NBP: w I kwartale spadła wartość transakcji kartami płatniczymi

NBP: w I kwartale spadła wartość transakcji kartami płatniczymi
Fot. stock.adobe.com/Pio Si
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
W I kwartale 2022 r. przy użyciu kart dokonano transakcji na łączną kwotę 243,5 mld zł. W porównaniu do poprzedniego kwartału ich wartość zmniejszyła się o 11,5 mld zł, co stanowi spadek o 4,5%. W okresie roku nastąpił wzrost o 23%, a na przestrzeni dwóch lat wzrost o 25%" - podał Narodowy Bank Polski w "Informacji o kartach płatniczych. I kwartał 2022 r.".

W I kwartale 2021 r. przy użyciu kart przeprowadzono 1,98 mld transakcji (gotówkowych oraz bezgotówkowych). W porównaniu do poprzedniego kwartału liczba transakcji była mniejsza o 103,1 mln, co stanowiło spadek o 5%. W okresie roku nastąpił wzrost o 20%, a na przestrzeni dwóch lat wzrost o 25%. Transakcje bezgotówkowe stanowiły 93,7% liczby wszystkich transakcji kartowych. Na przestrzeni ostatniego roku wskaźnik ten wzrósł o 1,1 pkt proc. 

Czytaj także: Klienci najchętniej wybierają karty płatnicze PKO Banku Polskiego >>>

W ogólnej wartości transakcji przeprowadzonych przy użyciu kart płatniczych przeważają transakcje bezgotówkowe.

„W I kwartale 2022 r. ich udział w ogólnej wartości transakcji przeprowadzonych przy użyciu kart płatniczych wyniósł 53%” – czytamy dalej.

W I kwartale 2022 r. przy użyciu kart dokonano na rynku polskim transakcji bezgotówkowych na łączną kwotę 129,1 mld zł. Pojedyncza karta płatnicza posłużyła do realizacji średnio 42,5 transakcji bezgotówkowych (w poprzednim kwartale było to 45 transakcji). Średnia wartość transakcji bezgotówkowej przeprowadzonej przy użyciu karty wynosiła 70 zł. czyli analogicznie jak w poprzedzającym kwartale.

„W I kwartale 2022 r. kartami płatniczymi w Internecie zrealizowano 49,1 mln transakcji. Liczba transakcji była większa niż w poprzedzającym kwartale o 0,3 mln transakcji (wzrost o 1%). W ostatnich latach płatności w Internecie są postrzegane jako dynamicznie rozwijający się sektor płatności. W dłuższej perspektywie, porównując z analogicznym okresem roku ubiegłego odnotowano wzrost o 22%, a na przestrzeni dwóch ostatnich lat wzrost o 48%. Udział transakcji internetowych w ogólnej liczbie płatności bezgotówkowych wyniósł 2,74% (w poprzedzającym kwartale wyniósł 2,61%)” – napisano w materiale.

43,633 mln kart płatniczych na rynku

Na koniec I kw. 2022 r. znajdowało się na rynku polskim 43,633 mln kart płatniczych, tj. o 0,9% więcej niż kwartał wcześniej.

„W Polsce na koniec marca 2022 r. było wydanych 40,743 mln kart płatniczych z funkcją płatności zbliżeniowych. Udział kart zbliżeniowych w ogólnej liczbie kart płatniczych wyniósł 93,4% i była to wartość najwyższa z dotychczas notowanych (w poprzednim kwartale stanowił on 92,9%)” – czytamy w raporcie.

Największy udział na polskim rynku miały karty debetowe

Podobnie jak we wcześniejszych okresach, największy udział na polskim rynku kart miały karty debetowe (82,9%). Na koniec marca 2021 r. kart debetowych było 36,18 mln szt., czyli w porównaniu do kwartału poprzedniego zwiększyła się o 486 tys., co stanowiło wzrost o 1,4%, na drugiej pozycji (11,7%) znalazły się karty kredytowe w liczbie 5,09 mln szt. W porównaniu do końca 2021 r. liczba kart kredytowych uległa zmniejszeniu o 88,1 tys., co stanowiło spadek o 1,7%. Karty przedpłacone, których odnotowano 2,18 mln szt., posiadały 5% udziału w rynku. Najmniej liczną kategorią obecną na rynku były karty obciążeniowe, których w obiegu było 178,6 tys., co stanowiło 0,4% udziału w rynku.

„Na koniec marca 2022 r. w Polsce było 21.210 bankomatów. W porównaniu do poprzedniego kwartału liczba bankomatów zmniejszyła się o 186 urządzeń, co stanowi spadek o 0,9%. W I kwartale 2022 r. w bankomatach na terenie kraju odnotowano 113,8 mln transakcji wypłat
gotówki. Liczba wypłat była mniejsza o 8,7 mln w porównaniu do poprzedniego kwartału (spadek o 7,1%). Wypłaty gotówki w bankomatach opiewały na łączną kwotę 90,6 mld zł, czyli w porównaniu do IV kwartału 2021 r. ich wartość była większa o 207,9 mln zł (wzrost o 0,2%). Średnia wartość pojedynczej transakcji wypłaty gotówki w bankomacie wynosiła 796 zł, czyli była większa niż w kwartale poprzedzającym (738 zł)” – napisano także w „Informacji”.

Źródło: Narodowy Bank Polski / NBP, ISBnews