Maksimum 10 kilometrów do bankomatu, ambitne plany Litwy

Maksimum 10 kilometrów do bankomatu, ambitne plany Litwy
Fot. stock.adobe. com / Aleh Varanishcha
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Banki komercyjne, spółdzielcze kasy pożyczkowe i Litewskie Stowarzyszenie Bankowe (LBA) wdrażają protokół ustaleń podpisany z Bankiem Litwy w sprawie zwiększenia dostępu do gotówki poprzez instalację bankomatów w 100 nowych lokalizacjach na Litwie. Instytucje finansowe uzgodniły, że w ciągu roku 90 proc. mieszkańców Litwy będzie miało punkt wypłaty gotówki w promieniu 10 km od miejsca zamieszkania, pisze Szymon Stellmaszyk, Doradca Zarządu ZBP w Zespole ds. współpracy międzynarodowej.

Bankomaty, które są instalowane przez firmę „Worldline Lietuva”, oznaczane są podpisem BANKOMATAS.LT i logotypami podmiotów realizujących projekt. Większość z nich pojawi się w budynkach handlowych, administracyjnych z łatwym dostępem do nich.

Lista planowanych do zainstalowania bankomatów wraz z ich adresami jest publikowana na stronie internetowej BANKOMATAS.LT i będzie aktualizowana w trakcie dalszych prac ze wskazaniem rozpoczęcia terminu funkcjonalności.

Klienci instytucji kredytowych będą mogli wypłacać pieniądze z nowych bankomatów na takich samych warunkach jak ze swojej instytucji finansowej. W tym gronie są czołowe banki funkcjonujące w kraju i grupy unii kredytowych LKU.

Opóźnienie w instalacji bankomatów z powodu wojny w Ukrainie

Z informacji przekazanych Bankowi Litwy na temat postępów w realizacji memorandum instytucji finansowych z czerwca 2020 r. oraz ich przyszłych planów wynika, że banki są gotowe do realizacji zobowiązań wobec społeczeństwa zgodnie z założonym harmonogramem.

W miejscach, w których bankomaty pojawią się kilka tygodni później niż planowano dostęp do gotówki zostanie zapewniony w terminalach „Perlo”.

Zgodnie z pierwotnym planem bankomaty wyprodukowane w Chinach miały dotrzeć do Europy koleją, przekraczając terytorium Federacji Rosyjskiej. Po ataku Rosji na Ukrainę, natychmiast zdecydowano się na inny sposób dostarczenia sprzętu, czyli na transport morski. W rezultacie czas dostawy urządzeń się wydłużył.

Bankomaty bliżej turysty i obywatela

Według Litewskiej Asocjacji Bankowej środowisko bankowe wkracza w najważniejszy etap wspólnego projektu, czyli umożliwienie korzystania przez mieszkańców Litwy z bankomatów położonych bliżej ich domów i w okolicach odwiedzanych przez turystów. W ten sposób realizowane jest główne zadanie projektu, czyli zapewnienie ludziom większej wygody w zarządzaniu ich pieniędzmi.

W memorandum zobowiązano się, że miejsce wypłaty gotówki dla mieszkańców Litwy będzie oddalone o maksimum 10 km od miejsca zamieszkania 90 proc. Litwinów, i do 20 km dla 99 proc.

Rozwój punktów dostępu do gotówki koncentruje się na obszarach o populacji do 4 tysięcy osób. Po realizacji tego projektu możliwość wypłaty pieniędzy będzie dostępna w co najmniej 191 miejscowościach w kraju.

Początkowo zakładano, że bankomaty powinny być dostępne w 50 lokalizacjach. Ostatecznie instytucje kredytowe realizujące projekt, po dokonaniu oceny sytuacji, podjęły decyzję o zainstalowaniu bankomatów na całym obszarze kraju.

Obecnie na Litwie działa ponad 1000 bankomatów, ponad 2 200 terminali Perlo, a usługa wydawania gotówki świadczona jest również w kasach banków partnerskich, w kasach sklepów oraz w 4000 kioskach prasowych.

Źródło: aleBank.pl