Mieszkanie? Masz jak w banku!

Mieszkanie? Masz jak w  banku!
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Finansowanie budownictwa mieszkaniowego stanowi dla sektora bankowego istotną część biznesowej aktywności. Od początku tego stulecia, szczególnie od momentu przystąpienia Polski do Unii Europejskiej, to banki oferujące komercyjny kredyt hipoteczny są dominującym źródłem środków, które służą zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych Polaków.

W latach 2002-2016, banki współfinansowały budowę, zakup lub remont prawie 2,1 mln mieszkań i domów jednorodzinnych. Według projekcji Głównego Urzędu Statystycznego, w tym samym okresie liczba gospodarstw domowych zwiększyła się o ok. 1,8 mln.

(…) Aby odnieść sukces w zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, budownictwo mieszkaniowe, system jego finansowania i system zaspokajania tych potrzeb musi się stać składową pewnej umowy społecznej. Niezbędne są rozwiązania systemowe, długoterminowe i powszechne! Musimy zrozumieć sens zbiorowego wysiłku i zaakceptować zaangażowanie środków publicznych na rozwiązywanie potrzeb mieszkaniowych. W interesie nas wszystkich. Ale muszą to być działania efektywne, budujące i wzmacniające zaufanie do państwa i wspólnoty. To nie może być „rozdawnictwo”! Niezbędne są rozwiązania motywujące do dodatkowych starań, wysiłku i ograniczania „rozpasanej konsumpcji” w społeczeństwach na dorobku. Rozwiązania wymuszające i kreujące innowacje technologiczne, społeczne i finansowe. Nie jest sztuką wybudować szybko i tanio, bo wysokie koszty utrzymania i eksploatacji takich zasobów mieszkaniowych będziemy ponosić wszyscy!

(…) Z Raportów AMRON-SARFiN wynika jednoznacznie, że niezależnie od otoczenia makroekonomicznego czy też działania doraźnych rządowych programów wspierania mieszkalnictwa, rynek kredytów hipotecznych w Polce generuje od lat powtarzalny wynik na poziomie ok. 180 tys. nowych hipotecznych kredytów rocznie o łącznej wartości ok. 38 mld złotych.

Rekomendacje Mieszkaniowe przyjęte przez Zarząd Związku Banków Polskich, dotyczące działań niezbędnych dla poprawy sytuacji w obszarze budownictwa mieszkaniowego, przewiduje potrzebę stworzenia przez rząd długoletniego Programu Mieszkaniowego. Rekomendacje sektora bankowego odnoszą się do pięciu kluczowych obszarów.

Czytaj więcej: kwartalnik “Finansowanie Nieruchomości” nr 3/52 z 2017 r.

Finansowanie Nieruchomości