Jak odzyskać pieniądze z subkonta w ZUS w razie śmierci ubezpieczonego?

Jak odzyskać pieniądze z subkonta w ZUS w razie śmierci ubezpieczonego?
Fot. stock.adobe.com / Tomasz Warszewski
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Środki zapisane na subkoncie w ZUS podlegają podziałowi i wypłacie w razie m.in. śmierci ubezpieczonego. Tak, jak to ma miejsce w przypadku środków zgromadzonych na rachunku w OFE, poinformował Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

ZUS przypomniał, że jeśli ktoś posiada subkonto, to może wskazać osoby uprawnione do środków zapisanych na subkoncie po swojej śmierci. W każdym czasie można też zmienić swoją wcześniejszą dyspozycję.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych informuje ubezpieczonego, który nie zawarł umowy z otwartym funduszem emerytalnym, o obowiązku złożenia pisemnego oświadczenia o stosunkach majątkowych istniejących między nim a jego współmałżonkiem oraz o tym, że może wskazać osoby uprawnione do otrzymania środków po jego śmierci.

„Warto z tego skorzystać. Brak takiego wskazania oznacza, że środki zapisane na subkoncie wchodzą do masy spadkowej” – czytamy w informacji ZUS.

Czytaj także: Prezes ZUS podpowiada jak podwoić emeryturę

ZUS informuje uprawnionych do dziedziczenia środków z subkonta

– W przypadku śmierci osoby, która nie była członkiem OFE i dla której ZUS prowadził jedynie subkonto, na podstawie złożonego wskazania, ZUS informuje osoby uprawnione do otrzymania środków zgromadzonych na subkoncie osoby zmarłej o możliwości złożenia wniosku o wypłatę.

Pomimo faktu, iż przepisy ustawy nie nakładają na ZUS takiego obowiązku – wskazała dyrektor Departamentu Ubezpieczeń i Składek ZUS Ewa Kosowska.

Czytaj także: Waloryzacja emerytur i rent w 2023 roku: w jakiej wysokości?

Podział środków na subkoncie w ZUS

ZUS podkreśla, że podział środków na subkoncie będzie dokonywany w oparciu o złożone przez ubezpieczonego oświadczenie i wskazanie, na podstawie wniosku, osoby uprawnionej do tych środków.

Środki zgromadzone na subkoncie zmarłego, które nie zostaną podzielone w zakresie, w jakim stanowiły przedmiot małżeńskiej wspólności majątkowej, przekazywane są osobom wskazanym przez zmarłego, a w przypadku ich braku – wchodzą w skład spadku.

ZUS przypomina, że nie trzeba korzystać z pośredników (firm), aby uzyskać wypłatę z subkonta w ZUS. Wystarczy przyjść do ZUS i złożyć odpowiedni wniosek

Odpowiednie formularze są dostępne na stronie ZUS.

Podział składek z OFE

Jeśli ubezpieczony posiada subkonto w ZUS i jednocześnie jest członkiem OFE, proces podziału środków rozpoczyna się w funduszu emerytalnym. Oznacza to, że w pierwszej kolejności musi złożyć stosowny wniosek do swojego OFE, aby otrzymać należne środki.

OFE ma obowiązek zawiadomić ZUS zarówno o osobach, na rzecz których nastąpił podział środków zgromadzonych na rachunku w otwartym funduszu emerytalnym w razie śmierci osoby, dla której Zakład prowadzi subkonto, jak i o ich udziale w tych środkach, w terminie 14 dni od dnia dokonania podziału.

Zatem podział środków na subkoncie jest konsekwencją podziału składek zgromadzonych w OFE. Po tym jak do Zakładu wpłynie stosowne zawiadomienie z funduszu emerytalnego, Zakład ma trzy miesiące na dokonanie podziału i wypłaty środków zapisanych na subkoncie.

Czytaj także: Wyższe limity na IKE i IKZE w 2023 roku

Źródło: Zakład Ubezpieczeń Społecznych / ZUS