Koronawirus: poszkodowani rolnicy mogą składać wnioski o wsparcie do 30 września

Koronawirus: poszkodowani rolnicy mogą składać wnioski o wsparcie do 30 września
Fot. stock.adobe.com/attraction art
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Wnioski o przyznanie pomocy dla rolników szczególnie dotkniętych kryzysem związanym z COVID-19 będzie można składać od 9 do 30 września 2020 roku. Wsparcie finansowane jest z Programu Rozwój Obszarów Wiejskich (PROW) na lata 2014-2020, poinformowało Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi (MRiRW).
Maksymalna kwota wsparcia nie może przekroczyć równowartości 7 tys. euro #rolnicy #koronawirus #COVID19

Rozpatrywanie wniosków i wypłata pomocy będzie leżeć w kompetencji Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR).

O przyznanie pomocy może ubiegać się rolnik, jeżeli on sam lub jego małżonek:

1. Według stanu na 1 marca 2020 r. posiadał, oznakowane oraz zarejestrowane w rejestrze zwierząt gospodarskich co najmniej:

– 3 sztuk samców bydła domowego, w wieku od 12 miesięcy do 24 miesięcy, lub

– 3 sztuk samic bydła domowego mlecznego lub kombinowanego do 24 miesięcy, lub

– 10 sztuk samic owiec, co najmniej 12 miesięcznych, lub

– 5 sztuk samic kóz, co najmniej 12 miesięcznych, lub

– 1 sztukę świni i zgłosił urodzenie co najmniej 21 sztuk świń, które nastąpiło w okresie od 1 listopada 2019 r. do 31 maja 2020 r. (i zostało zgłoszone do oznakowania do połowy lipca)

Czytaj także: Koronawirus: 1 mld zł na wsparcie dla gospodarstw rolnych >>>

2. Według stanu na 1 marca 2020 r. prowadził produkcję drobiu hodowlanego w związku z prowadzeniem produkcji jaj wylęgowych kur rzeźnych w rozmiarze co najmniej 1 tys. sztuk, lub

3. Według stanu na 1 marca 2020 r. prowadził produkcję:

– kurcząt rzeźnych w rozmiarze co najmniej 1 000 sztuk lub

– gęsi rzeźnych w rozmiarze co najmniej 1 000 sztuk, lub

– indyków rzeźnych w rozmiarze co najmniej 1 000 sztuk

– oraz w okresie od 15 marca 2020 r. do 15 czerwca 2020 r. dokonał przemieszczenia kurcząt rzeźnych, gęsi rzeźnych lub indyków rzeźnych, lub

4. W 2020 r. prowadził uprawę roślin ozdobnych w:

– szklarniach ogrzewanych o powierzchni uprawy co najmniej 25 m2 lub

– tunelach foliowych ogrzewanych o powierzchni uprawy co najmniej 50 m2.

Maksymalna kwota wsparcia nie może przekroczyć równowartości 7 tys. euro

Wsparcie finansowe ma formę jednorazowej płatności ryczałtowej i jest uzależnione od rodzaju i wielkości prowadzonej produkcji rolnej. Maksymalna kwota wsparcia nie może przekroczyć równowartości 7 tys. euro.

Wnioski na formularzu udostępnionym przez Agencję będą przyjmowały biura powiatowe ARiMR. Można je składać osobiście, drogą elektroniczną (ePUAP) lub przesyłką pocztową, podała Agencja w odrębnym komunikacie.

Wypłata środków na konto rolnika nastąpi w miesiącu wydania przez kierownika biura powiatowego ARiMR decyzji o przyznaniu pomocy. Decyzje te będą wydawane w terminie do 75 dni od dnia zakończenia naboru wniosków.

Łączna pomoc dla rolnika prowadzącego działalność w sektorze produkcji podstawowej produktów rolnych w kontekście trwającej epidemii COVID-19 w odniesieniu do sektorów rolnictwa, rybołówstwa i akwakultury nie może przekroczyć równowartości 100 tys. euro.

Źródło: ISBnews