IT@BANK 2021, Kluczowe wyzwania na drodze do cyfrowego świata

IT@BANK 2021, Kluczowe wyzwania na drodze do cyfrowego świata
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Walka o talenty, ESG a także cyberbezpieczeństwo to wątki, poruszane podczas kolejnych webinarów tegorocznego wydarzenia IT@BANK. Do wszystkich tych wyzwań powrócili uczestnicy debaty wieńczącej tegoroczne forum, moderowanej przez prezesa ZBP, Krzysztofa Pietraszkiewicza.

Sformułowanie byłego prezesa PKO Banku Polskiego, Zbigniewa Jagiełły, iż dzisiejsze banki są „firmami technologicznymi z licencją bankową”, wciąż bywa przywoływane jako dowód na dojrzałość technologiczną sektora w Polsce.

Do tego tez stwierdzenia odniósł się w toku dyskusji Artur Kurcweil, wiceprezes zarządu PKO Banku Polskiego, wskazując, iż instytucja ta dysponuje właściwym dla firmy IT ekosystemem, umożliwiającym spełnianie oczekiwań młodego pokolenia klientów w zakresie nowatorskich usług.

Aby uzyskać ten efekt, bank musi dysponować najwyższej klasy fachowcami, także z zakresu cloud computingu, o których nierzadko rywalizuje z liderami branży IT.

Przedstawiciel największego polskiego banku nie ma wątpliwości, iż jeśli instytucje finansowe nie utrzymają tempa transformacji, nie będą w stanie sprostać coraz większym wyzwaniom z obszaru IT.

Czytaj także: IT@BANK 2021 | RANKING | Firmy technologiczne trzymają się mocno

Bez taryfy ulgowej dla banków spółdzielczych

O tym, że innowacyjność nie jest dziś tylko domeną rynkowych gigantów, wiedzą doskonale spółdzielcy. Prezes SGB-Banku, Mirosław Skiba, zauważył, że w odróżnieniu od dawnych czasów, kiedy strategia banku nie musiała samoistnie uwzględniać aspektu informatycznego, dziś kwestie te stanowią integralny element polityki każdej instytucji.

Klient spodziewa się takiego samego poziomu usług cyfrowych w banku komercyjnym jak i spółdzielczym

Obszar cyfrowy trzeba ujmować nie tylko w samej strategii banku, ale też w toku zmiany modeli biznesowych. W przypadku banku zrzeszającego ma to ten dodatkowy wymiar, iż jest on dostawcą technologii dla instytucji członkowskich.

„Technologia zawsze była istotna, jednak dziś jest czynnikiem krytycznym. Klient spodziewa się takiego samego poziomu usług cyfrowych w banku komercyjnym jak i spółdzielczym” – dodał prezes SGB-Banku.

Zauważył on tez, iż technologia nie powinna być traktowana jako sztuka dla sztuki, na pierwsze miejsce wybija się wszak klient i jego podstawowe potrzeby.

Cloud czyli chmura

Choć IT determinuje wiele aspektów funkcjonowania rynku finansowego, banki dysponują wciąż poważna przewagą w postaci licencji bankowej. Tak uważa Bartosz Ciołkowski, dyrektor generalny Mastercard Europe na Polskę, Czechy i Słowację.

Zwrócił on tez uwagę na fakt, iż w toku współpracy podmiotów na rynku finansowym pojawia się nie tylko kwestia zróżnicowania kultury organizacyjnej, ale i technologii w poszczególnych firmach.

Niezaprzeczalne znaczenie dla powodzenia owej transformacji ma oczywiście cloud computing, jednak nie należy traktować chmury jako panaceum na wszystkie wyzwania bankowości.

Do chmury należy przenosić zasoby, które zostały wytypowane przez bank jako najistotniejsze

„Cloud sam z siebie nie zwiększy bezpieczeństwa, dostępności ani nie poprawi efektywności kosztowej” – wskazał  Patryk Nowakowski, członek zarządu Santander Bank Polska.

Aby należycie korzystać z dobrodziejstw chmury, potrzeba fachowców, których banki mogą pozyskać zarówno poprzez kształcenie we własnym zakresie, jak i rekrutację z rynku.

Przedstawiciel Santander Bank Polska przypomniał też, by dążąc do rozwiązań chmurowych nie zapominać o architekturze zapasowej, która jest w stanie zapewnić ciągłość działania w warunkach kryzysowych.

„Kwestia ta bywa pomijana w ramach zbytniego optymizmu” – dodał Patryk Nowakowski.

Z kolei Artur Kurcweil podkreślał, że do cloudu należy podchodzić w sposób selektywny, przenosząc tam te zasoby, które zostały wytypowane przez bank jako najistotniejsze. Taką właśnie strategię przyjął PKO BP w ramach dokumentu Road to Cloud.

O potrzebie wyznaczania priorytetów w obszarze digitalizacji mówił też Jarosław Hermann, członek zarządu Bank Millennium, dodając, iż powinno być to kluczem do alokacji środków na zmiany.

Zielona transformacja – wielkie wyzwanie

Kolejnym wyzwaniem jakie stoi przed gospodarką i rynkiem finansowym, jest zielona transformacja. Patryk Nowakowski podkreślił, że systemy bankowe muszą być gotowe na to, by oszacować ślad węglowy finansowanych przedsięwzięć.

Dodatkowo, banki angażują się w takie działania jak wspieranie OZE, w przypadku Santander Bank Polska kredytowanie obejmuje już dziś instalacje OZE o mocy około 1,5 GW.

Przedstawiciel Mastercard, wspomniał o realizowanych przez tę firmę działaniach z zakresu społecznej odpowiedzialności, w ubiegłym roku w ramach takich akcji sfinansowano 100 mln posiłków dla dzieci, obecnie bank zamierza posadzić 100 mln drzew do roku 2025. Sadzonki będą ulokowane na podstawie zaleceń przyrodników, uzupełniając między innymi drzewostan w Puszczy Amazońskiej. To nie wszystkie działania, jakie w tej sferze podejmuje operator kartowy.

„Chcemy zwiększyć świadomość naszych klientów, pokazując, jak ich działania wpływają na ślad węglowy” – stwierdził Bartosz Ciołkowski. Firma dąży też do osiągnięcia zerowej emisji netto do roku 2025.

Specjaliści to kapitał

Choć zasoby IT mają kluczowe znaczenie dla funkcjonowania banków, najcenniejszym kapitałem wciąż są ludzie. Kwestie właściwego zagospodarowania talentów omawiano w dalszym ciągu debaty. Jarosław Hermann nadmienił, że pracownik działu IT nie powinien być tylko wykonawcą, ale współtwórcą architektury firmy, a także relacji z klientami.

„Konieczny jest link między technologiami a klientem” – dodał przedstawiciel banku.

Mirosław Skiba zwrócił uwagę na specyfikę lokalnych instytucji finansowych, funkcjonujących poza ośrodkami miejskimi, gdzie trudniej o wykwalifikowane kadry. Także i on zauważył, ze ludzie muszą się czuć współtwórcami organizacji, dla które pracują.

Z kolei Bartosz  Ciołkowski powiedział, iż kultura organizacyjna i szanse rozwoju to te czynniki, które decydują o atrakcyjności pracy.

Debatę zakończyły refleksje na temat cyberbezpieczeństwa, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeby ochrony klienta instytucji finansowej. Także i w tym aspekcie kompetentny pracownik, obok infrastruktury IT, jest gwarancją powodzenia.

Źródło: aleBank.pl