NBP: transfery do Polski od emigrantów w I kw. wyniosły 3,6 mld zł, a transfery od imigrantów z Polski 3,7 mld zł

NBP: transfery do Polski od emigrantów w I kw. wyniosły 3,6 mld zł, a transfery od imigrantów z Polski 3,7 mld zł
Fot. stock.adobe.com/Franz Pfluegl
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Transfery do Polski od emigrantów w I kwartale 2020 roku wyniosły 3,6 mld zł, co oznacza spadek o 0,1 mld zł rdr ‒ podał NBP w bilansie płatniczym za I kwartał. Natomiast transfery z Polski od pracujących imigrantów wyniosły 3,7 mld zł, o 0,1 mld zł mniej rdr. Na Ukrainę trafiło 82,4 proc. całości transferów.

Krajem z największą wartością przekazów pieniężnych pozostały #Niemcy, skąd Polacy przekazali 1,2 mld zł. Na drugim miejscu, znalazła się #Wielka Brytania, z której napłynęło 0,7 mld zł #Emigranci #Transfery @nbppl

W I kwartale 2020 r. z tytułu pracy Polaków za granicą do kraju trafiło 3,6 mld zł.

Na kwotę tę złożyły się przekazy od migrantów krótkookresowych w wysokości 0,9 mld zł (tj. 25 proc. ogółu transferów) i od migrantów długookresowych w wysokości 2,7 mld zł (tj. 75 proc. całej kwoty).

W stosunku do analogicznego okresu poprzedniego roku łączna wielkość przekazanych środków była nieznacznie niższa (ok. 0,1 mld zł)” – napisano.

Czytaj także: GUS: w czerwcu płace w firmach rdr w górę, zatrudnienie w dół, ekonomiści zaskoczeni

Najwięcej transferów z Niemiec

NBP podaje, że na zanotowany spadek wpłynął głównie niższy niż przed rokiem napływ środków z Niemiec, Wielkiej Brytanii i Irlandii.

Z drugiej strony, zarejestrowano wzrost środków przekazywanych do Polski z Norwegii i Holandii.

Krajem z największą wartością przekazów pieniężnych nadal pozostały Niemcy. W I kwartale pracujący tam Polacy przekazali do kraju 1,2 mld zł.

Na drugim miejscu, znalazła się Wielka Brytania, z której napłynęło do Polski 0,7 mld zł.

NBP podał, że łącznie przekazy z tych dwóch krajów stanowiły 48,0 proc. wszystkich transferów

Czytaj także: Stabilizacja liczby etatów w czerwcu ‒ ale nie wiadomo na jak długo

Na Ukrainę przekazano 3 mld złotych


„W tym samym okresie środki przekazane za granicę przez pracujących w Polsce cudzoziemców wyniosły 3,7 mld zł. Była to kwota niższa o 0,1 mld zł w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku” – napisano.

NBP pisze, że zanotowany spadek wynikał z malejących transferów od imigrantów krótkookresowych, które w I kwartale 2020 r. wyniosły 3,0 mld zł wobec 3,2 mld zł w I kwartale 2019 r.

W strukturze geograficznej dominowały transfery przekazane na Ukrainę. Wyniosły one 3,0 mld zł i stanowiły 82,4 proc. wszystkich środków.

Rok wcześniej pracownicy z Ukrainy przekazali do swojego kraju 3,2 mld zł.

Czytaj także: Stopa bezrobocia w Polsce na koniec 2021 roku sięgnie 9 procent?

Źródło: PAP BIZNES