NBP chce więcej złota

NBP chce więcej złota
Adam Glapiński. Prezes Narodowego Banku Polskiego. Źródło: NBP
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
14 lipca w CFI.co ("Capital Finance International"), międzynarodowym magazynie poświęconym tematyce biznesowej, ekonomii oraz finansom, ukazał się artykuł prof. Adama Glapińskiego, Prezesa NBP, pt. Inwestowanie w długim okresie: złoto jako filar strategii zarządzania rezerwami przez NBP.

Prof. Adam Glapiński poinformował w artykule, że na koniec maja 2021 r. oficjalne aktywa rezerwowe Narodowego Banku Polskiego wynosiły 162,7 mld dol., co oznacza około sześciokrotny wzrost w stosunku do 27,5 mld dol. w 2000 r. i niemal podwojenie stanu aktywów wyrażonych w dolarach amerykańskich w ciągu ostatniej dekady.

Rezerwy walutowe na pokolenia

Przypomniał, że NBP jako publiczny inwestor różni się od typowego podmiotu zarządzającego aktywami tym, że utrzymuje szeroki portfel inwestycyjny, przywiązując największą wagę nie do maksymalizacji zysków, lecz do zachowania płynności i bezpieczeństwa posiadanych aktywów.

-Zasada jest prosta: jeżeli rezerwy walutowe nie zostaną wykorzystane do przeciwdziałania nadzwyczajnym zagrożeniom dla stabilności finansowej lub bilansu płatniczego, należy je przechować, a najlepiej pomnożyć i przekazać kolejnym pokoleniom – pisze prezes NBP.

Wyjątkowość złota

Prof. Adam Glapiński zaznacza, że NBP uważa złoto za szczególnie istotny element swoich oficjalnych aktywów rezerwowych. Cechy złota sprawiają, że kruszec ten bardzo dobrze wpisuje się w ostrożnościową funkcję utrzymywania rezerw walutowych i gromadzenia kapitału w długiej perspektywie, przetrzymania okresów stresu i stawienia czoła zmiennym warunkom rynkowym.

-Złoto oferuje wyjątkowe walory inwestycyjne – jest pozbawione ryzyka kredytowego, jego wartość nie spada pod wpływem błędnie prowadzonej polityki pieniężnej lub fiskalnej kraju, i chociaż jego ogólna podaż jest ograniczona, właściwości fizyczne gwarantują jego trwałość i niezniszczalność. Z tych wszystkich powodów złoto uważa się za najlepsze strategiczne zabezpieczenie finansowe – zauważa autor artykułu.

Będą kolejne zakupy złota

W wyniku zakupów 125,7 ton złota w latach 2018-2019 zapasy złota w NBP wzrosły do 228,7 ton. W rankingu wielkości zasobów złota Polska przesunęła się z 34. na 22. miejsce wśród banków centralnych na świecie oraz z 15. na 11. miejsce w Europie, wyprzedzając wszystkie kraje regionu.

Strategia zarządzania rezerwami walutowymi przyjęta przez Zarząd Narodowego Banku Polskiego w 2020 r. zakłada dalsze zwiększanie zasobów złota

Po podjęciu decyzji o zwiększeniu rezerw złota Zarząd Narodowego Banku Polskiego w 2019 r. postanowił dokonać dywersyfikacji miejsc przechowywania złota i przemieszczeniu 100 ton złota z Banku Anglii do skarbców na terenie kraju, informuje prezes NBP w swoim artykule.

Prof. Adam Glapiński przypomniał, że po zakończonym w listopadzie 2019 r. transporcie części zasobów złota do Polski, w skarbcu Banku Anglii nadal przechowywane są prawie 124 tony złota.

-Strategia zarządzania rezerwami walutowymi przyjęta przez Zarząd Narodowego Banku Polskiego w 2020 r. zakłada dalsze zwiększanie zasobów złota, a skala i tempo tego procesu będą zależały od dynamiki oficjalnych aktywów rezerwowych i uwarunkowań rynkowych – zaznaczył prezes NBP.

Źródło: Narodowy Bank Polski / NBP, aleBank.pl