Przedstawiciele związków banków z Polski, Rumunii i Węgier na spotkaniu z Mairead McGuinness, Komisarzem UE

Przedstawiciele związków banków z Polski, Rumunii i Węgier na spotkaniu z Mairead McGuinness, Komisarzem UE
© European Union, 2022, Fot. Christophe Licoppe.
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Włodzimierz Kiciński, wiceprezes ZBP podsumowuje spotkanie reprezentantów Zwiazku Banków Polskich, asocjacji bankowej z Węgier oraz Rumunii z Panią Mairead McGuinness, Komisarz Unii Europejskiej do spraw stabilności finansowej, usług finansowych i unii rynków kapitałowych.

28 czerwca 2022 roku odbyło się spotkanie reprezentantów Związku Banków Polskich, asocjacji bankowej z Węgier oraz z Rumunii z Komisarz UE – z Panią Mairead McGuinness, która odpowiada za sprawy finansów w Unii Europejskiej.

Podczas spotkania ‒ które inaugurowało również wspólną działalność tych trzech asocjacji bankowych na forum brukselskim do omówienia sytuacji bieżącej związanej z wojną w Ukrainie, z elementem płatności dokonywanych w naszych krajach oraz z kwestiami edukacji, które podejmowane są przez trzy asocjacje ‒ chodziło o to, by pokazać aktywność sektorów bankowych w problemach, które dotyczą społeczeństw w naszych krajach i w naszym regionie.

Mamy nadzieję na kontynuowanie procesu dostrzegania problemów regionu Europy Środkowo-Wschodniej przez Komisję Europejską w znacznie pełniejszym stopniu, aniżeli miało to miejsce dotychczas.

Zwróciliśmy także uwagę na potrzebę stosowania w rozwiązaniach europejskich najbardziej nowoczesnych rozwiązań, które oferowane są również w bankach w tych trzech krajach, a nawet i w regionie.

Czyli nie tylko największe instytucje płatnicze, banki, ale również nie największe kraje są wzorcem do najlepszych praktyk na szczeblu europejskim.

Kwestia proporcjonalności również została podkreślona podczas tego spotkania i myślę, że reakcja Pani Komisarz Mairead McGuinness umożliwia nam lepsze prezentowanie naszych interesów na forum europejskim.

Włodzimierz Kiciński, wiceprezes ZBP – o spotkaniu reprezentantów ZBP, asocjacji bankowej z Węgier oraz Rumunii z Panią Komisarz Unii Europejskiej Mairead McGuinness POSŁUCHAJ

Jakie problemy sygnalizowali przedstawiciele związków banków z Węgier i z Rumunii? Koledzy z Węgier zwracali uwagę na inicjatywy edukacyjne, które są podejmowane w naszych krajach.

My w Związku Banków Polskich realizujemy od lat proces edukowania naszego społeczeństwa ‒ od najmłodszych, poprzez uczniów, studentów i seniorów. To sprzyja lepszemu funkcjonowania gospodarek i lepszemu rozumieniu problemów ekonomicznych w naszych krajach.

Koledzy z Rumunii natomiast zwracali uwagę na fakt nierównomiernego obciążania sektorów bankowych, choćby przy emitowaniu obligacji, które są realizowane w euro, a nakładają dodatkowe obciążenia na kraje, które nie posługują się walutą europejską.

Źródło: aleBank.pl