Komisja Europejska proponuje jeden profil cyfrowy dla Europejczyka

Komisja Europejska proponuje jeden profil cyfrowy dla Europejczyka
Fot. stock.adobe.com
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Komisja Europejska przedstawiła z początkiem czerwca 2021 r. projekt nowego systemu tożsamości cyfrowej dla obywateli Unii Europejskiej, zawierający w szczególności koncepcję "cyfrowego portfela", pisze Piotr Gałązka, adwokat, ekspert ds. Unii Europejskiej, pełniący funkcję dyrektora Przedstawicielstwa Związku Banków Polskich w Brukseli.

Projekt Ram Tożsamości Cyfrowej stanowi pakiet zmian w Rozporządzeniu eIDAS, które mają dać szerokie możliwości udowodnienia swojej tożsamości i udostępniania dokumentów elektronicznych zawartych w nowym europejskim portfelu tożsamości cyfrowej.  

Głównym zadaniem „portfela” ma być zapewnienie dostępu do usług online bez konieczności korzystania z prywatnych metod identyfikacji

Założeniem zmian jest stworzenie rozwiązania, które będzie funkcjonowało jednolicie w całej Unii, dając możliwość identyfikacji cyfrowej. Jednocześnie nowe przepisy będą wprowadzały obowiązek akceptowania tego nowego sposobu identyfikowania danej osoby.

Czytaj także: Propozycja Komisji Europejskiej w sprawie rewizji eIDAS, czy to w ogóle realne?

Cyfrowy portfel

Głównym elementem nowych przepisów jest „cyfrowy portfel”, który będzie oferowany jako możliwość łączenia tożsamości cyfrowej z dowodem uwierzytelniającym inne dane osobowe (prawo jazdy, dyplomy, rachunek bankowy). Portfel będzie oferowany przez uznane przez państwa członkowskie organy publiczne lub podmioty prywatne.

Pozwoli to uniknąć zakładania szeregu profili, zapamiętywania danych do logowania u poszczególnych dostawców usług cyfrowych

Głównym zadaniem „portfela” ma być zapewnienie dostępu do usług online bez konieczności korzystania z prywatnych metod identyfikacji lub niepotrzebnego udostępniania zbyt szerokiego zakresu danych osobowych.

Narzędzie to ma pozwolić na weryfikację tożsamości lub potwierdzenie niektórych informacji osobowych za pomocą europejskiej tożsamości cyfrowej, którą można będzie wykorzystywać zarówno online, jak i offline, w publicznych i prywatnych usługach w całej UE.

Portfel będzie oferowany przez uznane przez państwa członkowskie organy publiczne lub podmioty prywatne

Istotne też jest to, że w ramach tego swoistego „pęku kluczy”, możliwe będzie zebranie nie tylko danych publicznych, urzędowych, lecz także informacji pochodzących z wiarygodnych źródeł prywatnych.

Czytaj także: Raport: Horyzonty Bankowości 2021 | TECHNOLOGIE | MojeID w praktyce

Przykłady zastosowania

W praktyce pozwoli to uniknąć zakładania szeregu profili, zapamiętywania danych do logowania u poszczególnych dostawców usług cyfrowych. W konsekwencji powinno to dać możliwość łatwiejszego rozwoju i oferowania transgranicznych usług i urzeczywistnienia jednolitego rynku wewnętrznego.

Rozwiązania proponowane przez Komisję mają na celu ograniczenie formalności i skrócenie procesu uzyskiwania kredytu do minimum

Łatwiejsze i pewniejsze będzie identyfikowanie stron przy zawieraniu umów na odległość przy umowach transgranicznych. Rozliczenie podatku czy założenie rachunku bankowego, bądź wykazanie rezydencji podatkowej, stanie się prostsze. W przypadku relacji horyzontalnych, np. w przypadku turystów, możliwe będzie prostsze zameldowanie się w hotelu bądź przedstawienie wynajmującemu samochód prawa jazdy wymaganego w takim wypadku.

Komisja Europejska jako główny przykład zastosowania nowych przepisów pokazuje proces wnioskowania o kredyt bankowy – wskazuje się, że wymaga to często kilkukrotnej wizyty w oddziale banku, uzyskania dokumentów i przedłożenia kredytodawcy, co wydłuża proces.

W założeniu, rozwiązania proponowane przez Komisję mają na celu ograniczenie formalności i skrócenie procesu uzyskiwania kredytu do minimum. Użytkownik europejskiej tożsamości cyfrowej wybierze ze swojego portfela niezbędne dokumenty, których przedłożenia zażądał bank – tworzone są weryfikowalne dokumenty cyfrowe, które przesyłane są do banku. Większość czynności i przekazania dokumentów zostanie dokonana zdalnie.

Piotr Gałązka,

adwokat, ekspert ds. Unii Europejskiej, pełniący funkcję dyrektora Przedstawicielstwa Związku Banków Polskich w Brukseli.

Źródło: aleBank.pl