Jak skutecznie przyciągnąć nowych udziałowców banków spółdzielczych?

Jak skutecznie przyciągnąć nowych udziałowców banków spółdzielczych?
Fot. pl.wikipedia.org
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Już w 2014 roku grupa badaczy SGGW-AR w Warszawie, pod kierunkiem prof. Sławomira Juszczyka przeprowadziła badanie, którego celem było określenie znaczenia funduszu udziałowego w rozwoju bankowości spółdzielczej w Polsce.

#MaciejMałek: Z badania wynika, że zwiększenie udziałów, to zwiększenie funduszy własnych i poprawa efektywności banków spółdzielczych #FunduszeUdziałowe #BankiSpółdzielcze #BankowośćSpółdzielcza @SGGW_Warszawa

Badanie przeprowadzono na próbie 240 banków z wykorzystaniem miar efektywności: zysku netto, ROE, C/I, ROA oraz marży finansowej.

Obszerną monografię problemu opublikowano w Zeszytach Naukowych Uniwersytetu Szczecińskiego nr 65 (2014).

Czytaj także: Dlaczego maleje liczba członków-udziałowców banków spółdzielczych?

Plusy i minusy funduszy udziałowych

Wykonane analizy dowiodły − jak to sformułowano w konkluzji − umiarkowanego, tym niemniej pozytywnego wpływu funduszy udziałowych na efektywność banków spółdzielczych.

We wnioskach badacze postulują rozwagę zarządzających w dążeniu do zwiększenia funduszu udziałowego banku spółdzielczego, gdyż jego wzrost, przyczyniając się do zwiększenia zysku netto mierzonego wartościami bezwzględnymi,  jednocześnie determinuje obniżenie rentowności funduszy własnych ogółem.

Jednocześnie niski poziom funduszy własnych przekłada się na niższą efektywność ekonomiczną. Stąd stałe dążenie w bankach spółdzielczych do pozyskiwania środków w ramach funduszu udziałowego.

Czytaj także: Dołącz do grona współwłaścicieli Banku Spółdzielczego w Limanowej, zostań udziałowcem!

Nowi udziałowcy poszukiwani

Sami spółdzielczy mają tego świadomość − 48 proc. respondentów określiło dążenie do zwiększenia funduszy własnych przez popularyzację członkostwa jako znaczące wyzwanie dla bankowości spółdzielczej.

Badacze rekomendują zwiększenie atrakcyjności udziałów członkowskich w celu zwiększenia funduszy własnych, a w konsekwencji poprawy efektywności banków spółdzielczych. Jak ten ostatni postulat zrealizować − pozostaje kwestią otwartą.

Czytaj także: Zdzisław Kupczyk: tak widzę bankowość spółdzielczą

Źródło: aleBank.pl