Mieszkanie Plus – wersja drewniana – szansa na zdrowe i tanie M?

Mieszkanie Plus – wersja drewniana – szansa na zdrowe i tanie M?
aut. Robert Lidke, pierwszy w Polsce budynek wielorodzinny w technologii kompozytowo-drewnianej Warszawa Bródno
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Sejm przegłosował już projekt ustawy o zmianie ustawy o lasach oraz ustawy - Prawo ochrony środowiska, ustanawiając nowy podmiot - spółkę Polskie Domy Drewniane (PDD). Poza domami jednorodzinnych, Polskie Domy Drewniane mają budować także obiekty wielorodzinne w ramach Programu "Mieszkanie Plus", a najem lokali w budynkach drewnianych ma odbywać się również z opcją dojścia do własności

#JoannaKomorowska: Po wykreśleniu Lasów Państwowych z grona założycieli PDD resort środowiska widzi możliwość uzyskania gruntów pod inwestycje ze strony samorządów @BOS__Bank @NFOSiGW

Zaczynamy od PDD

Program „Mieszkanie Plus” jest rządowym przedsięwzięciem przewidującym budowę dostępnych cenowo mieszkań na wynajem, z opcją dojścia do własności. Założenia rządu dotyczą m.in. powołania nowego podmiotu działającego w formie spółki akcyjnej, pełniącego rolę inwestora rozwijającego drewniane budownictwo mieszkaniowe. Sejm przegłosował już projekt ustawy o zmianie ustawy o lasach oraz ustawy – Prawo ochrony środowiska, ustanawiając nowy podmiot – spółkę Polskie Domy Drewniane (PDD). Udziałowcami PDD będą Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Bank Ochrony Środowiska S.A.

Joanna Komorowska
Specjalista ds. Relacji z Klientami, Koordynator CPBiI ds. CSR
Centrum AMRON

e-mail: joanna.komorowska@amron.pl

www.amron.pl

Oferta dla mniej zamożnych

Zgodnie z ustawą, podstawowym przedmiotem działalności PDD ma być energooszczędne budownictwo drewniane, obejmujące budowę budynków mieszkalnych, zarządzanie tymi budynkami oraz wynajmowanie budynków mieszkalnych lub lokali mieszkalnych z możliwością ich sprzedaży. Spółka będzie mogła również nabywać grunty, przeprowadzać remonty i modernizację budynków mieszkalnych, pozyskiwać lub tworzyć nowe rozwiązania technologiczne w zakresie przetwarzania drewna, nabywać i przetwarzać surowiec drzewny, a także nabywać i sprzedawać produkty drzewne.

Oferta drewnianych domów skierowana ma być do osób o umiarkowanych dochodach, których nie stać na własne mieszkanie. Podobnie jak w przypadku innych projektów w ramach Programu „Mieszkanie Plus”, najem lokali w budynkach drewnianych ma odbywać się również z opcją dojścia do własności. Poza ofertą domów jednorodzinnych, Polskie Domy Drewniane mają budować także obiekty wielorodzinne.

Tanie i ekologiczne

Poza przyświecającej rządowi idei zwiększenia dostępności mieszkań dla społeczeństwa, pomysł realizacji budownictwa drewnianego podyktowany był m.in. względami ekologicznymi – drewno jest materiałem naturalnym i odnawialnym, podlega w 100% recyklingowi lub biodegradacji, niesie najniższy ślad węglowy w porównaniu z innymi materiałami budowlanymi. Budynki drewniane spełniają także często parametry budynków energooszczędnych, co pośrednio wpływa na zmniejszenie zanieczyszczeń środowiska powodowanych przez tzw. „niską emisję”.

Zamiast Lasów Państwowych…samorządy

Szerokim echem odbił się protest związków zawodowych leśników oraz ekologów, skutkujący wykreśleniem Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe z grona założycieli PDD. Początkowo rząd zakładał partnerstwo Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Banku Ochrony Środowiska S.A. oraz Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe. Leśnicy jednak uznali, że proponowane przepisy są próbą prywatyzacji Lasów Państwowych.

Zmiana założeń była o tyle istotna w skutkach, że wymusiła potrzebę znalezienia nowego dostawcy gruntów. Zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami Lasy Państwowe miały wnieść w kapitał spółki ok. 250-300 ha terenów, które pozostają w ich zarządzie, a które nie mogą być wykorzystane dla gospodarki leśnej. Dobór gruntów miał sprowadzać się do terenów zlokalizowanych w miastach lub na ich obrzeżach. Po wykreśleniu Lasów Państwowych z grona założycieli PDD resort środowiska widzi możliwość uzyskania gruntów pod inwestycje ze strony samorządów.

W odniesieniu do projektu nie brakuje głosów krytycznych. Po pierwsze – zastanawia zasadność wydatkowania środków ze Skarbu Państwa na (rzekomo) drogie, ekskluzywne domy. Finansowanie inwestycji będzie leżało po stronie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Banku Ochrony Środowiska S.A. Zgodnie z ustawą, w 2018 r. maksymalny limit wydatków NFOŚiGW w ramach PDD ma wynieść 60 mln zł, w 2019 r. – 500 mln zł, w 2020 r. – 400 mln zł, w 2021 r. – 400 mln zł, 2022 r. – 300 mln zł, w 2023 r. – 100 mln zł. Dopiero w latach 2024-2027 spółka ma zarabiać i finansować się sama.

Kto będzie budował?

Wątpliwości budzi także liczba dostępnych na rynku firm, która byłaby w stanie budować domy drewniane. Pytania dotyczą także ilości oraz wartości zasobów leśnych, które pochłonie inwestycja, a także tego, czy drewno, z którego mają być budowane domy, ma pochodzić z polskich lasów, czy będzie sprowadzane z zagranicy.

Na korzyść projektu przemawia z pewnością poszerzenie oferty mieszkań, aspekty ekologiczne i zdrowotne tak konstruowanych obiektów, stworzenie rynku zbytu dla rodzimych firm specjalizujących się w budownictwie drewnianym oraz rozwój nowoczesnych technologii w ramach energooszczędnego budownictwa drewnianego. Dodatkowo, budownictwo drewniane charakteryzuje się krótkim czasem realizacji obiektów (budowa domu składanego na placu budowy trwa około trzech – pięciu miesięcy), niskimi kosztami zużycia energii (zastosowane materiały i technologie powodują, że domy drewniane są domami energooszczędnymi), łatwością przebudowy i modernizacji (w przypadku konstrukcji modułowych) i małym ciężarem konstrukcji (drewno jest relatywnie lekkie, więc ogranicza do minimum wielkość fundamentów, mniej kosztuje też transport materiałów na budowę). Ze względu na niewielką grubość ścian zewnętrznych należy się również spodziewać, że powierzchnia domu drewnianego może być o około 8-10% większa od powierzchni domu murowanego.

Inwestycja w nowe technologie przyjazne dla środowiska

Choć entuzjaści rządowego pomysłu idą znacznie dalej i wskazują, że posiadanie rodzimej technologii może w przyszłości spowodować znaczne obniżenie kosztów, a tym samym wpłynie na spadek cen nieruchomości, należy być ostrożnym przy formułowaniu tak daleko idących wniosków. Niewątpliwie jednak krok w kierunku wykorzystania energooszczędnych, przyjaznych człowiekowi i środowisku technologii jest krokiem słusznym. Dzięki dostępności mieszkań dla osób o przeciętnych dochodach, ta część społeczeństwa uzyska również szansę na poprawę warunków mieszkaniowych, a nawet uzyskanie własności nieruchomości. Jednocześnie pozyskiwanie i tworzenie nowych technologii w zakresie produkcji drewna powinno umożliwić podmiotom komercyjnym szerokie wykorzystanie przyjętych rozwiązań i tym samym wpłynąć stymulująco na rozwój całej branży.

Czytaj także: Sposób na tanie mieszkania: budynki kompozytowo-drewniane?