Polska Agencja Nadzoru Audytowego zaleca szczególną uwagę przy analizie kredytów frankowych

Polska Agencja Nadzoru Audytowego zaleca szczególną uwagę przy analizie kredytów frankowych
Marcin Obroniecki, prezes PANA. Źródło: PAP Biznes
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
PANA zaleca audytorom szczególną uwagę przy analizie ujawnień kredytów hipotecznych w walutach obcych - podała Agencja w komunikacie.

„W związku z niedawnymi orzeczeniami Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (dalej: TSUE) z 15 czerwca 2023 r. o sygn. C-520/21 oraz C-287/22 PANA zwraca uwagę biegłych rewidentów oraz firm audytorskich na konieczność zachowania szczególnej staranności przy analizie ujawnień dot. konsumenckich kredytów hipotecznych denominowanych w walutach obcych lub indeksowanych w tych walutach i odzwierciedlenia skutków tych orzeczeń w sprawozdaniach finansowych banków” – napisała Polska Agencja Nadzoru Audytowego.

Czytaj także: Pozew dla audytora Silicon Valley Bank i First Republic

Kredyty walutowe a sprawozdania finansowe banków

„Przy badaniu sprawozdań finansowych banków należy uważnie podchodzić do kompletności i prawidłowości ujawnień w notach,

w tym zwracać szczególną uwagę na ujawnianie przez banki wszystkich informacji mających istotne znaczenie dla użytkowników tych sprawozdań, związanych z konsumenckimi kredytami walutowymi,

w tym szczególnie na ujawnianie dla takich kredytów:

wartości bilansowej brutto, wartości odpisów na oczekiwane straty, wartości bilansowej netto oraz wartości utworzonych przez banki rezerw na ryzyko prawne w odniesieniu do portfela przedmiotowych kredytów i całkowitej wartości roszczeń wysuniętych z ich tytułu” – dodała w komunikacie Polska Agencja Nadzoru Audytowego.

Źródło: PAP BIZNES