Paraliż w sądach wieczystoksięgowych kosztuje konsumentów ponad 360 mln zł rocznie; jest zawiadomienie do UOKiK

Paraliż w sądach wieczystoksięgowych kosztuje konsumentów ponad 360 mln zł rocznie; jest zawiadomienie do UOKiK
Fot. stock.adobe.com/Freedomz
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Polski Związek Firm Deweloperskich zawiadamia Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów o opóźnieniach w postępowaniach wieczystoksięgowych.

Z uwagi na stale wzrastający okres trwania postępowań wieczystoksięgowych PZFD zawiadomiło o tym problemie UOKiK.  Przedłużające się postępowania wieczystoksięgowe stanowią aktualnie nie tylko barierę dla rozwoju branży deweloperskiej, ale również odbijają się negatywnie na sytuacji prawnej i finansowej konsumentów. Nabycie własnego mieszkania (najczęściej przy finansowaniu kredytem hipotecznym) stanowi jedną z najważniejszych decyzji w życiu. Obecnie panująca sytuacja utrudnia, a czasem i uniemożliwia zakup lokalu mieszkalnego konsumentom, tak na rynku pierwotnym, jak i wtórnym.

Przykład Gdańska

Dla zobrazowania opóźnień znamiennym jest przykład Gdańska, gdzie
w 2014 r. średni czas rozpatrzenia sprawy wieczystoksięgowej wynosił pół miesiąca, a w połowie 2020 r. niemal 11 miesięcy.

Wydłużony czas oczekiwania na wpis do księgi wieczystej generuje straty dla konsumentów zarówno na rynku pierwotnym, jak i wtórnym. Jest to szczególnie istotne w czasie rosnących stóp procentowych.

– Do czasu wpisu hipoteki w księdze wieczystej na rzecz banku bank wymaga wyższego oprocentowania kredytu hipotecznego w postaci ubezpieczenia pomostowego. Może to podnieść ratę kredytu nawet o 20%! – komentuje Sebastian Juszczak, ekspert PZFD.

Ministerstwo Sprawiedliwości świadome problemu

PZFD już w lipcu 2020 r. zwracało uwagę Ministerstwa Sprawiedliwości na problem przedłużających się postępowań wieczystoksięgowych. Wystąpiliśmy m. in. o zwiększenie kadry referendarskiej czy polepszenie warunków płacowych wśród pracowników sądów.

Ministerstwo Sprawiedliwości również dostrzegło ten problem. Zdaniem Ministerstwa czas procedowania wniosków o wpis do księgi wieczystej powinien się znacząco skrócić po zakończeniu rozpatrywania spraw związanych z wejściem w życie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r.
o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów  zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów oraz po ustabilizowaniu się sytuacji związanej z epidemią SARS-CoV-2.

Czytaj także: Kupujący mieszkania płacą rocznie ponad 360 mln zł za paraliż w sądach wieczystoksięgowych >>>

Tym niemniej od rozpoczęcia procesu rozpatrywania wniosków w sprawach przekształceniowych minęły już prawie trzy lata, a co więcej dokonano zwiększenia kadry referendarskiej skierowanej do rozpatrywania tej kategorii spraw. Z uwagi na drastyczny wzrost czasu oczekiwania na wpis nie może to stanowić wystarczającego wytłumaczenia dla zjawiska przedłużających się postępowań wieczystoksięgowych.

Źródło: Polski Związek Firm Deweloperskich