Krakowski rynek mieszkaniowy

Krakowski rynek mieszkaniowy
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

Kraków jest drugim pod względem liczby mieszkańców miastem w Polsce i głównym ośrodkiem miejskim Małopolski, a także jednym z sześciu najprężniej rozwijających się rynków mieszkaniowych i drugim największym ośrodkiem akademickim w kraju. O dojrzałości rynku nieruchomości świadczy szeroka oferta dopasowana do preferencji nabywców, dość stabilne ceny i ich zróżnicowanie w poszczególnych dzielnicach miasta.

Najpopularniejsze są mieszkania dwu- i trzypokojowe o powierzchni użytkowej od 40 do 80 m2, które w I kwartale br. stanowiły 68% obrotu. Duży popyt występuje też na małe lokale o powierzchni poniżej 40 m2 – w okresie I kw. 2013 – I kw. 2016 r. stanowiły one 21% wszystkich zawartych transakcji.

Rynek lokali mieszkalnych

Średnia cena na krakowskim rynku mieszkaniowym (zarówno pierwotnym, jak i wtórnym) między I kw. 2013r. a I kw. 2016 r. wykazywała lekką tendencje rosnącą. Kwartalne zmiany średniej ceny 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego nie przekroczyły poziomu 2,8%. W I kw. 2016 r. przeciętna cena na rynku pierwotnym wyniosła 6 393 zł/m2, a na rynku wtórnym – 6 088 zł/m2, co oznacza wzrost odpowiednio o 331 zł i 391 zł w porównaniu do wartości notowanych w I kw. 2013 r.

Między I kw. 2013 r. a I kw. 2016 r. nastąpił zarówno niewielki wzrost średnich jednostkowych cen mieszkań, jak i nieznaczny wzrost całkowitych cen transakcyjnych. W I kw. 2016 r. na rynku pierwotnym całkowita średnia cena mieszkań sprzedanych w Krakowie wyniosła 323 213 zł (wobec 331 311 w I kw. 2013 r.), a na rynków wtórnym – 294 288 zł (w I kw. 2013 r. było to 300 401 zł).

160614.amron.01

Kwartalne zmiany jednostkowych cen lokali mieszkalnych w poszczególnych dzielnicach Krakowa między I kw. 2013 a I kw. 2016 r. oscylowały wokół kilku procent, przy czym w ostatnim kwartale ich wartość rosła. Największy wzrost (w wysokości 2,3%) odnotowano w Podgórzu, a najmniejszy (rzędu 0,1%) w Krowodrzy. Do dzielnic o najwyższych cenach lokali mieszkalnych należą Śródmieście i Krowodrza.

W I kwartale br. na rynku pierwotnym największy wzrost cenowy nastąpił w Nowej Hucie (przeciętna cena 1 m2 powierzchni mieszkania wzrosła o 5,6%, czyli o 326 zł), wzrosty odnotowano również w Podgórzu (zmiana o 4,8% względem IV kw. 2015 r., czyli o 298 zł). W Śródmieściu i Krowodrzy zarejestrowano spadki – w obu dzielnicach na poziomie ok. 0,9%  – co stanowi odpowiednio 59 zł i 60 zł ceny m2.

Na rynku wtórnym w tym samym okresie zaobserwowano wzrosty we wszystkich dzielnicach Krakowa. Przeciętna cena jednostkowa w Śródmieściu zmieniła się o 4,3%, w Podgórzu o 3,9%, w Nowej Hucie o 3,2%, a w Krowodrzy o 1,0%, c oznacza wzrosty odpowiednio o 274 zł, 226 zł, 171 zł oraz 68 zł.

160614.amron.02160614.amron.03

Rynek domów jednorodzinnych

Segment domów jednorodzinnych w Krakowie jest dobrze rozwinięty. Średnie jednostkowe ceny transakcyjne w okresie I kw. 2013 – I kw. 2016 rosły, przy czym w I kw. br. zarejestrowany wzrost wyniósł 2,8%. Przeciętna cena 1 m2 powierzchni domów jednorodzinnych wyniosła 4 732 zł, czyli o 747 zł więcej w porównaniu do I kw. 2013 r.

160614.amron.04

Rynek gruntów pod zabudowę

Średnia cena transakcyjna gruntu pod zabudowę mieszkalną jednorodzinną w Krakowie w badanym okresie wykazywała dość dużą zmienność. W 2013 r. zanotowano znaczny wzrost – z 338 zł/m2 w I kw. do 388 zł/m2 w III kw. 2013 r. Następnie przeciętna cena działki spadła aż do poziomu 314 zł/m2 w II kw. 2014 r. i utrzymywała się na poziomie ok. 320 – 340 zł/m2 do końca roku 2015. W I kw. 2016 r. ponownie uległa spadkowi i wyniosła 289 zł/m2 (mniej o 49 zł w odniesieniu do I kw. 2013 r.).

160614.amron.05

Agnieszka Pilcicka
Analityk Rynku Nieruchomości
Centrum AMRON

Joanna Komorowska
Analityk Rynku Nieruchomości
Koordynator Projektów Zewnętrznych
Centrum AMRON