Sąd Arbitrażowy

TSUE
Prawo i regulacje

Orzeczenie TSUE zmniejsza znaczenie międzynarodowych sądów polubownych, w tle spór Polski z funduszem Abris

Prawo Unii zakazuje zawarcia przez państwo członkowskie zapisu na sąd polubowny o treści identycznej z treścią nieważnej klauzuli arbitrażowej zawartej w dwustronnym traktacie inwestycyjnym między państwami członkowskimi, poinformował Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w komunikacie prasowym z 26 października 2021 roku. Orzeczenie TSUE ma związek ze sporem Funduszu Abris z polskim Ministerstwem Finansów.

CZYTAJ WIĘCEJ
Sędzia siedzący przy komputerze
Firma | Prawo i regulacje

Pierwszy w Polsce Sąd Arbitrażowy Online już działa. Wyrok średnio 20 razy szybciej niż w sądzie powszechnym

To przełomowe wydarzenie w polskim sądownictwie i rewolucyjna zmiana dla przedsiębiorców. W uruchomionym we wtorek Sądzie Arbitrażowym Online OAC wiążący wyrok jest wydawany średnio 20 razy szybciej niż w sądzie powszechnym. Postępowanie od początku do końca jest prowadzone elektronicznie, a Sąd jest dostępny przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.

CZYTAJ WIĘCEJ
STRONA 1 Z 1