KNF: ponad 3,3 mln zł kar dla byłego prezesa GetBacku

KNF: ponad 3,3 mln zł kar dla byłego prezesa GetBacku
Źródło: Materiały prasowe GetBack
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Komisja Nadzoru Finansowego nałożyła na byłego prezesa GetBacku Konrada Kąkolewskiego kary pieniężne w łącznej wysokości ponad 3,3 mln zł - poinformowała KNF w komunikacie. Urząd nałożył także kary finansowe na dwóch byłych członków zarządu GetBack.

Komisja Nadzoru Finansowego wydała 26 sierpnia 2022 r. decyzję nakładającą na Konrada Kąkolewskiego – byłego prezesa zarządu GetBack SA – trzy kary pieniężne, w łącznej wysokości 3,35 mln zł.

Kara 2,1 mln zł została nałożona za dziewięciokrotne nienależyte wykonanie przez spółkę obowiązku informacyjnego związanego z przekazywaniem do wiadomości publicznej informacji poufnych o emisjach obligacji w trybie ofert prywatnych, przeprowadzonych przez spółkę w latach 2017-2018.

Niewykonanie przez GetBack obowiązku informacyjnego

Kolejna kara, w wysokości 700 tys. zł, została nałożona za niewykonanie przez GetBack obowiązku informacyjnego, poprzez nieprzekazanie do wiadomości publicznej informacji poufnej powstałej najpóźniej 28 marca 2018 r. o braku realizacji umowy nabycia portfeli wierzytelności na rynku hiszpańskim, zawartej w 2018 r. przez podmiot z grupy kapitałowej GetBack SA oraz o utracie depozytu w wysokości 6,1 mln EUR.

Ponadto KNF nałożyła na Konrada Kąkolewskiego karę 550 tys. zł za niewykonanie przez GetBack, 21 razy obowiązku informacyjnego, poprzez nieprzekazanie do wiadomości publicznej informacji poufnych, dotyczących niewywiązania się w 2018 r. ze zobowiązań wynikających z wyemitowanych obligacji przez GetBack SA, polegających na nieterminowym wykupie obligacji, braku wykupu obligacji oraz braku zapłaty odsetek od obligacji.

Czytaj także: KNF: 1,1 mln zł kary dla byłego członka zarządu GetBack >>>

„Konrad Kąkolewski, jako prezes zarządu spółki, kierował pracami jej organu zarządzającego i z racji pełnienia tej funkcji posiadał najszerszą wiedzę na temat działalności prowadzonej przez GetBack SA. Konrad Kąkolewski miał informacje niezbędne do prawidłowego wypełnienia obowiązków informacyjnych, ciążących na spółce, a mimo tego brał czynny udział w kreowaniu wadliwie prowadzonej polityki informacyjnej. Uczestniczył on zarówno w podejmowaniu uchwał zarządu, zawierających warunki emisji obligacji, w tym określających skalę oprocentowania i fakt zawarcia opcji PUT. Podpisywał też niekompletne raporty bieżące, informujące o pozyskaniu finansowania za pośrednictwem obligacji prywatnych” – napisano w komunikacie KNF.

Czytaj także: KNF podtrzymała kary finansowe dla byłych członków zarządu GetBack >>>

Decyzja z 26 sierpnia 2022 r. jest drugą decyzją KNF wydaną w sprawie Konrada Kąkolewskiego, związaną z jego działalnością w zarządzie GetBack SA. 3 września 2021 r. Komisja wydała decyzję nakładającą na Konrada Kąkolewskiego karę pieniężną w wysokości 900 tys. zł za naruszenia obowiązku informacyjnego w zakresie sporządzenia śródrocznych raportów okresowych za 2017 r.

Kary finansowe dla dwóch byłych członków zarządu GetBack

KNF wydała 26 sierpnia br. także decyzje nakładające na Marka Patułę i Mariusza Brysika, byłych członków zarządu GetBack, kary pieniężne w wysokości łącznie po 2,9 mln zł za nienależyte wykonywanie lub niewykonywanie obowiązków informacyjnych przez spółkę. 

Źródło: PAP BIZNES