„Miesięcznik Finansowy BANK” – marzec 2023. Klientocentryczność

„Miesięcznik Finansowy BANK” – marzec 2023. Klientocentryczność
Źródło: BANK.pl
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Możliwie precyzyjne dostosowanie instytucji do potrzeb klienta to cecha charakterystyczna strategii banków. Optymalne wykorzystanie potencjału posiadanych i pozyskiwanych danych o kliencie może zdecydować o powodzeniu wdrożenia, jednak z drugiej strony bankowość musi w swych działaniach uwzględniać coraz szerszą listę zagrożeń.

Według Macieja Semeniuka, członka Zarządu polskiego oddziału Danske Bank, sektor bankowy cały czas dostosowuje się do bieżących realiów gospodarczych, potrzeb klientów czy perspektyw rozwoju biznesu.

Na pewno za kilka lat sytuacja będzie zupełnie inna, zwłaszcza jeśli uwzględnimy wpływ takich czynników, jak działania fintechów, których w tej chwili do końca nie potrafimy przewidzieć.

Również Grzegorz Olszewski, prezes Zarządu Alior Banku, uważa, że potrzeby klienta były, są i będą podstawowym czynnikiem wzrostu biznesu. Kiedyś analiza potrzeb koncentrowała się na bezpośredniej relacji banku z klientem, dziś się digitalizuje i przenosi do kanałów zdalnych. Sama technologia zwiększa zdolność analizowania potrzeb odbiorcy.

– Na podstawie chociażby historii relacji z klientem jesteśmy w stanie lepiej zrozumieć, jakich produktów on potrzebuje. Możemy też zaproponować klientowi większą paletę produktów w formie bankowości internetowej czy mobilnej, co lepiej zabezpiecza potrzeby klienta, nie tylko bankowe podkreśla Grzegorz Olszewski.

Dynamiczne zmiany technologiczne uwypuklają istotność kwestii bezpieczeństwa. Zwraca na to uwagę Sławomir Soszynski, wiceprezes ING Banku Śląskiego.

– Nie uważam, że banki muszą być konserwatywne. Muszą spełniać wymogi regulacyjne i bezpieczeństwa. Musza spełniać rolę instytucji zaufania publicznego oraz dostawcy usług bankowych.

Bezpieczeństwo jest taką samą wartością biznesową jak dowolny produkt bankowy. Zatem wdrażanie usług bankowych, które nie są bezpieczne, mija się z podstawowym celem funkcjonowania instytucji finansowej. Bank bez właściwych mechanizmów bezpieczeństwa traci reputację i zaufanie klienta wskazuje Sławomir Soszyński.

Zapraszam do analizy całego marcowego wydania „Miesięcznika Finansowego BANK”, poszerzonego o dwa raporty specjalne – „Horyzonty bankowości 2023” oraz „Zarządzanie wierzytelnościami”.

Paweł Minkina

Redaktor naczelny

„Miesięcznika Finansowego BANK”

***

Pełne wydanie pisma jest dostępne w wersji papierowej (za pośrednictwem takich firm, jak:

Kolporter, Empik, Kiosk24, Ruch SA, GLM Gajewski, Garmond Press SA)

oraz elektronicznej (przez aplikację „BANK Miesięcznik Finansowy”, portal BANK.pl oraz e-Kiosk).

Prenumerata: www.BANK.pl/Prenumerata       www.BANK.pl/BANK          #MiesięcznikBANK 

Źródło: BANK.pl