Mniej mieszkań oddanych do użytku, rozpoczętych budów i pozwoleń w sierpniu

Mniej mieszkań oddanych do użytku, rozpoczętych budów i pozwoleń w sierpniu
Fot. stock.adobe.com/Frank Wagner
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Liczba mieszkań oddanych do użytkowania w sierpniu br. spadła o 3,7% r/r do 16 692, zaś w ujęciu miesięcznym spadła o 23,3%, podał Główny Urząd Statystyczny.
Wg wstępnych danych @GUS_STAT w sierpniu 2020 r. produkcja budowlano-montażowa była niższa o 12,1% w porównaniu z sierpniem 2019 r. i o 3,5% niższa w stosunku do lipca 2020 r. #GUS #statystyki #gospodarka #produkcja #budownictwo

Deweloperzy w ubiegłym miesiącu oddali do użytkowania 10 459 mieszkań, co oznacza spadek o 4,4% r/r. W ujęciu miesięcznym odnotowano spadek o 27,1%, podał również GUS.

„Według wstępnych danych, w okresie styczeń-sierpień 2020 r. oddano do użytkowania 135,8 tys. mieszkań, tj. o 5,5% więcej niż przed rokiem. Deweloperzy przekazali do eksploatacji 87,7 tys. mieszkań (9,4% więcej niż w analogicznym okresie 2019 r.), natomiast inwestorzy indywidualni – 46 tys. mieszkań, tj. o 3,5% więcej niż w 2019 r. W ramach tych form budownictwa wybudowano łącznie 98,4% ogółu mieszkań oddanych do użytkowania (odpowiednio 64,6% i 33,8%). Mniej mieszkań niż przed rokiem oddano do użytkowania w budownictwie spółdzielczym (816 wobec 1 436); w pozostałych formach (komunalne, społeczne czynszowe i zakładowe) łącznie oddano 1 338 mieszkań (wobec 2 718 w ub. roku).” – czytamy w komunikacie.

Czytaj także: Stabilizacja aktywności w handlu i budownictwie >>>

Powierzchnia użytkowa mieszkań oddanych w okresie styczeń-sierpień 2020 r. wyniosła 12,1 mln m2, czyli o 4,4% więcej niż w analogicznym okresie roku 2019. W porównaniu do okresu styczeń-sierpień 2019 r. przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania zmalała o 0,9 m2, osiągając wartość 88,8 m2, podał także GUS.

Liczba mieszkań, których budowę rozpoczęto spadła o 0,3 % r/r w sierpniu

Liczba mieszkań, których budowę rozpoczęto w sierpniu br. spadła o 0,3% r/r i wyniosła 19 460, zaś w ujęciu miesięcznym spadła o 10,3%, podał także GUS.

W grupie deweloperów odnotowano spadek liczby mieszkań, których budowę rozpoczęto – o 0,4% r/r do 10 971 lokali, a w ujęciu miesięcznym zanotowano spadek o 10,8%, podał także Urząd.

„W okresie styczeń-sierpień 2020 r. rozpoczęto budowę 141,1 tys. mieszkań, tj. o 10% mniej niż w analogicznym okresie roku 2019. Deweloperzy rozpoczęli budowę 76,8 tys. mieszkań (o 14,4% mniej niż w 2019 roku), a inwestorzy indywidualni 61,9 tys. (spadek o 3,3% r/r), czyli łącznie 98,3% ogólnej liczby mieszkań. Mniej mieszkań, których budowę rozpoczęto, zaobserwowano w budownictwie spółdzielczym (1 266 mieszkań wobec 1 292) oraz w pozostałych formach budownictwa (1 141 wobec 1 874)” – czytamy w komunikacie.

Szacuje się, że na koniec sierpnia 2020 r. w budowie pozostawało 830,9 tys. mieszkań, tj. o 0,9% więcej niż w analogicznym okresie roku 2019, podał także Urząd.

Liczba pozwoleń na budowę mieszkań spadła o 5,3 proc. rdr w sierpniu

Liczba mieszkań, na których budowę wydano pozwolenia lub dokonano zgłoszenia z projektem budowlanym spadła w sierpniu br. o 5,3% r/r do 21 252, a w ujęciu miesięcznym spadła o 13,9%, podał GUS.

Inwestorzy budujący na sprzedaż lub wynajem uzyskali w ubiegłym miesiącu 12 280 pozwoleń (spadek o 11,7% r/r i spadek o 12,7% m/m), podał również GUS.

„W pierwszych ośmiu miesiącach 2020 r. wydano pozwolenia lub dokonano zgłoszenia budowy 168,3 tys. mieszkań, tj. o 4,6% mniej niż w analogicznym okresie roku 2019. Pozwolenia na budowę największej liczby mieszkań otrzymali deweloperzy (100,6 tys.) oraz inwestorzy indywidualni (65,6 tys.), którzy względem ubiegłego roku odnotowali spadek odpowiednio o 5,7% i 1,7%. Łącznie w ramach tych form budownictwa otrzymano pozwolenia lub dokonano zgłoszenia budowy z projektem budowlanym dla 98,7% ogółu mieszkań. Mniej niż w analogicznym okresie 2019 r. odnotowano mieszkań, na których budowę wydano pozwolenia lub dokonano zgłoszenia z projektem budowlanym, w budownictwie spółdzielczym (1 094 mieszkań wobec 1 159) oraz w pozostałych formach budownictwa (1 026 wobec 1 811)” – czytamy w komunikacie.

Produkcja budowlano-montażowa spadła o 12,1 proc. rdr

Produkcja budowlano-montażowa (zrealizowana przez przedsiębiorstwa budowlane o liczbie pracujących powyżej 9 osób) spadła w sierpniu br. o 12,1% r/r, poinformował GUS. W ujęciu miesięcznym odnotowano spadła o 3,5%. 

„Po wyeliminowaniu wpływu czynników o charakterze sezonowym, produkcja budowlano-montażowa ukształtowała się na poziomie niższym o 10,3% w porównaniu z analogicznym miesiącem ub. roku i o 0,1% niższym w porównaniu z lipcem 2020 roku” – czytamy w komunikacie. 

„W stosunku do sierpnia ub. roku zmniejszenie wartości produkcji budowlano-montażowej zaobserwowano dla jednostek wykonujących roboty budowlane specjalistyczne (o 5,2%), zajmujących się budową budynków (o 9,5%) oraz realizujących budowę obiektów inżynierii lądowej i wodnej (o 16,9%)” – czytamy dalej.

W porównaniu z lipcem 2020 roku zmniejszenie wartości robót zanotowano we wszystkich działach budownictwa, z tego w jednostkach specjalizujących się we wznoszeniu obiektów inżynierii lądowej i wodnej o 0,5%, realizujących prace związane z budową budynków o 5,5%, wykonujących roboty specjalistyczne o 6,4%.

„W okresie styczeń-sierpień 2020 r., w odniesieniu do tego samego okresu 2019 r., zwiększenie wartości (o 0,4%) produkcji budowlano-montażowej wystąpiło w przedsiębiorstwach zajmujących się wykonywaniem robót specjalistycznych. Jednostki, których podstawowym rodzajem działalności była budowa obiektów inżynierii lądowej i wodnej oraz budowa budynków zanotowały spadek (odpowiednio o 2,1% i 2,9%)” – czytamy dalej.

Wartość produkcji budowlano-montażowej obejmująca roboty inwestycyjne w sierpniu br. była niższa o 15,9% w porównaniu z analogicznym miesiącem poprzedniego roku (w 2019 r. wzrost o 5,6%), natomiast wartość robót o charakterze remontowym zmniejszyła się o 5,6% (w 2019 r. spadek o 2,2%), podał także Urząd.

Ministerstwo Rozwoju oczekuje złagodzenia spadku produkcji budowlano-montażowej do ok. 10 proc. we wrześniu

Spadek produkcji budowlano-montażowej sięgnie ok. 10% r/r we wrześniu br. wobec spadku o 12,1% r/r (w cenach stałych) w sierpniu, prognozują eksperci Ministerstwa Rozwoju.

„Oczekujemy, że we wrześniu odnotujemy spadek produkcji budowlano-montażowej, sięgający około 10%. Wśród jednostek zajmujących się budową budynków spadek powinien być niższy niż w sierpniu. W całym III kwartale 2020 r. spadek produkcji budowlano-montażowej nie powinien przekroczyć 10%” – czytamy w komentarzu do danych GUS.

Analitycy: w najbliższych kwartałach dynamika produkcji budowlano-montażowej wciąż na minusie

W sierpniu produkcja budowlano-montażowa w Polsce spadła o 12,1 proc. rdr, jednak dołek prawdopodobnie jeszcze nie został osiągnięty – oceniają ekonomiści. Ich zdaniem, spadek inwestycji w kraju w III kw. może być znacznie głębszy od notowanego w II kw.

GRZEGORZ OGONEK, SANTANDER BANK POLSKA:

„Zakładaliśmy, że to będzie spadek o ponad 10 proc. rdr, że z tego już zaskakująco słabego wyniku lipcowego pójdziemy w dalej w dół. Z tego co GUS podał, widać, że dalej tym składnikiem, który nas ciągnie w dół, jest budowa obiektów inżynierii lądowej i wodnej, nawet wiedząc, że składane są wnioski o wsparcie z unijnego Funduszu Odbudowy. To jest jednak kwestia przyszłości, a to, jak mocno ucierpi ten sektor i produkcja, którą wykazuje, to jest sprawa otwarta, tutaj nie mamy jeszcze wyznaczonego dołka. Inaczej niż w produkcji przemysłowej, tu wydaje się, że pogłębienia zapaści nie będzie.

W przypadku produkcji budowlano-montażowej nie będzie nagłego zwrotu w górę w związku z jakimiś działaniami rządu czy zmianą w kwestii zachorowań. Ta branża żywi się planami inwestycyjnymi firm, a te tak szybko nie wrócą. Nawet jeśli poczujemy, że popyt na świecie odżywa. Budownictwo nie zaskoczy nas tak pozytywnie, jak na początku zaskakiwała nas produkcja przemysłowa.

Nie wydaje się, żeby przed połową przyszłego roku pojawiły się jakieś wzrosty. Raczej trzeba się liczyć, że kolejne miesiące będziemy mieć dynamikę spadku rdr – raz głębszą niż 10 proc., raz płytszą, ale literki V tutaj nie zobaczymy. Raczej utkniemy z ubytkiem rzędu kilkunastu procent przez parę kwartałów”.

MONIKA KURTEK, BANK POCZTOWY:

„Tempo spadku produkcji budowlano-montażowej w sierpniu br. okazało się głębsze od zanotowanego w lipcu i również głębsze od średnich oczekiwań rynkowych. Dane wskazują, że sytuacja sektora budowlanego w Polsce pogarsza się, co jest na pewno po części efektem pandemii. O ile w najbliższych miesiącach są szanse na względną stabilizację w przemyśle, który jak się wydaje nadrobił już zaległości po kwietniowych i majowych ograniczeniach działalności, a także stabilizację w handlu (m.in. w związku ze względnym spokojem na rynku pracy), o tyle budownictwo z opóźnieniem zaczęło doświadczać trudności i będzie się z nimi zmagać w kolejnych miesiącach.

Po dwóch miesiącach trzeciego kwartału spadek produkcji budowlano-montażowej wynosi około 11,5 proc. rdr wobec spadku o 2,8 proc. rdr w drugim kwartale oraz wzroście o 5,2 proc. rdr w pierwszym kwartale br. Dane te pokazują, jak dynamicznie zmienia się sytuacja w polskim budownictwie, niestety na gorsze. Uwzględniając je można szacować, że spadek inwestycji w Polsce w trzecim kwartale będzie znacznie głębszy od zanotowanego spadku o 10,9 proc. rdr w drugim kwartale. Będzie to jednocześnie obszar gospodarki „podtrzymujący” ujemną dynamikę PKB prawdopodobnie do końca br., choć za sprawą konsumpcji i eksportu na pewno będzie ona już znacznie „lepsza” niż w drugim kwartale”.

Źródło: ISBnews