Kodeks pracy: będą zmiany w urlopach i wypowiadaniu umów. Pracodawców czeka więcej obowiązków?

Kodeks pracy: będą zmiany w urlopach i wypowiadaniu umów. Pracodawców czeka więcej obowiązków?
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Szykują się zmiany w Kodeksie pracy dotyczące między innymi zasad udzielania urlopów wypoczynkowych i rozwiązywania umów o pracę. Nowe przepisy w tym zakresie przygotowuje Komisja Kodyfikacyjna Prawa Pracy.

Najwięcej zmian czeka pracodawców w zakresie rozwiązywania umów o pracę. #praca #prawo #Kodekspracy #pracodawcy #pracownicy #umowy

Prace Komisji Kodyfikacyjnej i proponowane przez nią rozwiązania wywołują duże zainteresowanie, ale i obawy po stronie pracodawców, zauważa w oświadczeniu organizacja Pracodawcy RP.

– Od jakiegoś czasu w mediach przewija się myśl, że ma to być projekt probiznesowy, uwzględniający potrzeby rynku pracy. W ocenie pracodawców jedynie niektóre rozwiązania w istocie spełniają te cele, jednocześnie bowiem projekt nakłada na nich wiele nowych obowiązków organizacyjnych, a niektóre z nich mogą być niewykonalne w praktyce – podkreślają Pracodawcy RP w komunikacie.

Czytaj więcej o zmianach w Kodeksie pracy >>>

Indywidualny plan urlopów pracownika

Już sama instytucja udzielania urlopów wypoczynkowych łączy się z nowymi wyzwaniami. Indywidualny plan urlopów pracownika trzeba będzie mu przekazać z co najmniej sześćdziesięciodniowym uprzedzeniem przed planowanym terminem udzielenia urlopu, a w przypadku pracownika zatrudnionego  do 3 miesięcy – z co najmniej czternastodniowym. Jedynie za zgodą pracownika będzie można mu udzielić urlopu bez zachowania okresów uprzedzenia.

Zmiany w zakresie rozwiązywania umów o pracę

Jak podkreśla wiceprzewodnicząca Komisji Prof. Monika Gładoch, najwięcej zmian czeka pracodawców w zakresie rozwiązywania umów o pracę.

– Wypowiedzenie umowy będzie skomplikowana, niejasne i trudne do zastosowania, tym bardziej, że liczba zatrudnionych pracowników nie będzie mieć znaczenia. Najpierw pracodawca będzie musiał zawiadomić pracownika o zamiarze wypowiedzenia mu umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony bądź określony. W terminie 3 dni od zawiadomienia pracownik będzie mógł wskazać na piśmie reprezentującą go zakładową organizację związkową, z którą powinna być przeprowadzona konsultacja lub osobę, która będzie mu towarzyszyć przy wysłuchaniu. Wysłuchanie ma odbyć się osobiście, chyba że jest to niemożliwe lub znacznie utrudnione. W takim przypadku pracodawca wysłuchuje pracownika przez telefon lub za pomocą innych środków porozumiewania się na odległość. Po wysłuchaniu pracodawca ma jeszcze obowiązek skonsultować zamiar wypowiedzenia umowy z reprezentującą pracownika organizacją związkową, nawet jeśli przy wysłuchaniu brał udział członek związku zawodowego. Co do małych pracodawców obowiązki są tożsame, z tą tylko różnicą, że będą się oni mogli „wykupić” się od procedury zwolnienia poprzez zapłacenie odprawy. Jej wysokość będzie zależeć od stażu pracownika i wynosić od jednego do trzech miesięcznych wynagrodzeń – czytamy w oświadczeniu Pracodawców RP.

 

Warto podkreślić, że instytucja zwolnień z przyczyn stojących po stronie pracodawcy będzie mieć zastosowanie także do pracodawców zatrudniających poniżej 20 pracowników. Prof. Monika Gładoch zwraca uwagę, że i w tym przypadku wypowiedzenie umowy z pracownikiem będzie utrudnione. Pracodawcy będą mogli zwolnić pracownika pod warunkiem jednak zaoferowania mu innej pracy, do której pracownik posiada kwalifikacje lub „może je z łatwością nabyć”, a jednocześnie będzie w stanie wykonywać pracę „w sposób zapewniający prawidłowe funkcjonowanie zakładu pracy”. Pracownik może nie wyrazić zgody na nową pracę. Treść przepisów jest wyjątkowa niejasna, co może budzić poważne problemy z ich stosowaniem.

– Pracodawcy mają nadzieję, że członkowie Komisji wezmą pod uwagę praktykę funkcjonowania firm i nie będą tworzyć przepisów, których wykonać się nie da – podsumowują Pracodawcy RP w swoim komunikacie.

Źródło: Informacja prasowa Pracodawców RP