Mikroprzedsiębiorcy: w kwietniu ’24 mniej kredytów inwestycyjnych, ale na większą wartość

Mikroprzedsiębiorcy: w kwietniu ’24 mniej kredytów inwestycyjnych, ale na większą wartość
Fot. stock.adobe.com / bestimagesever
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
W kwietniu 2024 r., w porównaniu do kwietnia 2023 r., banki udzieliły mikroprzedsiębiorcom więcej kredytów (+6,0%) i na wyższą wartość (+6,5%). W ujęciu liczbowym banki udzieliły mniej dwóch głównych rodzajów kredytów: kredytów inwestycyjnych (-30,0%) i kredytów w rachunku bieżącym (-13,0%), natomiast więcej o (+12,5%) kredytów obrotowych. W ujęciu wartościowym dodatnią dynamikę roczną odnotowały dwa spośród trzech głównych rodzajów kredytów: inwestycyjne (+35,1%) oraz obrotowe (+6,8%). Natomiast spadek wartości sprzedaży nastąpił w kredytach w rachunku bieżącym (-11,0%), czytamy w majowym Newsletterze kredytowym BIK.

Sprzedaż kredytów dla mikroprzedsiębiorców według produktów kredytowych

W pierwszych czterech miesiącach 2024 r. w porównaniu z analogicznym okresem zeszłego roku, banki udzieliły więcej kredytów dla mikroprzedsiębiorców (+3,1%) i na wyższą kwotę (+4,0%).

Dodatnią dynamikę w tym okresie zarówno w ujęciu liczbowym (+5,0%) jak i wartościowym (3,8%) odnotowały jedynie kredyty obrotowe.

Natomiast zarówno kredyty inwestycyjne, jak i w rachunku bieżącym, odnotowały ujemną dynamikę w ujęciu liczbowym: odpowiednio (-22,2%) oraz (-10,1%).

W ujęciu wartościowym dodatnią dynamikę odnotowały kredyty inwestycyjne (+14,0%).

Podobnie jak w ujęciu liczbowym, także w wartościowym ujemną dynamiką charakteryzowały się kredyty w rachunku bieżącym (-7,5%).

Rynek kredytów dla mikroprzedsiębiorców w Polsce - kwiecień 2024 r., BIK
Źródło: BIK

Czytaj także: W marcu ’24 mniej kredytów dla mikroprzedsiębiorców

Jakość Portfeli Kredytów dla mikroprzedsiębiorców według produktów kredytowych

Kwietniowy odczyt Indeksu jakości kredytów dla mikroprzedsiębiorców wyniósł 5,88% w ujęciu wartościowym. Nadal jest on więc na w miarę bezpiecznym, akceptowalnym poziomie.

Natomiast w okresie 12 miesięcy, czyli w porównaniu do kwietnia 2023, ogólny Indeks polepszył się (spadł) o (-0,15).

W okresie 12-miesięcznym najbardziej polepszył się (spadł) Indeks kredytów obrotowych (-1,29).

Polepszył się również Indeks kredytów w rachunku bieżącym (-0,58).

W tym okresie pogorszenie (wzrost) odnotował Indeks kredytów inwestycyjnych (+1,64).

Czytaj także: Nowoczesny Bank Spółdzielczy | Prawo | Jak rolnik został konsumentem, choć tego wcale nie chciał

Sprzedaż kredytów dla mikroprzedsiębiorców według branż

Na 13,4 tys. kredytów udzielonych mikroprzedsiębiorcom w kwietniu 2024 roku 6,4 tys. zaciągnęły firmy usługowe (48%) i 3,1 tys. handlowe (23%).

Z całkowitej kwoty 2,054 mld zł, banki udzieliły 742 mln zł (36,1%) mikroprzedsiębiorcom prowadzącym działalność usługową oraz 576 mln zł (28,0%) kredytów firmom z sektora handlu.

W kwietniu 2024 r. dodatnia dynamika r/r liczby udzielonych kredytów dotyczyła finansowania handlu (+8,8%), a także usług (+7,9%).

W ujęciu wartościowym w kwietniu 2024 r. w porównaniu do kwietnia 2023 r. najwyższa dodatnia dynamika dotyczyła kredytów dla firm usługowych (+17,6%).

Mniejsze wzrosty odnotowały kredyty udzielone firmom handlowym (+8,6%).

Spadła wartość kredytów udzielonych firmom budowlanym (-6,5%) oraz produkcyjnym (-3,0%).

Jakość Portfeli Kredytów dla mikroprzedsiębiorców według branż

Według odczytów Indeksu Jakości najgorzej (najwyższy poziom wskaźnika) w kwietniu 2024 r. spłacane były kredyty przez firmy budowalne – wartość Indeksu wyniosła 6,25% oraz usługowe 6,24%.

Najlepszy (najniższy) odczyt w kwietniu br. odnotował Indeks Jakości firm z sektora produkcyjnego i wyniósł on 5,14%.

W porównaniu do kwietnia 2023 r. Indeks poprawił się (spadł) w dwóch branżach: produkcji (-0,83) i handlu (-0,54). Pogorszył się (wzrósł) w budownictwie (+0,88) oraz usługach (+0,1).

Czytaj także: Mikroprzedsiębiorstwa wytwarzają  prawie 1/3 polskiego PKB, ale jest ich coraz mniej

Źródło: Biuro Informacji Kredytowej / BIK