Odsetek osób obawiających się utraty pracy najwyższy od 2017 roku

Odsetek osób obawiających się utraty pracy najwyższy od 2017 roku
Fot. stock.adobe.com/ryanking999
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Odsetek osób obawiających się utraty zatrudnienia na przełomie czerwca i lipca wzrósł do 15,9 proc. i jest najwyższy od 2017 roku - wynika z XIV edycji Barometru Rynku Pracy przeprowadzonej przez Work Service. Z badania wynika też, że po raz pierwszy od 7 lat odsetek spodziewających się podwyżek jest niższy od osób oczekujących utrzymania płac na tym samym poziomie.
Odsetek osób obawiających się utraty zatrudnienia na przełomie czerwca i lipca wzrósł do 15,9 proc. i jest najwyższy od 2017 roku #praca #BarometrRynkuPracy @Workservicepl

„Wyniki badania wskazują na wzrost niepokoju pracujących Polaków o stabilność zatrudnienia. 15,9 proc. z nich obawia się utraty pracy w ciągu najbliższych dwóch lat. To najwyższy odsetek od 2017 roku, ponad 7 proc. więcej niż w lutym br. Jednocześnie zmniejszyła się liczba osób, które czują się spokojne o swoje miejsca pracy, choć nadal jest ona bardzo wysoka – 81,1 proc.” – napisano w badaniu.

Z badania wynika, że największe obawy o utratę zatrudnienia odnotowano wśród pracowników branży handlowej. Najmniejszy odsetek zanotował sektor publiczny. Osoby zajmujące stanowisko młodszych specjalistów (38,4 proc.) mają znacząco więcej obaw niż pracownicy wyższego szczebla, specjaliści oraz pracownicy fizyczni. Znacznie częściej obawiają się o swoje miejsca pracy osoby spodziewające się pogorszenia sytuacji materialnej.

Czytaj także: Stopa bezrobocia zarejestrowanego w lipcu mdm bez zmian, przybyło nowych bezrobotnych >>>

Mniej osób myśli o zmianie pracy…

Równocześnie w porównaniu do edycji badania z początku roku o 5,4 pkt. proc. spadł odsetek osób myślących o zmianie pracy.

„Taki zamiar deklaruje 14,7 proc. pracujących, nie bierze tego pod uwagę 82 proc. z nich. To znaczna różnica w porównaniu z ubiegłymi edycjami „Barometru Rynku Pracy”. Jeszcze na początku roku taką opcję rozważało 20,1 proc. badanych, nie planowało jej 77,6 proc. Zamiar zmiany pracy jest deklarowany rzadziej niż lęk przed zwolnieniem, co także jest zmianą w porównaniu z poprzednimi wynikami badania. Spośród osób planujących zmianę pracy co trzecia obawia się zwolnienia. Również co trzecia osoba obawiająca się utraty pracy zamierza ją zmienić” – napisano.

… i spodziewa się podwyżki

Według autorów badania, po raz pierwszy od 7 lat odsetek osób nie oczekujących podwyżki jest większy od odsetka osób spodziewających się podwyżek.

„W lipcu br. odsetek osób spodziewających się podwyżki spadł o 15,5 proc. w stosunku do lutego i wyniósł 43,6 proc. Po raz pierwszy od 2013 roku był niższy od odsetka osób oczekujących utrzymania wynagrodzenia. Jednocześnie o 15,8 proc. zwiększyło się grono liczących na utrzymanie płac (49,3 proc.), co jest najwyższym wzrostem na przestrzeni ostatnich lat. Liczba spodziewających się zmniejszenia dochodów oraz liczba niezdecydowanych pozostała na tym samym poziomie” – napisali autorzy.

W edycji z lutego 2020 r. podwyżek wynagrodzenia spodziewało się 59,1 proc. respondentów.

Badanie zostało zrealizowane metodą wywiadów telefonicznych w ramach badania na próbie 500 pracowników dobranych reprezentatywnej próby dorosłych. Badanie zostało przeprowadzone w dniach 25.06.2020-8.07.2020. 

Źródło: PAP BIZNES