Nowe dowody z odciskami palców już są, ale wstrzymane

Nowe dowody z odciskami palców już są, ale wstrzymane
Fot. stock.adobe.com / vectorfusionart
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Prezydent Andrzej Duda podpisał 30 lipca ustawę o dowodach osobistych z danymi o odciskach palców umieszczonymi w warstwie elektronicznej dokumentu. Podpisana ustawa jest nowelizacją ustawy o dowodach z 8 lipca 2021 roku.

Nowe dowody muszą być uzupełnione o drugą cechę biometryczną zgodnie z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1157 z dnia 20 czerwca 2019 r. w sprawie poprawy zabezpieczeń dowodów osobistych obywateli Unii i dokumentów pobytowych wydawanych obywatelom Unii i członkom ich rodzin korzystającym z prawa do swobodnego przemieszczania się (Dz. Urz. UE L 188 z 12.07.2019, str. 67).

Ustawa o dowodach osobistych z danymi o odciskach palców umieszczonymi w warstwie elektronicznej dokumentu zgodnie z planem wchodzi w życie 2 sierpnia 2021 roku.

Minister Janusz Cieszyński skierował pilny projekt ustawy zmieniającej termin wdrożenia w Polsce dowodów z drugą cechą biometryczną

I choć jeszcze kilkanaście dni temu wydawało się, że wszystko jest już gotowe od strony technicznej do wdrożenia rozwiązania, ABW zgłosiła zastrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa zawartych w nowych dowodach danych.

Czytaj także: Dowody osobiste tylko z odciskami palców i podpisem, jednolite zasady w całej Unii Europejskiej

Na razie nie będzie nowych dowodów

Jak poinformował Wydział Promocji Polityki Cyfrowej w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów – pełnomocnik rządu ds. cyberbezpieczeństwa minister Janusz Cieszyński – skierował pilny projekt ustawy zmieniającej termin wdrożenia w Polsce dowodów z drugą cechą biometryczną.

Powodem jest potencjalne zagrożenie bezpieczeństwa informacji przetwarzanych z wykorzystaniem urządzeń umożliwiających pobieranie odcisków palców. Dowody z odciskami palców (i podpisem właściciela) miały być wydawane od 2 sierpnia, ale nowa ustawa w praktyce zmienia ten termin.

Już od 27 lipca nie było można zdalnie, przez Internet, złożyć wniosku o dowód

W celu prawidłowego wdrożenia zapisów unijnego rozporządzenia niezbędne jest posiadanie i włączenie do infrastruktury programowo-sprzętowej wspomagającej personalizację dowodów osobistych urządzeń umożliwiających pobieranie odcisków linii papilarnych palców dłoni.

‒ Z uwagi na kwestie związane z bezpieczeństwem państwa oraz bezpieczeństwem publicznym urządzenia te powinny gwarantować bezpieczeństwo systemu teleinformatycznego, w którym są gromadzone pobrane odciski palców oraz bezpieczeństwo systemu teleinformatycznego służącego do personalizacji dowodów osobistych – mówi minister Janusz Cieszyński, pełnomocnik rządu ds. cyberbezpieczeństwa.

Nie wiadomo, jakie elementy organizacyjne wzbudziły niepokój ABW

W dniu 2 lipca 2021 roku – w odpowiedzi na prośbę o ocenę techniczną urządzeń umożliwiających pobieranie odcisków linii papilarnych palców dłoni, które mają być dostarczone przez wykonawcę wyłonionego w trybie przetargu nieograniczonego – Minister Cyfryzacji otrzymał od ABW informację wskazującą na potencjalne zagrożenie bezpieczeństwa informacji przetwarzanych z wykorzystaniem tych urządzeń.

Niezbędne okazało się pilne podjęcie działania mającego na celu wyeliminowanie tego zagrożenia, czyli zmiana terminu wdrożenia w Polsce dowodów z drugą cechą biometryczną.

Kiedy więc będą w Polsce biometryczne dowody osobiste ?

Wprowadzone w ustawie na ostatnim etapie poprawki dały możliwość ministrowi cyfryzacji w porozumieniu z ministrem spraw wewnętrznych ogłoszenia (m.in. w Dzienniku Ustaw) komunikatu, w którym wskażą dzień wdrożenia rozwiązań technicznych umożliwiających wydawanie dowodu osobistego zawierającego odciski palców. Komunikat pojawi się co najmniej 14 dni przed wdrożeniem rozwiązań technicznych określonych w komunikacie.

Jak mówił, pytany w Senacie o możliwy termin wdrożenia, minister Cieszyński ‒ mają to być raczej tygodnie niż miesiące, licząc od 2 sierpnia. Nie wiadomo, jakie elementy organizacyjne wzbudziły niepokój ABW i czy faktycznie, jak twierdzi minister, łatwo będzie zapewnić bezpieczeństwo. Jednak już od 27 lipca nie było można zdalnie, przez Internet, złożyć wniosku o dowód.

Nie wiadomo też, czy do czasu ogłoszenia komunikatu, w którym zostanie wskazany termin wdrożenia rozwiązań technicznych, zostanie przywrócona możliwość zdalnego składania wniosków o wydanie dowodu osobistego.

Źródło: aleBank.pl