Manifest ZBP na nową kadencję Parlamentu Europejskiego

Manifest ZBP na nową kadencję Parlamentu Europejskiego
Włodzimierz Kiciński, fot. ZBP
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Związek Banków Polskich prezentuje dokument zawierający priorytetowe dla polskiego sektora bankowego zagadnienia do dyskusji na forum Unii Europejskiej w nowej kadencji Parlamentu i Komisji Europejskiej - pisze Włodzimierz Kiciński, wiceprezes Związku Banków Polskich.

#WłodzimierzKiciński: Po wyborach będziemy chcieli podjąć dyskusję z nowo wybranymi posłami do #PE, aby zwrócić ich uwagę na najważniejsze dla nas kwestie #ZBP

Manifest „Priorytety polskiego sektora finansowego na kolejną kadencję Parlamentu Europejskiego 2019-2024. Polskie banki silne w Europie” przedstawia w dziewięciu punktach najistotniejsze z punktu widzenia interesów polskich banków tematy, które będą stanowiły podstawę naszych stanowisk i uwag w pracach legislacyjnych w Unii Europejskiej.

Chcemy, aby uczestnicy procesów legislacyjnych w UE – zwłaszcza reprezentanci polskich interesów – przedstawiciele ministerstw w pracach Rady UE oraz polscy posłowie do Parlamentu Europejskiego – wiedzieli jakie jest stanowisko sektora bankowego w Polsce odnośnie tego, czego oczekujemy od Europy.

Wskazujemy wyraźnie, jakie dostrzegamy problemy i potrzeby i jak powinny być one brane pod uwagę przy tworzeniu nowej legislacji europejskiej, która ma bezpośredni wpływ na gospodarki państw członkowskich UE.

Zwracamy uwagę na aspekty, które z naszego punktu widzenia są istotne i konsekwencje rozwiązań proponowanych w instytucjach unijnych.

Zobacz dokument ZBP pt. „Priorytety polskiego sektora finansowego na kolejną kadencję Parlamentu Europejskiego 2019-2024. Polskie banki silne w Europie” >>>

PKB gospodarki całej Unii Europejskiej, zamieszkiwanej przez ponad 500 mln osób, wynosi ponad 15 bln EUR (2017 r.). Banki są głównym źródłem finansowania gospodarki w Unii Europejskiej – łączna wartość aktywnych umów pożyczek i kredytów bankowych wynosi blisko 25 bln EUR (2017 r.).

Aby realizować odpowiedzialne cele związane z rozwojem ekonomicznym UE potrzebujemy efektywnej i dobrej legislacji, która będzie tworzyła warunki dla zapewnienia właściwego poziomu dostępności finansowania przez sektor bankowy oraz rozwijania bezpieczeństwa i innowacyjności w sektorze.

Czytaj także: Czego oczekują bankowcy od nowego Parlamentu Europejskiego?

Istotne są dla nas również kwestie cyberbezpieczeństwa, zapewnienia odpowiedniej pozycji banków jako wierzycieli, dbanie o edukację finansową oraz dyskusja na temat dalszych losów unii bankowej w Unii Europejskiej.

Po wyborach będziemy chcieli podjąć dyskusję z nowo wybranymi posłami do Parlamentu Europejskiego, aby zwrócić ich uwagę na najważniejsze dla nas kwestie.

Manifest będzie stanowił punkt wyjścia do tych i dalszych, mamy nadzieję, owocnych dyskusji.

Źródło: Związek Banków Polskich / ZBP