Barbara Jaroszek

BANK 2023/10

Bankowość i Finanse | Obsługa Gotówki | Gotówka jest ważnym czynnikiem stabilizującym gospodarkę i wyrazem zaufania do państwa

Najświeższe wyniki potwierdziły, że prawie 99% obywateli ma dostęp do gotówki w odległości do dziesięciu kilometrów, a gdybyśmy nawet zawęzili promień do pięciu kilometrów, w dalszym ciągu możemy mówić o dostępności dla 90% obywateli – podkreśla Barbara Jaroszek, dyrektor Departamentu Emisyjno-Skarbcowego Narodowego Banku Polskiego, w rozmowie z Konradem Machowskim.

CZYTAJ WIĘCEJ
Barbara Jaroszek, NBP
Z rynku finansowego | Wydarzenia

Jaka przyszłość gotówki?

„Niezależnie od wskaźników stricte ekonomicznych, możemy mówić o istotnej zmianie postrzegania znaczenia gotówki – w czasach niepewności na pierwsze miejsce wysuwa się jej funkcja przezornościowa, a obywatele potrzebują banknotów i monet nie tylko na zasadzie just in time, ale raczej just in case – na wszelki wypadek” – mówiła w swojej prezentacji podczas Kongresu Obsługi Gotówki Barbara Jaroszek, Dyrektor Departamentu Emisyjno-Skarbcowego w Narodowym Banku Polskim.

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2022/09

Raport Specjalny | Obsługa Gotówki | Gotówka jest narzędziem płatniczym, które pozwala zaspokoić podstawowe potrzeby

Proponując rozwiązania dotyczące powszechnej akceptacji gotówki, które zostały już przyjęte, NBP informował, że zależy nam na tym, aby zabezpieczane były interesy osób, które mogą być wykluczone finansowo, aby mogły one realizować codzienne transakcje – zaznacza Barbara Jaroszek, dyrektor Departamentu Emisyjno-Skarbcowego Narodowego Banku Polskiego, w rozmowie z Karolem Mórawskim.

CZYTAJ WIĘCEJ
Bezgotówkowo | Wydarzenia

Kongres Obsługi Gotówki: Obowiązek akceptacji gotówki odzwierciedla oczekiwania społeczne

Okres pandemii przyniósł zmianę w zwyczajach Polaków dotyczących korzystania z gotówki. Zaobserwowano istotne zwiększenie pobrań banknotów o nominale 200 i 500 złotych z banku centralnego, co może świadczyć o stopniowym zmniejszaniu się roli transakcyjnej gotówki na rzecz funkcji tezauryzacyjnej – mówiła podczas tegorocznego Kongresu Obsługi Gotówki Barbara Jaroszek, dyrektor Departamentu Emisyjno-Skarbcowego Narodowego Banku Polskiego.

CZYTAJ WIĘCEJ
Cyberbezpieczeństwo | Wydarzenia

Kongres Obsługi Gotówki, polski pieniądz gotówkowy sprawdził się w czasie pandemii

O kolejnych etapach rozwoju cash processingu, o tym co musiało ulec zmianie w obszarze cash processingu w związku z nowymi rygorami sanitarnymi oraz co zmieniło wdrożenie postanowień zarządzenia 19/2016 Prezesa NBP mówiła podczas Kongresu Obsługi Gotówki Barbara Jaroszek, Dyrektor Departamentu Emisyjno-Skarbcowego Narodowego Banku Polskiego.

CZYTAJ WIĘCEJ
Cyberbezpieczeństwo | Technologie i innowacje | Wydarzenia

Kongres Obsługi Gotówki 2019. Obieg gotówki w Polsce rośnie, ale stabilizuje się

W Warszawie, 4 września odbywa się Kongres Obsługi Gotówki. A właśnie gotówka ciągle jest najpopularniejszą metodą zapłaty i dominującym sposobem płatności Polaków, z blisko 82-proc. udziałem w ogólnej liczbie płatności dokonywanych przez osoby fizyczne. Według statystyk NBP w ostatnich latach liczba banknotów i monet znajdujących się w obiegu wzrosła niemal dwukrotnie.

CZYTAJ WIĘCEJ
Wydarzenia

Kongres Obsługi Gotówki 2018. Od banku centralnego do kasy

W trakcie trzeciej sesji pt. „Społeczna odpowiedzialność za obrót gotówkowy w Polsce” Kongresu Obsługi Gotówki 2018 dyskutowano o tym, jak przygotowanie gotówki może wpływać na koszt obrotu gotówkowego, jakość banknotów i koszty przeliczania. Rozmawiano o działaniach, jakie można podjąć w celu usprawnienia obsługi gotówki w handlu. Mówiono też o modelach obsługi gotówki w międzynarodowych sieciach handlowych.

CZYTAJ WIĘCEJ
Tomasz Zientek, dyrektor Centrum Obsługi Kart, Gotówki i Sieci Samoobsługowych Banku Zachodniego WBK
Wydarzenia

Kongres Obsługi Gotówki 2018. Jaka będzie przyszłość gotówki w Polsce?

Jak w przyszłości powinna wyglądać obsługa gotówki? Jaki kierunek w zakresie rynku obsługi gotówki powinna przyjąć Polska? Standaryzacja procesów obsługi gotówki na polskim rynku istotnym elementem dalszego rozwoju branży. Jakie dobre praktyki z innych rynków można wdrożyć w Polsce celem podniesienia jakości obsługi gotówki? To podstawowa problematyka drugiej sesji Kongresu Obsługi Gotówki 2018.

CZYTAJ WIĘCEJ
Artykuły

Kongres Obsługi Gotówki 2017

Otwierając Konferencję, Włodzimierz Kiciński, wiceprezes Związku Banków Polskich, podziękował radzie programowej i Narodowemu Bankowi Polskiego. Jak stwierdził, obrót gotówkowy nadal jest bardzo ważny, bo odpowiada za jedną dziesiątą tego, co dzieje się w naszej gospodarce. Jak podał w swoim wystąpieniu dr Jacek Bartkiewicz, członek zarządu Narodowego Banku Polskiego, obecnie jest w obiegu gotówka o łącznym nominale 192 mld z. Wśród wszystkich banknotów będących w obiegu przeważają banknoty o nominale 100 zł (stanowią 60%). W ostatnich latach obserwowano ponad 10% przyrostu gotówki znajdującej się w obrocie. Niedawno NBP przeprowadził modernizację banknotów wprowadzonych w 1995 r. w ramach denominacji. W tym czasie średnia płaca w gospodarce wynosiła ok. 800 zł, a dziś jest to już ponad 4000 zł. To również powód wprowadzenia do obiegu banknotu o nominale 500 zł. NBP potrzebuje banknotów o wyższym nominale również w celu przetrzymywania rezerw. Wspomniał o planach wprowadzenia między innymi zmian opakowań i wprowadzenia kodu paskowego.

CZYTAJ WIĘCEJ
Artykuły

Polskie banknoty obiegowe z lat 1975-1996 – album NBP z okazji 20. rocznicy denominacji

150418.banknoty.04.600Z okazji 20. rocznicy denominacji Narodowy Bank Polski przygotował dla kolekcjonerów wyjątkową atrakcję. Już 16 kwietnia NBP wprowadzi do sprzedaży album zawierający zbiór wszystkich 23 banknotów obiegowych o nominałach od 10 zł do 2 000 000 starych zł, którymi posługiwali się Polacy przed denominacją przeprowadzoną w 1995 roku. To niepowtarzalna okazja do zakupu pełnej kolekcji banknotów wyemitowanych przez NBP w latach 1975-1993.

CZYTAJ WIĘCEJ
STRONA 1 Z 1