KNF: kary finansowe dla GetBack, Grzegorza Białoruskiego i Dariusza Janusa

KNF: kary finansowe dla GetBack, Grzegorza Białoruskiego i Dariusza Janusa
Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) - Logo (źródło: KNF)
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) nałożyła kary finansowe na GetBack w restrukturyzacji w wysokości 500 000 zł, prezesa zarządu Wilbo Grzegorza Białoruskiego w wysokości 300 tysięcy zł, na Dariusza Janusa w wysokości 30 000 zł.
#KNF nałożyła kary finansowe na #GetBack w restrukturyzacji w wysokości 500 000 zł, prezesa zarządu Wilbo Grzegorza Białoruskiego w wysokości 300 tysięcy zł, na Dariusza Janusa w wysokości 30 000 zł @uknf

Komisja w dniu 17 grudnia 2019 r. ostateczną i prawomocną decyzją jednogłośnie nałożyła na GetBack SA w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie karę pieniężną za naruszenia ustawy o ofercie publicznej w okresie w okresie 2017-2018 w wysokości w wysokości 500 000 zł wobec stwierdzenia naruszenia przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 623 z późn. zm., dalej 'ustawa o ofercie’) w zakresie sporządzania śródrocznych raportów okresowych za 2017 r. oraz nieterminowe przekazanie 3 raportów okresowych za 2017 r. i I kwartał 2018 r.” – czytamy w komunikacie.

Czytaj także: KNF zatwierdziła metodę wyznaczania składek na fundusz gwarancyjny banków >>>

KNF na podstawie art. 96 ust. 6 pkt 2 ustawy o ofercie jednogłośnie wydała decyzję w przedmiocie nałożenia na Grzegorza Białoruskiego – prezesa zarządu Wilbo SA kary pieniężnej w wysokości 300 tys. zł wobec stwierdzenia naruszenia przez spółkę obowiązków informacyjnych w zakresie obowiązku publikowania raportów okresowych w okresie, w którym pełnił on funkcję prezesa zarządu spółki, podano także.

„Komisja w dniu 17 grudnia 2019 r. wydała jednogłośnie decyzję o nałożeniu na Dariusza Janusa: kary administracyjnej w wysokości 30 000 zł w związku z naruszeniem art. 69 w zw. z art. 87 ust. 5 pkt 1 ustawy o ofercie publicznej. Strona nie zawiadomiła Komisji Nadzoru Finansowego i IndygoTech Minerals SA o zwiększeniu w dniu 11 marca 2015 r. posiadanego bezpośrednio i pośrednio wraz z podmiotami zależnymi (Callysto Holdings LLC z siedzibą w Delaware, USA i Baltic Ceramics Investments S.A. z siedzibą w Warszawie – obecnie: Baltic Ceramics SA), udziału w ogólnej liczbie głosów powyżej 20% spółki IndygoTech Minerals SA” – podano także.

Źródło: ISBnews