Nowa Rekomendacja J KNF i 4 mln danych w AMRON

Nowa Rekomendacja J KNF i 4 mln danych w AMRON
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
19 stycznia 2023 roku Komisja Nadzoru Finansowego dyskutowała o nowej treści Rekomendacji J, dotyczącej zasad gromadzenia i przetwarzania przez banki danych o nieruchomościach. Paradoksem polskiego rynku nieruchomości jest fakt, że największym orędownikiem uporządkowania informacji o wartościach nieruchomości jest nadzór finansowy, a realizatorem tej misji i właścicielem największej w kraju bazy danych o cenach i wartościach nieruchomości jest Związek Banków Polskich, pisze dr Jacek Furga, prezes Centrum AMRON.

Generalnie Rekomendacja J zobowiązuje banki do uczestnictwa i współtworzenia międzybankowej bazy danych o nieruchomości.

W polskim sektorze bankowym rolę międzybankowej bazy danych o nieruchomościach spełnia od września 2004 roku System Analiz i Monitorowania Rynku Obrotu Nieruchomościami – System AMRON.

Oczywiście hasło AMRON kojarzy się wszystkim uczestnikom sektora bankowego i rynku mieszkaniowego od lat jednoznacznie z wiarygodnymi informacjami o zmianach zachodzących na rynku mieszkaniowym i kredytowym, dzięki publikowanemu co kwartał od listopada 2009 roku Raportowi AMRON-SARFiN.

Ale System AMRON to przede wszystkim atrakcyjne dla banków rozwiązanie ułatwiające proces podejmowania decyzji kredytowych, a w szczególności późniejszego wieloletniego, systematycznego monitorowania oraz prognozowania zmian wartości zabezpieczeń hipotecznych ustanowionych na kredytowanych nieruchomościach.

Czytaj także: Jacek Furga z ZBP: sprzedaż kredytów hipotecznych w 2023 roku będzie szorować po dnie

Już 4 mln danych w systemie AMRON

W ostatnich dniach liczba danych w Systemie AMRON przekroczyła 4 mln rekordów, to znaczy informacji o nieruchomościach wraz z opisem elementów transakcji kupna oraz opisem szeregu cech i atrybutów tej nieruchomości, mających wpływ na jej wartość.

Baza danych Systemu AMRON współtworzona jest od ponad 18 lat przez prawie 30 banków komercyjnych oraz ponad 340 banków spółdzielczych i grono ponad 200 rzeczoznawców majątkowych współpracujących z Centrum AMRON.

Z łącznej liczby ponad 4 mln rekordów zgromadzonych w bazie Systemu AMRON aż 62,43% stanowią dane wprowadzone przez uczestniczące w AMRON banki.

W AMRON ponad 94% rekordów pochodzi z wiarygodnych, zdefiniowanych w Rekomendacji J źródeł informacji, w tym 51% rekordów pochodzi z umów sprzedaży nieruchomości, zawartych w formie aktu notarialnego.

Czytaj także: Zapaść na rynku kredytów hipotecznych; raport AMRON-SARFiN za III kwartał 2022 roku

Co zmieni nowa Rekomendacja J?

Nowa Rekomendacja J ma wprowadzić nową strukturę rynku nieruchomości, odpowiadającą praktyce bankowej w finansowaniu nieruchomości. Doprecyzowuje zakres obligatoryjnych cech nieruchomości, które banki powinny pozyskiwać i gromadzić w międzybankowej bazie danych o nieruchomościach.

W nowym brzmieniu projektowanej Rekomendacji J uwzględniono zgłaszane przez sektor bankowy propozycje, m.in.:

  • zawężono zakres gromadzonych przez bank danych do reprezentatywnych „dla finansowanego przez bank rynku nieruchomości”, a nie jak dotychczas „dla całego rynku nieruchomości”;
  • rozszerzono zakres gromadzonych przez banki danych o bankowo-hipoteczną wartość nieruchomości;
  • wprowadzono zmianę umożliwiającą wykorzystywanie przez banki jako wartości referencyjnej wartości z bankowej oceny wartości zabezpieczenia na nieruchomości;
  • rozdzielono pojęcia miejsca garażowego, garażu i miejsca postojowego.

Ponadto wprowadzono obligatoryjność uzupełniania opisu nieruchomości o dane dotyczące Certyfikatu PHI, potwierdzającego spełnienie kryteriów budownictwa pasywnego, a także o informacje ze Świadectwa Energetycznego.

Uchwalenie nowej wersji Rekomendacji J, podobnie jak to miało miejsce w przypadku poprzedniej nowelizacji w roku 2012, z pewnością skutkować będzie jeszcze aktywniejszym udziałem banków w Systemie AMRON – jedynej międzybankowej bazie danych o nieruchomościach.

Czytaj także: Bankowość i Finanse | Nieruchomości – AMRON | Tąpnięcie w hipotekach

Źródło: BANK.pl