Orzeczenie TSUE zmniejsza znaczenie międzynarodowych sądów polubownych, w tle spór Polski z funduszem Abris

Orzeczenie TSUE zmniejsza znaczenie międzynarodowych sądów polubownych, w tle spór Polski z funduszem Abris
Fot. Stock.Adobe.Com/Victor Moussa
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Prawo Unii zakazuje zawarcia przez państwo członkowskie zapisu na sąd polubowny o treści identycznej z treścią nieważnej klauzuli arbitrażowej zawartej w dwustronnym traktacie inwestycyjnym między państwami członkowskimi, poinformował Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w komunikacie prasowym z 26 października 2021 roku. Orzeczenie TSUE ma związek ze sporem Funduszu Abris z polskim Ministerstwem Finansów.

Sprawa dotyczyła sporu o zakup GetBack od Idea Bank. Abris domagał się 720 mln zł odszkodowania (plus koszty postępowania), które przyznał szwedzki sąd apelacyjny w sprawie sprzedaży FM Banku.

Trybunał Sprawiedliwości UE uznał, że umowy pomiędzy państwami członkowskimi, na podstawie których spory między inwestorami a państwami mogą być rozstrzygane polubownie, są nieważne.

Podważałoby to zasadę wzajemnego zaufania między państwami oraz uniemożliwiało zadawanie pytań prejudycjalnych do TSUE, co jest gwarantowane przez Traktat o funkcjonowaniu UE.

Sprawa Abris sięga 2014 r., gdy KNF zarzucił funduszowi łamanie zobowiązań inwestorskich, co miało negatywny wpływ na stabilną działalność banku.

KNF zakazał wykonywania prawa głosu przez strategicznych udziałowców banku i nakazał zbycie przez PL Holdings (spółka funduszu Abris) wszystkich akcji FM Banku PBP do końca 2014 r.

KNF tę decyzję cofnął pół roku po sprzedaży udziałów w FM Banku funduszowi AnaCap z UK. Z tego powodu Szwedzi skierowali skargę do trybunału w Sztokholmie.

TSUE: Komunikat prasowy nr 190/21; Luksemburg 26 października 2021 r.; Wyrok w sprawie C-109/20 PL Holdings

Źródło: aleBank.pl