Kongres Edukacji Finansowej i Przedsiębiorczości 2018: Bezcenna wiedza

Kongres Edukacji Finansowej i Przedsiębiorczości 2018: Bezcenna wiedza
Uczestnicy debaty "Jak efektywnie prowadzić edukację finansową?" na Kongresie Edukacji Ekonomicznej i Przedsiębiorczości
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Choć za kluczowy element tegorocznego Kongres Edukacji Finansowej i Przedsiębiorczości uznać wypada część plenarną, to równie istotne były popołudniowe dedykowane sesje panelowe.

#WłodzimierzKiciński, wiceprezes #ZBP: tylko 42% Polaków rozumie podstawowe pojęcia z zakresu finansów, takie jak inflacja lub procent składany #KEFiP #EdukacjaFinansowa #edukacja

Współpraca w edukacji finansowej i przedsiębiorczości – tę pierwszą z sesji koordynowała Fundacja Warszawski Instytut Bankowości, a moderował ją Maciej Małek, redaktor naczelny miesięcznika „Nowoczesny Bank Spółdzielczy”.

Co daje nam współpraca?

Tak zatytułowano wystąpienie inauguracyjne Włodzimierza Kicińskiego, wiceprezesa Związku Banków Polskich. Zaznaczył on, że tylko 42% Polaków rozumie podstawowe pojęcia z zakresu finansów, takie jak inflacja lub procent składany. Najlepiej wypadają pod względem kraje skandynawskie. Globalne badania poziomu edukacji finansowej przeprowadzone przez Standard & Poor’s pokazują, że tylko 33% osób dorosłych na świecie ma wiedzę pozwalającą na świadome podejmowanie decyzji finansowych. Według Polaków – badanie NBP z 2015 roku – głównym edukatorem powinna być szkoła i nauczyciele (56% odpowiedzi) oraz media (46%). Według badania IBRIS, przeprowadzonego dla Warszawskiego Instytutu Bankowości, 38% mieszkańców wsi twierdzi, że ma dużą wiedzę o finansach i to się potwierdza. Jednocześnie, co może niepokoić, tylko 9% uważa, że ich wiedza finansowa jest niewielka.

Czytaj także: Kongres Edukacji Finansowej i Przedsiębiorczości 2018: wielkie święto upowszechniania wiedzy ekonomicznej >>>

W edukację ekonomiczną naprawdę warto inwestować. Program „Bankowcy dla Edukacji” gromadzi 140 tys. studentów na 1200 wykładach w 120 uczelniach. Są również projekty kształcenia osób starszych i dzieci.

Debatę „Jak efektywnie prowadzić edukację finansową?” moderował Witold Siekierzyński z Uniwersytetu SWPS i e-Service Sp. z o.o. Uczestniczyli w niej: Włodzimierz Kiciński, wiceprezes Związku Banków Polskich, Krzysztof Kokot, prezes zarządu Fundacji Warszawski Instytut Bankowości, Rudolf Borusiewicz, dyrektor Biura Związku Powiatów Polskich oraz Małgorzata Nadziejko z Wydawnictwa Cogito.

Czytaj także: WIB: blisko połowa Polaków pozytywnie ocenia swoją wiedzę finansową >>>

Krzysztof Kokot wezwał do edukacji finansowej rozumianej jako nauka rozwagi. Edukacja taka powinna być skuteczna, czyli wpływać na zachowanie w sytuacji, w której wiedza o finansach jest przydatna. Małgorzata Nadziejko wyraziła przekonanie, że to rodzice powinni edukować o finansach i to oni powinni być do tego przygotowani. Rudolf Borusiewicz stwierdził, że lepiej uczyć się na cudzych błędach. Podkreślił też znaczenie idei uniwersytetów trzeciego wieku. Ważne jest zdobywanie wiedzy praktycznej. Samorząd może być tu partnerem. Krzysztof Kokot zwrócił uwagę m.in. na to, że dziś szczególnie seniorzy są narażeni na oszustwa również w sferze finansowej. Dlatego trzeba kierować działania edukacyjne do nich. A choć woluntariusze robią bardzo wiele, potrzebne są środki finansowe na prowadzenie konkretnych działań edukacyjnych. W dyskusji poruszono kwestię wartości edukacji finansowej dla społeczeństwa. Podkreślono, że należy unikać falstartów programów edukacyjnych. Przy starcie programu BAKCYL powstał problem z praktycznym dotarciem do szkół, na szczęście jego twórcy skorzystali z pośrednictwa samorządów.

Przykłady dobrych praktyk

O projektach edukacyjnych dla dzieci i młodzieży mówiła Magdalena Swoboda-Młynarczyk z Ministerstwa Finansów. Przedstawiła program TAX EDU – Parlamentu Europejskiego i Komisji Europejskiej. Nauka – choć trudno edukować o podatkach w sposób ciekawy – ma być zabawna i angażująca. Forma edukacji to elerningi – głównie krótkie formy wideo. Przedstawicielka Ministerstwa Finansów zaprezentowała m.in. grę edukacyjną Taxlandia. Mówiła też o Programie „Misja Budżet”.

Czytaj także: Cyfryzacja gospodarki: szanse i wyzwania >>>

O edukacji finansowej Banku Zachodniego WBK S.A. mówiła Marzena Atkielska z Fundacji BZ WBK. Zrezygnowano z gier interaktywnych na rzecz gier planszowych. Dzieci dzieli się na zespoły, w których wybierani są liderzy. Sektorową Radę ds. Kompetencji Sektora Finansowego przedstawiła Małgorzata Gromiec, członek Komitetu Sterującego SRK SF. Obecnie tworzą ją 33 podmioty, a działa ona od roku.

Małgorzata Gromiec, członek Komitetu Sterującego SRK SF na Kongresie Edukacji Ekonomicznej i Przedsiębiorczości

Małgorzata Gromiec, członek Komitetu Sterującego SRK SF na Kongresie Edukacji Ekonomicznej i Przedsiębiorczości

Na zakończenie sesji ogłoszono wyniki Konkursu „Milion na Bank”, prowadzonego w szkołach średnich. Prezentację prowadzili Marcin Polak z Fundacji THINK! i Waldemar Zbytek, wiceprezes zarządu Fundacji Warszawski Instytut Bankowości. Jak poinformowano, stworzono już nowe scenariusze gry.

Marcin Polak z Fundacji THINK!

Marcin Polak z Fundacji THINK! na Kongresie Edukacji Ekonomicznej i Przedsiębiorczości 2018

Równolegle odbyły się dwie inne sesje panelowe. Pierwszą zatytułowano „Inwestowanie – mity a rzeczywistość. Co trzeba wiedzieć, aby zwiększyć swoje szanse na giełdzie?” Koordynatorem były: Fundacja GPW, Fundacja im. Lesława A. Pagi a moderował ją Tomasz Prusek, prezes Fundacji Przyjazny Kraj. Sesja dotyczyła m.in. inwestowania i związanych z tym mitów. Mówiono również o dylematach początkującego inwestora. Drugą poświęcono wolontariatowi w edukacji ekonomicznej. Tą część koordynowała Fundacja Warszawski Instytut Bankowości, a moderowała ją Urszula Szulc, dyrektor Projektu BAKCYL.