpieczeństwo depozytów.

Ta szkoła to Wasz sukces. Czy będziemy ją pomyślnie kontynuować zależy od Was samych – zakończył swoje wystąpienie Prezes ZBP Krzysztof Pietraszkiewicz.

Dyplomy i wyróżnienia

W odpowiedzi na ten apel Bartosz Kublik – Prezes Zarządu BS Ostrów Mazowiecka i Przewodniczący Rady Związku Banków Polskich, zadeklarował zgłaszanie kolejnych osób do udziału w następnych edycjach Strategicznej Szkoły Polskiego Sektora Bankowości Spółdzielczej.

Wręczenie dyplomów ukończenia Szkoły zakończyło ten pracowity dzień, a jako pierwsza odebrała go z rąk organizatorów wiceprezes Zarządu Banku Spółdzielczego w Starej Białej pani Renata Bartnik.

Źródło: aleBank.pl