mBank ze stratą 83,02 mln zł netto w III kwartale 2023 roku

mBank ze stratą 83,02 mln zł netto w III kwartale 2023 roku
Źródło: mBank
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
mBank odnotował 83,02 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2023 r. wobec 2 279,24 mln zł straty rok wcześniej, podał Bank.

Wynik z tytułu odsetek wyniósł 2 284,69 mln zł wobec 736,36 mln zł rok wcześniej. Wynik z tytułu prowizji i opłat sięgnął 482,7 mln zł wobec 513,82 mln zł rok wcześniej.

„W III kwartale 2023 roku Grupa mBanku osiągnęła bardzo dobre wyniki operacyjne. W omawianym okresie Grupa mBanku zanotowała zysk brutto w wysokości 462,3 mln zł, zaś strata netto przypadająca na akcjonariuszy mBanku wyniosła -83 mln zł.

Negatywny wpływ na wynik netto miały koszty ryzyka prawnego związanego z kredytami walutowymi oraz wysoka efektywna stopa podatku dochodowego” – czytamy w raporcie.

Czytaj także: Doskonałe wyniki mBanku zniwelowane przez odpisy na ryzyko prawne kredytów frankowych

Czynniki determinujące wynik Grupy mBanku

Zysk brutto głównego biznesu (rozumianego jako Grupa mBanku bez wyników segmentu Walutowe Kredyty Hipoteczne) osiągnął poziom 1 557,4 mln zł w III kwartale 2023 roku, co przełożyło się na ROE netto w wysokości 31,1%, podano także.

„Głównymi czynnikami determinującymi wynik Grupy mBanku w III kwartale 2023 roku były:

* Dalszy wzrost dochodów do poziomu 2 707,7 mln zł, tj. +0,5% w porównaniu do poprzedniego kwartału, dzięki wzrostowi wyniku z tytułu odsetek.

* Wyższe koszty działalności (łącznie z amortyzacją) w porównaniu do poprzedniego kwartału na poziomie 719,2 mln zł, w związku z wyższymi kosztami pracowniczymi przy spadku kosztów rzeczowych.

* Wzrost kosztów ryzyka do poziomu 258 mln zł, czyli 87 punktów bazowych w porównaniu do 64 punktów bazowych kwartał wcześniej.

* Koszty ryzyka prawnego związanego z kredytami walutowymi w III kwartale 2023 roku na poziomie 1 083,5 mln zł.

* Wyższy podatek od pozycji bilansowych Grupy względem II kwartału 2023 roku w wysokości 184,7 mln zł.

* Wyższy podatek dochodowy spowodowany głównie kosztami ryzyka prawnego związanego z kredytami walutowymi.

* Kontynuacja wzrostu organicznego i ekspansji biznesowej przejawiająca się we:

– wzroście bazy klientów detalicznych do 5 702,2 tys. klientów (+26,3 tys. klientów w porównaniu do końca czerwca 2023 roku),

– wzroście liczby klientów korporacyjnych do poziomu 34 021 klientów (+352 klientów w porównaniu z końcem czerwca 2023 roku)” – wymieniono w raporcie.

Czytaj także: Cezary Stypułkowski prezesem mBanku do 2025 roku

Wskaźnik kredyty/depozyty obniżył się do 63,6%

Wartość kredytów i pożyczek netto na koniec września 2023 roku wyniosła 117 805,1 mln zł i była na podobnym poziomie w porównaniu do końca poprzedniego kwartału (spadek o 514 mln zł, tj. 0,4%).

W III kwartale 2023 roku zobowiązania wobec klientów, stanowiące dominujące źródło finansowania działalności Grupy mBanku, wzrosły w stosunku do końca ubiegłego kwartału o 8 446,9 mln zł, tj. 4,8%, do wartości 185 109,4 mln zł, podano także.

„W konsekwencji wskaźnik Kredyty/depozyty obniżył się do 63,6% w porównaniu do 67% na koniec czerwca 2023 roku” – napisano także.

Wskaźniki kapitałowe Grupy mBanku lekko w górę

„Poziom wskaźników kapitałowych Grupy mBanku w III kwartale 2023 roku wzrósł lekko w porównaniu do końca czerwca 2023 roku. Łączny współczynnik kapitałowy na koniec września 2023 roku wyniósł 16,9%, a współczynnik kapitału podstawowego Tier I 14,6%.

W omawianym okresie nastąpił niewielki przyrost funduszy własnych oraz łącznej kwoty ekspozycji na ryzyko. Jednocześnie nadwyżki ponad wymogi kapitałowe KNF wzrosły do 4,6 pkt proc. dla wskaźnika Tier 1 i 4,6 pkt proc. dla łącznego współczynnika kapitałowego” – wskazano też w raporcie.

Aktywa razem mBanku wyniosły 225,39 mld zł na koniec III kw. 2023 r. wobec 209,89 mld zł na koniec poprzedniego roku.

W I-III kw. 2023 r. mBank miał 44,32 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej wobec 1 537,21 mln zł straty rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I-III kw. 2023 r. wyniósł 56,36 mln zł wobec 1 521,36 mln zł straty rok wcześniej.

Czytaj także: Bezgotówkowe finansowanie zakupów na firmę – Paynow i LeaseLink łączą siły

***

mBank należy do czołówki uniwersalnych banków komercyjnych w Polsce. Strategicznym akcjonariuszem mBanku jest niemiecki Commerzbank. Bank jest notowany na GPW w 1992 r.; wchodzi w skład indeksu WIG20. Aktywa razem banku wyniosły 209,89 mld zł na koniec 2022 r.

Źródło: ISBnews