GetBack

TSUE
Prawo i regulacje

Orzeczenie TSUE zmniejsza znaczenie międzynarodowych sądów polubownych, w tle spór Polski z funduszem Abris

Prawo Unii zakazuje zawarcia przez państwo członkowskie zapisu na sąd polubowny o treści identycznej z treścią nieważnej klauzuli arbitrażowej zawartej w dwustronnym traktacie inwestycyjnym między państwami członkowskimi, poinformował Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w komunikacie prasowym z 26 października 2021 roku. Orzeczenie TSUE ma związek ze sporem Funduszu Abris z polskim Ministerstwem Finansów.

CZYTAJ WIĘCEJ
Piotr Tomaszewski
Z rynku finansowego

Prezes BFG: przejęcie Idea Banku nie zamyka drogi do dochodzenia roszczeń od GetBacku

rzymusowa restrukturyzacja Idea Banku i jego przejęcie przez Bank Pekao to najbezpieczniejsze rozwiązanie z punktu widzenia deponentów Idea Banku i stabilności sektora finansowego w Polsce. Proces ten nie zamyka drogi do dochodzenia roszczeń przez klientów, którzy nabyli obligacje GetBack za pośrednictwem Idea Banku – roszczenia te nie zostały przeniesione do Banku Pekao, podał Bankowy Fundusz Gwarancyjny.

CZYTAJ WIĘCEJ
Getin Noble Bank - Logo
Z rynku finansowego

7 mln zł kary dla Getin Noble Bank od UOKiK; Urząd nakazał wypłatę klientom rekompensat w wysokości 20 tys. zł

UOKiK wydał trzy decyzje wobec Getin Noble Banku. Za naruszenie zbiorowych interesów konsumentów nałożył na bank karę finansową w wysokości 7 mln zł, a także nakazał wypłacenie 20 tys. zł rekompensaty osobom, które nabyły obligacje GetBack za jego pośrednictwem – poinformował Urząd w poniedziałkowym komunikacie.

CZYTAJ WIĘCEJ
Logo GetBack
Z rynku finansowego

GetBack: postępowanie restrukturyzacyjne zakończyło się, układ stał się prawomocny

Sąd Okręgowy we Wrocławiu oddalił ostatnie zażalenie blokujące uprawomocnienie się układu GetBacku. Obligatariusze spółki odzyskają w ciągu ośmiu lat 25 proc. zainwestowanych środków. Pierwsze wypłaty nastąpią w ciągu najbliższych kilku miesięcy, czyli prawie o 2 lata wcześniej niż zakłada układ – poinformowała spółka w komunikacie.

CZYTAJ WIĘCEJ
Logo GetBack
Z rynku finansowego

NIK o działaniach organów i instytucji państwowych wobec GetBack: nieadekwatne do skali zagrożeń

Instytucje państwowe nie zapewniły skutecznej ochrony konsumentów przed niezgodną z prawem działalnością GetBack oraz podmiotów oferujących i dystrybuujących jej papiery wartościowe. Ich działania były nieadekwatne do istoty i skali zagrożeń oraz nie w pełni rzetelne. W szczególności Urząd Komisji Nadzoru Finansowego (UKNF) przez pierwsze pięć lat działalności spółki nie przeprowadził w niej ani jednej kontroli. Nie zidentyfikował także sygnałów wskazujących na nieprawidłowości na podstawie informacji udostępnianych przez spółkę, jej audytorów i inne podmioty z nią współpracujące, podała Najwyższa Izba Kontroli.

CZYTAJ WIĘCEJ
STRONA 1 Z 5