Otwarta bankowość

Otwarta bankowość
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Około 700 osób uczestniczyło w tegorocznej IT@BANK 2017- największej konferencji technologicznej polskiego sektora bankowego. To już dwunasta edycja rankingu o tej samej nazwie i zarazem dziewiąta odsłona konferencji towarzyszącej temu wydarzeniu.

Konferencja IT@BANK, przygotowywana przez redakcję „Miesięcznika Finansowego BANK” – magazynu kadry menedżerskiej banków, we współpracy z Radą Bankowości Elektronicznej oraz Forum Technologii Bankowych przy Związku Banków Polskich, uważana jest za jedno z najważniejszych ogólnopolskich wydarzeń. W poprzednich latach omawiano m.in. zagadnienia związane z cloud computingiem, mobilną bankowością, prezentowano metody kontaktu z klientami za pomocą mediów społecznościowych. Tematem przewodnim pierwszej części tegorocznej odsłony konferencji był open banking.

Konferencję otworzył Stanisław Brzeg-Wieluński, redaktor naczelny „Miesięcznika Finansowego BANK”. Fot. M. Stokłosa

Spotkanie otworzył Stanisław Brzeg-Wieluński, redaktor naczelny „Miesięcznika Finansowego BANK”. Uczestników konferencji powitał Krzysztof Pietraszkiewicz, prezes Związku Banków Polskich.

Gospodarka potrzebuje odpowiednio skapitalizowanego systemu bankowego. Jeśli ten współczynnik jest za mały, to gospodarka się nie rozwija, ale jeśli jest zbyt wysoki, to na początku zachowuje się neutralnie, ale później również staje się przeszkodą rozwoju gospodarki. Tymczasem Polska to kraj stosunkowo niskiego ubankowienia, na 5-6 miejscu od końca w unijnych statystykach. A to oznacza, że rola bankowości jeszcze nie jest wystarczająca. Jest przestrzeń dla rozwoju sektora – zauważył Krzysztof Pietraszkiewicz.

Według szefa ZBP stabilny sektor bankowy wymaga równomiernego rozwoju. Musi ewoluować nurt depozytowo-kredytowy, płatniczy i technologiczny. – W Polsce w sposób nadzwyczajny rozwinęło się IT. Dziś o zaawansowaniu polskiej bankowości świadczą 34 mln rachunków w internecie i najnowocześniejsze technologie płatnicze. Polska nie świeci światłem odbitym. IT@BANK służy poszukiwaniom nowych horyzontów, nowych pół rozwoju – podkreślił Krzysztof Pietraszkiewicz.

Krzysztof Pietraszkiewicz, prezes Związku Banków Polskich, omówił sytuację sektora bankowego i wyzwania przed jakimi staje. Fot. M. Stokłosa

Jednocześnie, jak przekonywał prezes ZBP, sektorowi bankowemu towarzyszy zalew regulacji. Według niego cały system finansowy będzie potrzebował ogromnych kapitałów, żeby dostosować swoje działania do regulacji i wymogów bezpieczeństwa. – Zalew regulacji wymaga współpracy całego środowiska, bo czas wdrożeń nowych projektów i technologii to już nie lata, a miesiące – podsumował.

Wspólna droga, ale…

W dzisiejszej bankowości ogromną rolę odgrywa mobilność, a więc telekomunikacja.

Fot. T. Łączyński

Telekomunikacja to immanentny składnik rozwoju bankowości. Stoimy na progu rewolucji związanej z technologią. Jako ludzkość przeszliśmy drogę od materialnej wymiany towarów do wymiany niematerialnych dóbr, czyli kryptowalut. Duża rola przypada telekomunikacji, która przekształciła się z prostej usługi głosowej, w mobilność, która stanowi drzwi do świata danych i internetu. A wkrótce na świecie będzie 50 mld urządzeń internetu rzeczy, które zapewne zmienią także bankowość – zauważył Piotr Muszyński, wiceprezes zarządu ds. strategii i transformacji Orange Polska.

Pierwsza sesja IT@BANK 2017 poświęcona została koncepcji open banking, regulacji PSD2 i pracom nad Polish API. Prelegenci w swoich wystąpieniach dostrzegali przesuwanie się granic tradycyjnej bankowości i zmianę modeli biznesowych banków. W związku z końcem okresu przygotowawczego do wdrożenia zapisów PSD2, który przypada na styczeń 2018 r., banki muszą „otworzyć się” na innych graczy rynkowych obsługujących płatności.

Fot. M. Stokłosa

Pojawią się nowe możliwe zagrożenia, bo żeby świadczyć usługi, wystarczy 150 tys. euro i spełnienie wymogów technicznych. Z drugiej jednak strony możliwy stanie się ustandaryzowany dostęp do historii rachunku klientów. A to może przynieść bankom korzyści, na przykład prostsze i rzetelne analizy prawdziwego stanu konta podczas procedury przyznawania kredytu – poinformował Dariusz Wojtas, Head of Product Management w IMPAQ.

Po wprowadzeniu nowych regulacji będziemy mówili o otwartej bankowości. Ale otwartej na co? – próbował ustalić Karol Mazurek, Managing Director -Technology, Client Delivery, Financial Services w Accenture. Według niego najważniejszy jest wybór modelu działania w nowym otoczeniu. – Warto zacząć od samooceny, poznać swoje mocne i słabe strony. Trzeba przyjąć kilka zasad skutecznej transformacji. Trzeba mieć długoterminową wizję, myśl przewodnią i działać odważnie. Ważne, żeby dobrze podejmować decyzje inwestycyjne, budować przyszłość, a nie utrzymywać to, co jest – wyliczał.

… polska myśl

Fot. T. Łączyński

W pierwszej części tegorocznej IT@BANK wiele czasu poświęcono Polish API, czyli polskiemu standardowi otwartej bankowości. O zaletach i korzyściach takiego rozwiązania informował dr Paweł Widawski, dyrektor Zespołu Systemów Płatniczych i Bankowości Elektronicznej Związku Banków Polskich. – Warto stworzyć własne standardy bezpieczeństwa i interfejs do komunikacji pomiędzy bankiem a podmiotem trzecim. Polskie banki nie chciały zgodzić się na zaimplementowanie cudzego standardu, dlatego powstaje polski. Będzie bezpieczny, wydajny i być może wdrożony też w innych państwach członkowskich UE – zapowiadał.

Nad Polish API pracuje blisko 40 podmiotów – bankowych, technologicznych i branżowych, co zagwarantuje ustandaryzowanie rozwiązania. W listopadzie będą trwały publiczne konsultacje, a do końca roku zostanie opublikowana pierwsza wersja standardu.

Na końcu drogi jest otwarta bankowość, bo Polish API to tylko „przystanek”. Dalsze prace będą prowadzone w trybie ciągłym – podkreślił Jakub Kachlicki, Dyrektor Departamentu Aplikacji Bankowości Elektronicznej w PKO Banku Polskim S.A.

Od lewej: Karol Mazurek, Adam Marciniak, Zbigniew Pomianek, Piotr Alicki, Ewa Hadasz i Paweł Jakubik. Fot. M. Stokłosa

Sesję pierwszą zwieńczył panel dyskusyjny poświęcony idei open bankingu. Moderatorem był Paweł Jakubik, przewodniczący Forum Technologii Bankowych ZBP, a uczestniczyli w nim: Ewa Hadasz, Strategic Corporate Director w ING Banku Śląskim; Piotr Alicki, prezes zarządu Krajowej Izby Rozliczeniowej; Adam Marciniak, wiceprezes zarządu PKO Banku Polskiego; Karol Mazurek oraz Zbigniew Pomianek, wiceprezes zarządu Asseco Poland.

Open banking to najcięższy temat ostatnich lat na IT@BANK. Ale dla klientów nie istnieje. Bo nie obchodzi ich, jak instytucje się dogadują, oni oczekują efektu końcowego. Jak to będzie działało na co dzień i co każdy z klientów banków zyska – tak podsumował panel Karol Mazurek.