Jak instytucje finansowe mogą wyzwolić potencjał drzemiący w nowoczesnym ekosystemie płatności

Jak instytucje finansowe mogą wyzwolić potencjał drzemiący w nowoczesnym ekosystemie płatności
David Chance,, wiceprezes ds. strategii produktowej i innowacji w Fiserv. Źródło: Fiserv
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
W ostatnich latach ekosystem płatności rozwijał się szybciej niż kiedykolwiek przedtem, zmuszając instytucje finansowe, a w szczególności banki, do analizy strategii i dostosowania się do nieustannie zmieniającej się rzeczywistości. W 2020 r. globalna pandemia koronawirusa SARS-CoV-2 jeszcze bardziej przyspieszyła trwające procesy transformacji. Wielu konsumentów na dobre porzuciło gotówkę na rzecz płatności bezgotówkowych - szybkich, bezproblemowych i natychmiastowych. Widać wyraźnie także, że klienci coraz częściej zaczynają używać alternatywnych do kart form płatności oferowanych przez PISP (ang. Payment Initiation Service Providers, czyli Dostawców Świadczących Usługę Inicjowania Transakcji Płatniczej) bazujących na płatnościach natychmiastowych.

W miarę jak zmiany na rynku i innowacje, umożliwione przez inicjatywy takie jak PSD2 kruszą skostniałe podejście business-as-usual, instytucje finansowe dokonują analizy modeli biznesowych pod kątem zaspakajania nowych potrzeb klientów i ich rentowności.

O przyszłości świata płatności, trendach, które go kształtują i potencjalnych korzyściach z modernizacji tego ekosystemu mówi David Chance, wiceprezes ds. strategii produktowej i innowacji w Fiserv.

– To właśnie w dziedzinie płatności alternatywnych do kart nagląca potrzeba dostosowania się do nowej rzeczywistości jest najbardziej widoczna. Dawne innowacje stają się coraz mniej skuteczne i nieoptymalne, a szybkość tych rozwiązań jest niesatysfakcjonująca.

Jeśli instytucje finansowe chcą rozwijać się i przyciągać klientów, będą musiały na nowo zdefiniować swoje strategie płatnicze. Inaczej nie będą mogły zaspokoić rosnącego zapotrzebowania klientów na płatności natychmiastowe ani spełnić wymagań ISO 20022  – tłumaczy David Chance.

Huby płatnicze i płatności natychmiastowe

Wdrożenie nowoczesnego, elastycznego, skalowalnego i – przede wszystkim – niezawodnego hubu płatniczego, to dla wielu banków i instytucji konieczność, warunek przetrwania na rynku.

Zmiana modelu biznesowego ze skupionego na ofercie banku na skoncentrowany na potrzebach klienta warunkuje stworzenie unikatowej oferty usług i produktów, która buduje wyraźną przewagę konkurencyjną, a w rezultacie także i satysfakcję klientów. Dzięki temu bank może dalej się rozwijać.

– Kierunek rozwoju usług bankowych jest podyktowany „doświadczeniem klienta”, czyli customer experience. Dawniej płatności przetwarzane były w godzinach pracy banku.

Obecnie transakcja musi być zrealizowana w czasie rzeczywistym, co oznacza, że instytucje finansowe muszą być dostępne dla swoich klientów detalicznych i korporacyjnych przez 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu – wyjaśnia Chance.

Kolejną cechą płatności natychmiastowych, którą cenią sobie zarówno klienci detaliczni, jak i korporacyjni jest ich finalność. Tego aspektu natychmiastowości oczekują dzisiejsi konsumenci, którzy nie chcą, aby ich sklep internetowy czekał na rozliczenie transakcji przez banki. Oczekują, że zapłacą, transakcja zostanie momentalnie zaakceptowana, po czym towary lub usługi zostaną do nich czym prędzej dostarczane.

Z kolei dostawcy usług chcą mieć stuprocentową pewność, że otrzymają zapłatę za dostarczone produkty i usługi.

Ale potrzeba realizacji natychmiastowego transferu środków pieniężnych jest często bardzo przydatna przy płaceniu za zakup produktów i usług na przykład gdy opłacany rachunek, następnego dnia „będzie po terminie”.

Z płatności natychmiastowych mogą skorzystać także członkowie rodziny czy pracownicy, którzy w trakcie delegacji pilnie potrzebują dodatkowych środków finansowych.

Co więcej, płatności w czasie rzeczywistym mogą również pomóc firmom działającym na rynku business-to-business w zarządzaniu płynnością. Firmy te mogą dokonać płatności za towary czy usługi w ostatniej chwili, dzięki temu pozostając dłużej w posiadaniu czasem znacznych kwot.

Z drugiej strony dostawca towarów i usług otrzymuje środki natychmiastowo, co gwarantuje kontrolę przychodów. Daje to też możliwość dostawcy niezwłocznego dokonania wysyłki towarów lub dostarczenia usług.

Obecnie transakcja musi być zrealizowana w czasie rzeczywistym, co oznacza, że instytucje finansowe muszą być dostępne dla swoich klientów detalicznych i korporacyjnych przez 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu.

Ponieważ zasięg tych zmian jest globalny, a konsumenci stają się coraz bardziej wymagający, jest to raczej kwestia „kiedy?”, a nie „czy?” płatności natychmiastowe znacząco zwiększą swój udział w rynku.

Komodyzacja płatności – format ISO 20022

– Kolejnym trendem, który zaobserwowaliśmy, jest komodyzacja płatności. Każda dokonywana płatność niesie za sobą zbiór danych, ale same dane transakcyjne bez zrozumienia kontekstu są praktycznie bezużyteczne. Dlatego dopiero zrozumienie szerszego kontekstu powoduje, że dane przynoszą wartość poznawczą, a zatem i biznesową.

Format ISO 20022 daje możliwość przekazywania większej i uporządkowanej ilości danych, a co za tym idzie, pozwala zrozumieć kontekst. Dla banków i organów regulacyjnych będzie to nie do przecenienia – mówi Chance.

ISO 20022 niesie ze sobą istotną z punktu widzenia instytucji wymierną korzyść. Nowy standard zmusza instytucje finansowe do zastąpienia licznych, starzejących się systemów, jednym spójnym rozwiązaniem, które spełnia wymogi zgodności i jest dostosowane do potrzeb współczesnych konsumentów. Ponadto jest ono łatwiejsze w zarządzaniu i przyczynia się do ogromnych oszczędności w kosztach operacyjnych.

Dodatkową wartością migracji do nowego standardu jest normalizacja danych. Dzięki temu można je dokładnie przeanalizować przy użyciu narzędzi wspomaganych przez sztuczną inteligencję i uczenie maszynowe. Co więcej, daje on bankom kompleksowy obraz sytuacji finansowej konsumentów, ponieważ dane nie ograniczają się tylko do płatności, ale do całego przekroju komunikatów finansowych – obrót papierami wartościowymi, wymianę walut itd.

Konsolidacja dostępnych rodzajów i procesów obsługi płatności

Oba trendy uwypuklają potrzebę posiadania nowoczesnej i skonsolidowanej platformy płatniczej, która będzie również umożliwiała bankom zwinne wprowadzanie zmian. Taka platforma nie tylko umożliwia wykorzystanie zaawansowanej analityki, ale również umożliwi zbudowanie unikatowej oferty produktów i usług płatniczych.

Konsolidacja wszystkich dostępnych rodzajów i procesów obsługi płatności w ramach jednej, scentralizowanej platformy umożliwia instytucjom finansowym zapewnienie skalowalności biznesu, nieprzerwaną obsługę klientów. Powyższe cechy, jak i zdolność do przetwarzania dużych wolumenów i różnych rodzajów transakcji otwiera banki na ciekawsze zastosowania płatności także transgranicznych w niedalekiej przyszłości.

Nowy standard zmusza instytucje finansowe do zastąpienia licznych, starzejących się systemów, jednym spójnym rozwiązaniem

Im młodsze jest pokolenie klientów, tym bardziej skłania się ku rozwiązaniom, które są elastyczne i wszechstronne, ale nadal zaspokajają ich tradycyjne potrzeby. To zjawisko będzie się jeszcze bardziej intensyfikować, ale już dziś to klient wybiera formę płatności bazującą na karcie lub wykorzystującą alternatywne formy płatności, takie jak przelewy natychmiastowe, w zależności od tego, w jakim programie lojalnościowym uczestniczy oraz za co i gdzie płaci.

– Przyszłość płatności dla konsumentów to już nie omni, ale optichannel, czyli możliwość wyboru optymalnej metody płatności. Nadchodzące lata przyniosą dalsze zmiany, a przetrwają te instytucje finansowe, które będą chciały się dostosować i stale rozwijać – podsumowuje Chance.

Webinar: jak zbudować zwycięską strategię płatności

Dowiedz się, jak Twój bank może zbudować zwycięską strategię płatności. Zarejestruj się na webinar Fiserv w środę 9 grudnia 2020 r. o godzinie 13:00, poświęcony modernizacji płatności.

Kluczowe trendy i ich konsekwencje dla instytucji finansowych analizować będą eksperci Fiserv: David Chance i Andrew Foulds.

Do grupy Fiserv należy First Data Polska, właściciel marki Polcard.

Link do rejestracji: https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_rJq7VnuBSNqqX2C8U0R-UQ

Źródło: aleBank.pl