Jaka jest skala wyłudzeń świadczeń ubezpieczeniowych?

Jaka jest skala wyłudzeń świadczeń ubezpieczeniowych?
Fot. stock.adobe.com / Africa Studio
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Niedawno ukazał się nowy raport PIU na temat skali i rodzajów przestępczości ubezpieczeniowej. Prezentujemy najważniejsze wnioski z tej analizy, opracowane dla portalu aleBank.pl przez ekspertów porównywarki Ubea.pl.

Przestępczość ubezpieczeniowa to zjawisko, które dla uczciwych klientów ubezpieczycieli pozostaje zagadką. Takie osoby mogą nie zdawać sobie sprawy, że straty zakładów ubezpieczeń powodowane przez przestępców co roku opiewają na miliony złotych.

Nowy raport Polskiej Izby Ubezpieczeń informuje, że w 2019 roku wykryto ponad 17 000 przypadków wyłudzenia świadczeń ubezpieczeniowych, o łącznej kwocie prawie 400 mln zł. Niestety nie wiemy dokładnie, jak dużą kwotę przestępcy wyłudzili z sukcesem. Mogła być to suma nawet pięć razy wyższa od wartości ujawnionych przestępstw w 2019 roku.

Wspomniany raport Polskiej Izby Ubezpieczeń dostarcza natomiast precyzyjnej wiedzy o tym, których polis najczęściej dotyczą ujawnione przestępstwa.

W 2019 roku wykryto ponad 17 000 przypadków wyłudzenia świadczeń ubezpieczeniowych, o łącznej kwocie prawie 400 mln zł

Eksperci porównywarki Ubea.pl prezentują również informacje na temat nowych sposobów wyłudzania świadczeń ubezpieczeniowych.

Ubezpieczenia majątkowe nadal częściej zachęcają wyłudzaczy

Osoby śledzące trendy związane z przestępczością ubezpieczeniową mogą wiedzieć, że już od lat to polisy majątkowe wzbudzają większe zainteresowanie wyłudzaczy. Chodzi przede wszystkim o popularne ubezpieczenia komunikacyjne: OC dla kierowców i autocasco.

Najnowszy raport PIU na temat przestępczości ubezpieczeniowej potwierdza, że ubezpieczyciele majątkowi muszą zwracać szczególną uwagę na próby wyłudzenia pieniędzy.

‒ Polska Izba Ubezpieczeń informuje, że w 2019 roku aż 89% wartości ujawnionych prób wyłudzenia świadczeń ubezpieczeniowych dotyczyło właśnie polis majątkowych (przede wszystkim OC komunikacyjnego) ‒ mówi Paweł Kuczyński, prezes porównywarki ubezpieczeniowej Ubea.pl.

Aż 14 680 spośród 17 109 ujawnionych przestępstw dotyczyło właśnie polis o charakterze majątkowym

Podany powyżej wynik (89%) stanowi efekt porównania wartości ujawnionych wyłudzeń dotyczących ubezpieczeń majątkowych (351,0 mln zł) z wynikiem odnotowanym dla wszystkich zdemaskowanych prób wyłudzenia pieniędzy od ubezpieczycieli (393,8 mln zł).

Jeżeli chodzi o dane dotyczące liczby ujawnionych przestępstw, to skupianie się wyłudzaczy na polisach majątkowych również jest dobrze widoczne. Polska Izba Ubezpieczeń podaje bowiem, że aż 14 680 spośród 17 109 ujawnionych przestępstw dotyczyło właśnie polis o charakterze majątkowym (dział II).

‒ Dla porównania warto dodać, że ubezpieczyciele dziennie wypłacają ok. 18 000 świadczeń z polis majątkowych i 13 000 dotyczących ubezpieczeń osobowych ‒ informuje Andrzej Prajsnar, ekspert porównywarki ubezpieczeniowej Ubea.pl.

Czytaj także: Wielka Brytania i państwa rejonu Pacyfiku notują najwyższe wzrosty cen ubezpieczeń

Wyłudzenia a ubezpieczenia komunikacyjne

Zaprezentowane niedawno statystyki Polskiej Izby Ubezpieczeń potwierdzają bardzo wysoki udział wyłudzeń dotyczących polis komunikacyjnych w łącznej wartości przestępstw związanych z całym działem II ubezpieczeń.

Wykryte wyłudzenia w zakresie szkód osobowych z OC, szkód majątkowych z OC i szkód z autocasco stanowiły w 2019 roku odpowiednio 28%, 23% oraz 27% wartości wszystkich przestępstw dotyczących polis majątkowych i pozostałych ubezpieczeń osobowych.

‒ Stosunkowo częste okazały się także wyłudzenia związane z innymi (nieobowiązkowymi) rodzajami OC ‒ dodaje Paweł Kuczyński.

Ubezpieczenia na życie – na co muszą uważać ubezpieczyciele?

Podane powyżej wyniki nie oznaczają oczywiście, że ubezpieczyciele „życiowi” funkcjonujący w dziale I mogą bagatelizować zagrożenie związane z przestępczością ubezpieczeniową.

Już od pewnego czasu widoczny jest bowiem trend polegający na tym, że przestępcy zniechęceni przez coraz bardziej zaawansowane sposoby wykrywania wyłudzeń dotyczących polis majątkowych próbują swoich sił, wyłudzając świadczenia z ubezpieczeń na życie.

W przypadku polis na życie częstym zjawiskiem są fałszywe informacje co do stanu zdrowia ubezpieczonych, a także dot. fikcyjnego, wymuszonego lub sztucznie przedłużonego pobytu w szpitalu

‒ Ubezpieczyciele coraz sprawniej wykrywają np. fikcyjne szkody osobowe w ramach OC komunikacyjnego. Przestępcy mogą więc zwracać większą uwagę na polisy życiowe ‒ przewiduje Andrzej Prajsnar.

W przypadku polis na życie częstym zjawiskiem są między innymi fałszywe informacje co do stanu zdrowia podawanego przez ubezpieczonych, a także wyłudzenia dotyczące fikcyjnego, wymuszonego lub sztucznie przedłużonego pobytu w szpitalu.

Oszustwa powiązane z rzekomym zgonem ubezpieczonego stanowią natomiast problem ze względu na dużą pojedynczą wartość wyłudzanego świadczenia.

‒ Warto dodać, że jeden z przypadków masowych wyłudzeń o łącznej wartości 26 mln zł mocno wpłynął na całkowitą wartość przestępstw wykrytych w dziale I ubezpieczeń (2018 r. ‒ 18,1 mln zł, 2019 r. ‒ 42,8 mln zł) ‒ komentuje Paweł Kuczyński.

Czytaj także: Kryzys, pandemia, praca zdalna, samochód i prosty sposób na obniżenie wydatków gospodarstwa domowego

Technologia i ubezpieczyciele w walce z przestępcami

Raport niedawno zaprezentowany przez Polską Izbę Ubezpieczeń zwraca również uwagę na swoisty wyścig pomiędzy towarzystwami ubezpieczeniowymi oraz przestępcami. Takie zjawisko trwa już od wielu lat i nic nie wskazuje na jego zakończenie.

Część krajowych ubezpieczycieli już wykorzystuje rozwiązania z zakresu AI do wykrywania wyłudzeń

Ubezpieczyciele regularnie obserwują pojawianie się nowych sposobów wyłudzeń. Niestety, mogą istnieć nowatorskie praktyki przestępców, które wciąż są na tyle skuteczne, że ich wykrycie pozostaje bardzo trudne.

Na całe szczęście, zakłady ubezpieczeń mają do dyspozycji specjalistów zajmujących się między innymi sztuczną inteligencją.

‒ Wiadomo, że część krajowych ubezpieczycieli już wykorzystuje rozwiązania z tego zakresu do wykrywania wyłudzeń. Z oczywistych względów zakłady ubezpieczeń nie ujawniają jednak szczegółów ‒ podkreśla Andrzej Prajsnar.

Jakie są sposoby wyłudzeń?

Aby nie podsuwać pomysłów potencjalnym przestępcom Polska Izba Ubezpieczeń nie podaje oczywiście bardzo dokładnych informacji na temat nowych sposobów wyłudzeń.

Wiemy jednak, że przestępcy coraz rzadziej próbują np. pozorować kradzież poważnie uszkodzonego wcześniej pojazdu lub zgłaszać do likwidacji szkody powstałe przed datą wypadku komunikacyjnego.

Zjawiskiem widocznym od niedawna jest wykorzystywanie sfałszowanej dokumentacji księgowej w celu wyłudzenia pieniędzy z ubezpieczeń finansowych

Nowym zjawiskiem jest natomiast sprowadzanie drogich oraz uszkodzonych aut z USA, krajów arabskich lub Japonii. Te pojazdy po prowizorycznej naprawie służą do fingowania kolizji i zgłaszania wysokich roszczeń.

‒ Innym zjawiskiem widocznym od niedawna jest także wykorzystywanie sfałszowanej dokumentacji księgowej w celu wyłudzenia pieniędzy z ubezpieczeń finansowych.

Problem dotyczy także ubezpieczeń należności, w przypadku których przestępcy próbują generować fikcyjne i niezapłacone faktury ‒ podsumowuje Paweł Kuczyński.

Źródło: porównywarka ubezpieczeń Ubea.pl

Czytaj także: PZU: 890 mln zł zysku netto grupy w III kw. 2020 roku, prezes: możemy myśleć o wypłacie dywidendy

Źródło: aleBank.pl