Jakie limity w płatnościach gotówkowych C2B?

Jakie limity w płatnościach gotówkowych C2B?
Barbara Jaroszek, NBP. Źródło: MF BANK
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
O limitach płatności gotówkowych w obrocie C2B mówi w najnowszym numerze Miesięcznika Finansowego BANK Barbara Jaroszek, dyrektor Departamentu Emisyjno-Skarbcowego Narodowego Banku Polskiego, w rozmowie z Karolem Mórawskim.

Od 1 stycznia 2023 r. miały wejść w życie limity płatności gotówkowych w obrocie C2B, ostatecznie termin ten przesunięto o rok. Jakie jest stanowisko NBP wobec tych planów, i na ile rozwiązania te można pogodzić z uznaniem gotówki za prawny środek płatniczy w Polsce?

– Proponując rozwiązania dotyczące powszechnej akceptacji gotówki, które zostały już przyjęte, NBP informował, że zależy nam na tym, aby zabezpieczane były interesy osób, które mogą być wykluczone finansowo, aby mogły one realizować codzienne transakcje.

Obniżenie progu czy wprowadzenie limitów płatności gotówkowych, także w transakcjach C2B, nie stoi w sprzeczności z naszym stanowiskiem odnośnie do powszechnej akceptacji gotówki do kwoty na poziomie obecnym ok. 5800 zł, ponieważ mówimy tutaj o wprowadzeniu limitu płatności gotówkowych niemal czterokrotnie wyższego.

Osobiście uważam, że jest to wystarczająca kwota do zabezpieczenia owych codziennych potrzeb transakcji.

Limit nie stoi w sprzeczności z zapisem na banknotach, że jest to prawny środek płatniczy, bo te banknoty muszą również odnosić się do obowiązującego prawa.

Jeśli w ramach tego prawa 20 tys. zł będzie stanowić ograniczenie płatności gotówkowych w obszarze konsumenckim, wówczas rzeczywiście nie będzie można się tymi banknotami posłużyć.

Trudno nazwać operację płatniczą powyżej 20 tys. zł transakcją, która zaspokaja podstawowe potrzeby i zabezpiecza interesy tych osób, które mogły być wykluczone z powodu wieku albo braku dostępności do banków.

Cała rozmowa z Barbarą Jaroszek we wrześniowym numerze Miesięcznika Finansowego BANK.

Źródło: aleBank.pl