Lututów – nowe miasto z wielką szansą na nowych inwestorów

Lututów – nowe miasto z wielką szansą na nowych inwestorów
Marian Fita, Prezes Rejonowego Banku Spółdzielczego w Lututowie Fot. RBS
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Od 1 stycznia 2020 roku na terenie Polski są 944 miasta. To o cztery więcej niż w 2019 roku. ‒ Jako Rejonowy Bank Spółdzielczy w Lututowie widzimy dużą szansę w odzyskaniu praw miejskich na zwiększenie atrakcyjności Lututowa jako potencjalnego miejsca do inwestowania ‒ ocenia Prezes Rejonowego Banku Spółdzielczego w Lututowie Marian Fita.

#MarianFita: Jeżeli będą inwestycje, to będą także nowe firmy, nowe miejsca pracy, a co za tym idzie będzie rozwijał się biznes bankowy #RBSwLututowie #OdzyskaniePrawMiejskich #BankiSpółdzielcze

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2019 r. w sprawie ustalenia granic niektórych gmin i miast oraz nadania niektórym miejscowościom statusu miasta ‒ od 1 stycznia 2020 r. nadaje się status miasta miejscowościom:

Piątek – w gminie Piątek, w powiecie łęczyckim, w województwie łódzkim;

Czerwińsk nad Wisłą – w gminie Czerwińsk nad Wisłą, w powiecie płońskim, w województwie mazowieckim;

Klimontów – w gminie Klimontów, w powiecie sandomierskim, w województwie świętokrzyskim;

Lututów – w gminie Lututów, w powiecie wieruszowskim, w województwie łódzkim.

Lututów – miejscowość znana od XIV wieku

Na stronie internetowej gminy można znaleźć informacje, że Lututów, którego pierwotna nazwa brzmiała Lutów, był średniowieczną osadą szlachecką w Ziemi Wieluńskiej. Pierwsze zapiski odnośnie tego obszaru pochodzą z 1371 roku, a 7 kwietnia 1407 roku król Władysław Jagiełło nadał miastu dokument zezwalający na odbywanie targów, które skupiały życie gospodarcze okolicy. Pomyślność Lututowa oparta była więc na rozwoju rzemiosła i rolnictwa. Przez kolejne wieki miejscowość przeżywała wiele dramatycznych wydarzeń, w tym m.in. pożary, przemarsze wojsk, wojny, epidemie, i oczywiście rozbiory Polski. Rok 1720 uważa się powszechnie jako datę utraty praw miejskich przez Lututów.

Odzyskanie i ponowna utrata praw miejskich  

Nowy rozdział rozpoczął się w XIX wieku. Właściciel dóbr lututowskich Alojzy Biernacki w roku 1817 własnym kosztem założył w Lututowie Niższą Szkołę Rolniczą dla 60-ciu uczniów. Była to pierwsza szkoła rolnicza na terenie Królestwa Polskiego.

Zabiegi następnego właściciela Lututowa, Stanisława Biernackiego, o przywrócenie miejscowości praw miejskich ‒ uwieńczone zostały sukcesem. W roku 1843 Lututów zaliczony został do miast prywatnych V. rzędu. Jednocześnie miasto otrzymało prawo do odbywania targów w poniedziałek i 110 jarmarków w roku.

W 1870 roku wszystkie miasta Ziemi Wieluńskiej, za wyjątkiem Wielunia, zostały pozbawione przez władze carskie praw miejskich. Akt ten traktowany jest jako represje popowstaniowe władz rosyjskich. Lututów powtórnie utracił prawa miejskie i dotychczas ich nie odzyskał. Zachował jednak wygląd i charakter miasteczka bez praw miejskich.
Obecnie Lututów jest siedzibą władz gminy, parafii, szkoły podstawowej, gimnazjum oraz wspomnianego wcześniej Zespołu Szkół Rolniczych.

Od 1999 roku jest również siedzibą Rejonowego Banku Spółdzielczego, którego korzenie sięgają 1907 roku.

Szansa dla młodych i na nowych inwestorów

‒ Odzyskanie praw miejskich przez Lututów to nie tylko podniesienie prestiżu naszej miejscowości, ale także oddanie hołdu powstańcom styczniowym, którzy swoje życie oddali za wolność Ojczyzny w bitwie pod Lututowem. Jako Rejonowy Bank Spółdzielczy w Lututowie widzimy dużą szansę w odzyskaniu praw miejskich na zwiększenie atrakcyjności Lututowa jako potencjalnego miejsca do inwestowania ‒ ocenia Prezes Rejonowego Banku Spółdzielczego w Lututowie Marian Fita.

I dodaje, że władze Banku obserwują okoliczne miasta i widzą, że przyciągają one do siebie inwestorów, bo przecież większość z nich chce inwestować w mieście z dobrą infrastrukturą.

‒ Jeżeli będą inwestycje, to będą także nowe firmy, nowe miejsca pracy, a co za tym idzie będzie rozwijał się biznes bankowy. Liczymy także na wzrost inicjatyw społecznych, co już jest zauważalne, a także na większą aktywność mieszkańców.

Bez wątpienia nie bez znaczenia jest fakt, że większość młodych ludzi wyjeżdżało do tej pory do dużych miast lub okolicznych mniejszych miast za pracą czy też mieszkaniem.

Teraz mamy nadzieję, że zostaną na miejscu, w swoim mieście i będą robić wszystko, żeby to miasto się rozwijało. W tym rozwoju na pewno uczestniczyć będzie Rejonowy Bank Spółdzielczy w Lututowie ‒ podkreśla Prezes Rejonowego Banku Spółdzielczego w Lututowie Marian Fita.

Źródło: aleBank.pl