Konsultacje Komisji Europejskiej dotyczące koncepcji nadzoru nad rynkiem cyfrowych usług finansowych

Konsultacje Komisji Europejskiej dotyczące koncepcji nadzoru nad rynkiem cyfrowych usług finansowych
dr Piotr Gałązka, Źródło: ZBP
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
W jednym z wcześniejszych artykułów pozwoliłem sobie zwrócić uwagę Czytelnika na celne uwagi przedstawione przez Anę Botin - Prezes Santandera dotyczące potrzeby zmiany myślenia odnośnie tego jak powinien być uregulowany nadzór nad bankami i innymi instytucjami oferującymi usługi podobne do usług bankowych.

Podkreślałem potrzebę zrównania wymogów nadzorczych i compliance banków i podmiotów niebankowych oferujących analogiczne usługi, takich jak Fintech czy BigTech.

Teraz pojawia się nieśmiała szansa, że zmiana podejścia do zagadnienia może być coraz bliższa.

Komisja Europejska w ramach swoich zamierzeń ogłoszonych w planie działania Digital Finance Strategy, skierowała do wszystkich trzech organów nadzoru unijnych – EBA, ESMA i EIOPA – wniosek o przedstawienie opinii w sprawie wybranych zagadnień nadzorczych dotyczących dalszego rozwoju rynku cyfrowych finansów.

Same risk, same rules – już niedługo w praktyce?

Komisja w dokumencie zwraca uwagę, że mimo iż cyfryzacja jest korzystna zarówno dla konsumentów, jak i dla samego sektora finansowego, to jednak w obecnych ramach regulacyjnych i nadzorczych może stanowić wyzwanie w kontekście zapewnienia stabilności finansowej, ochrony konsumentów, integralności rynku, uczciwej konkurencji i bezpieczeństwa.

Stąd plan KE, by dokonać oceny bieżących przepisów dotyczących usług finansowych pod kątem integralności sektorów finansowych oraz zapewnienia równych szans dla wszystkich uczestników obrotu.

Dlatego Komisja zwróciła się z pytaniem o wyrażenie opinii odnośnie tego, jak doprowadzić do wprowadzenia w życie zasady „same activity, same risk, same rules”, a zatem proporcjonalności odnoszącej się do oceny pod względem ryzyka związanego z konkretną działalnością, a nie z formą prawną nadzorowanej instytucji – tak aby ramy prawne były adekwatne do zmieniających się technologii przy zachowaniu tej samej jakości zarządzania ryzykiem.

O co pyta Komisja Europejska?

Komisja Europejska szczegółowo wskazała, że oczekuje wskazówek w wybranych zagadnieniach.

W pierwszej kolejności wnosi się o przeanalizowanie kwestii wyzwań regulacyjnych wynikających ze współpracy i wzajemnych obowiązków między dostawcami usług w wielu podsektorach usług finansowych, a także między dostawcami na poziomie transgranicznym.

Ponadto, kwestie do analizy dotyczą takich zagadnień jak platformy i łączenie różnych usług finansowych, pożyczki pozabankowe oraz potencjalne zmiany w przepisach dotyczących systemów gwarantowania depozytów.

Autor: Piotr Gałązka, adwokat, ekspert ds. Unii Europejskiej, pełniący funkcję dyrektora Przedstawicielstwa Związku Banków Polskich w Brukseli

Wniosek Komisji jest dostępny pod adresem: https://www.eba.europa.eu/sites/default/documents/files/document_library/About%20Us/Missions%20and%20tasks/Call%20for%20Advice/2021/962632/Request%20for%20technical%20advice%20to%20ESAs%20on%20digital%20finance.pdf

Źródło: aleBank.pl