Kiedy myślę Niepodległość

Kiedy myślę Niepodległość
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Wczorajsze obchody 101 rocznicy odzyskania Niepodległości dotarły do każdej bez mała miejscowości na terenie kraju. Wspominaliśmy i czciliśmy twórców naszej niepodległości z Romanem Dmowskim, Ignacym Paderewskim, Józefem Piłsudskim na czele, ale także Wojciechem Korfantym czy Ignacym Daszyńskim.

#MaciejMałek: Protoplaści polskiej bankowości spółdzielczej rozumieli, że tyle będzie Polski, ile polskiej własności i zamożności, która stanowi fundament rozwoju #BankiSpółdzielcze #BankowośćSpółdzielcza #FunduszeUdziałowe

W lokalnym wymiarze, owych bohaterów było wielu, a dla mnie osobiście ta heroiczna historia czynu niepodległościowego kojarzy się z Szubinem, gdzie pradziadek Władysław Małek był pierwszym burmistrzem, jeszcze podczas Powstania Wielkopolskiego, w którym Jego syn, a mój Dziadek − Mieczysław Małek brał czynny udział. W lokalnych ojczyznach po dziś dzień żywa jest pamięć o tych, którzy kładli podwaliny pod nowy pisany biało-czerwonymi zgłoskami ład.

Dziś, gdy szukamy dla naszego patriotyzmu nowego wyrazu, warto upowszechniać takie inicjatywy, jak Banku Spółdzielczego w Płońsku, gdzie na 100-lecie Niepodległości posadzono sto drzew. Nie rozwijam tego wątku, bo w obecnych realiach jest aż nadto oczywisty.

Skoro wielcy protoplaści polskiej bankowości spółdzielczej − jak ksiądz Piotr Wawrzyniak, czy Franciszek Stefczyk − rozumieli, że tyle będzie Polski, ile polskiej własności i zamożności, która stanowi fundament rozwoju, także my dzisiaj musimy znaleźć naszą, współczesną definicję owego patriotyzmu.

Poczynając od dbałości o środowisko, poprzez integrowanie lokalnych społeczności na rzecz dobra wspólnego, po realizację dążeń i aspiracji zbiowowości i każdego z osobna. Finansując rzecz jasna projekty rozwojowe z wykorzystaniem potencjału lokalnych instytucji finansowych.

Że „można i trzeba” dowodzą nasi poprzednicy, wszak już w lutym 1919 roku, do Sejmu Ustawodawczego wniesiono projekt ustawy Prawo Spółdzielcze, autorstwa Stanisława Wróblewskiego, uchwalony w październiku 1920 r., a która w niezmienionym kształcie funkcjonowała do roku 1961!

Ustawa w pierwotnym kształcie do decyzji sądu pozostawiała uznanie aktu powołania spółdzielni, uniezależniając tym samym ruch spółdzielczy od decyzji władz.Jednak przy zastrzeżeniu niepodzielności funduszy udziałowych, co do samej istoty zmiennych. Wydaje się, że wiele z ówczesnych rozwiązań zawartych w 131 artykułach, dla których inspirację stanowiły rozwiązania funkcjonujące w prawie niemieckim, zachowuje aktualność po dziś dzień, i być może w pierwszym roku drugiego stulecia Odzyskanej Niepodległości warto powrócić do źródeł.

Czytaj także: Banki spółdzielcze, pierwsze wnioski z dyskusji o funduszach udziałowych

Źródło: aleBank.pl