Minister Finansów powołał członków Rady Polskiej Agencji Nadzoru Audytowego

Minister Finansów powołał członków Rady Polskiej Agencji Nadzoru Audytowego
Źródło: gov.pl
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Minister Finansów Andrzej Domański powołał członków Rady Polskiej Agencji Nadzoru Audytowego drugiej kadencji spośród kandydatów rekomendowanych przez uprawnione instytucje i organy. Do kompetencji Rady należą sprawy systemowe z zakresu nadzoru publicznego nad rynkiem audytorskim, czytamy w informacji na stronach internetowych Ministerstwa Finansów.

Rada jest organem Polskiej Agencji Nadzoru Audytowego, który wykonuje zadania o charakterze systemowym dla funkcjonowania nadzoru publicznego.

Należą do nich:

  • przyjmowanie rocznego planu działania Agencji oraz okresowe monitorowanie jego wykonania;
  • przyjmowanie rocznego sprawozdania Agencji;
  • zatwierdzanie polityk i procedur dotyczących zarządzania systemem kontroli, niezależności kontrolerów i ekspertów Agencji oraz procedur przeprowadzania kontroli;
  • zatwierdzanie rocznych planów kontroli;
  • zatwierdzanie wskazanych w przepisach uchwał organów Polskiej Izby Biegłych Rewidentów i zaskarżanie wybranych uchwał tych organów.

Czytaj także: Piotr Patkowski został powołany na prezesa PANA

Kto zasiada w Radzie Polskiej Agencji Nadzoru Audytowego

W Radzie, oprócz Prezesa Agencji i jego Zastępcy, zasiadają członkowie Rady, którzy są przedstawicielami Ministra Finansów, Komisji Nadzoru Finansowego, Ministra Sprawiedliwości, Polskiej Izby Biegłych Rewidentów, organizacji pracodawców i Giełdy Papierów Wartościowych.

Kadencja Rady Agencji trwa 4 lata.

Każda z uprawnionych instytucji/organów rekomendowała Ministrowi Finansów po dwóch kandydatów na miejsce. Dokonując wyboru między nimi, Minister wziął pod uwagę konieczność zapewnienia odpowiedniego merytorycznego składu Rady, pożądanego do właściwej realizacji jej zadań.

Czytaj także: Polska Agencja Nadzoru Audytowego zaleca szczególną uwagę przy analizie kredytów frankowych

Nowi członkowie Rady PANA

Na członków Rady Agencji zostali powołani:

    Joanna Stachura – przedstawiciel Ministra Finansów;

    Wojciech Kutyła – przedstawiciel Ministra Sprawiedliwości;

    Marcin Mikołajczyk – przedstawiciel Komisji Nadzoru Finansowego;

    Magdalena Wysocka – przedstawiciel Komisji Nadzoru Finansowego;

    Joanna Wielgórska-Leszczyńska – przedstawiciel Polskiej Izby Biegłych Rewidentów;

    Piotr Kamiński – przedstawiciel organizacji pracodawców;

    Adam Młodkowski – przedstawiciel Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

***

Materiały

Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 22 stycznia 2024 r. w sprawie powołania członków Rady Polskiej Agencji Nadzoru Audytowego.

Źródło: Ministerstwo Finansów