IT@BANK 2019: monetyzacja danych banku w erze regulacji

IT@BANK 2019: monetyzacja danych banku w erze regulacji
IT@BANK 2019 fot. aleBank.pl
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Opiekunem IV sesji Konferencji był Tadeusz Woszczyński, Country Manager Poland, Austria, Czech Rep., Slovakia & Baltics w firmie Hitachi, który przekazał swoją wypowiedź wideo (w którym przedstawił osoby uczestniczące w tej sesji). Do debaty wprowadziło uczestników wystąpienie Gary LaFevera, CEO, Anonos (USA), reprezentującego firmę Hitachi.

#RobertTrętowski: Monetyzacja danych to nie tylko to, jak je sprzedać. Może też dotyczyć wykorzystania ich do wsparcia biznesu bankowego #ITBANK #MonetyzacjaDanych #ZBP #RODO @RzecznikKIR

Zdaniem Gary LaFevera firmy chcą maksymalizować efekty z cyfryzacji. Wprowadzenie RODO zmieniło sytuację, tworząc restrykcyjny dostęp do danych i wymuszając ich anonimizację. Ekspert przedstawił Hitachi Digital Privacy Variant Twins. Rozwiązanie pozwala na wiele wariantów dostępu. Przedstawione rozwiązanie anonimizacji różni się od typowego podejścia do ochrony danych.

Gary LaFever omówił również kontrolowaną dynamiczną deidentyfikację. To pozwala od nowa zidentyfikować ryzyka i zarządzać nimi.

W wystąpieniu wzięła również udział przedstawicielka Raiffeisenlandesbank w którym skorzystano z tego rozwiązania.

Bezpieczeństwo danych a cyfryzacja

Panel dyskusyjny moderował Mariusz Sudoł, dyrektor operacyjny CEE w Hitachi. Jak stwierdził Piotr Krawczyk, dyrektor Pionu Rozwoju i Utrzymania Aplikacji w PKO Bank Polski, jeszcze wiele można dziś zrobić, nie wchodząc nawet na obszar objęty regulacjami. Bank chce robić wszystko w sposób bezpieczny. Chmura i wykorzystanie związanych z nią technologii będzie dla banku w aspekcie analityki bardzo ważne.

Maciej Ostrowski, Technology Sales Director w firmie Oracle podkreślił, że dziś dla banków ważne jest utrzymanie relacji z klientami. Klienci oczekują też innego rodzaju usług i widać to np. na rynkach azjatyckich, na których również zwykli klienci objęci są usługami zarezerwowanymi dotychczas dla concierge. Zwrócił uwagę, na konieczność zabezpieczenia danych znajdujących się w systemach banków.

Czytaj także: IT@BANK 2019: w cyfrowym świecie najważniejsi są ludzie

Jak stwierdził z kolei Szymon Mitoraj, dyrektor zarządzający ds. digitalizacji w PZU, w firmie prowadzone są działania związane np. z rozwojem i wykorzystaniem machine learning.

Skoncentrowano się na rozpoznawaniu zdjęć szkód, co przynosi konkretne efekty ekonomiczne. Obecnie w Grupie jest zaimplementowanych kilkadziesiąt robotów obsługujących kilkadziesiąt procesów i przekłada się to na oszczędności w wysokości milionów złotych.

Mirosław Skiba, prezes zarządu w SGB-Bank podkreślił rolę banków zrzeszających w cyfryzacji. Dziś lokalny rozwój informatyki jest drogi i mało efektywny. Banki zrzeszające muszą dostarczać odpowiednie rozwiązania dające odbiorcom w bankach spółdzielczych biznesową wartość dodaną.

Robert Trętowski, wiceprezes zarządu Krajowej Izby Rozliczeniowej stwierdził, że monetyzacja danych to nie tylko to, jak je sprzedać. Może dotyczyć też wykorzystania ich do wsparcia biznesu bankowego.

Z kolei Paweł Wieczorek, COO TISO PL w Nordea Abp przypomniał, że dla krajów nordyckich warunki dla cybersecurity wyznacza EBC. Jego zdaniem, trzeba też zwracać uwagę na ryzyka w każdej jednostce (wiele jest ich w Grupie Nordea), w której są wymieniane dane.

Krzysztof Zieliński, dyrektor Departamentu Cyberbezpieczeństwa w Komisji Nadzoru Finansowego przypomniał, że to klient jest podmiotem, na którego danych pracujemy. KNF, jako regulator, nie widzi obecnie potrzeby dodatkowego doprecyzowywania obowiązujących regulacji.

Czytaj także: IT@BANK 2019: wciąż są problemy ze spełnieniem wymagań dla przetwarzania w chmurze

Nowe technologie to też nowe zagrożenia

W trakcie dyskusji zauważono też, że obecnie nieunikniona jest w bankach automatyzacja wykorzystująca nowe technologie. Jednak do tych rozwiązań mają też dostęp przestępcy.

Komputery kwantowe to równie nowe możliwości, ale też nowe zagrożenia bezpieczeństwa. Uczestnicy debaty zgodzili się, że podstawową wartością powinno zawsze być dobro i bezpieczeństwo klienta. Wspomniano też o inicjatywie e-paragonu.

AI − czy Europa ma szansę dogonić świat?

Współpraca ze start-upami w ramach platformy AI4EU to temat wystąpienia gościa specjalnego IT@Bank − Tomasza Mazuryka, Partnera w The FundingBox Group S.L., National Contact Point of AI4EU. Ekspert przedstawił różne aspekty techniczne związane ze wdrożeniem sztucznej inteligencji.

AI4EU to największa inicjatywa związana ze wdrożeniem sztucznej inteligencji w Europie, mająca na celu dogonienie w rozwoju sztucznej inteligencji krajów, które dziś przodują, czyli Stanów Zjednoczonych i Chin.

Sztuczna inteligencja też ostatnio się zmienia i dojrzewa. Tomasz Mazuryk przedstawił kierunki rozwoju sztucznej inteligencji i jej połączenia z różnymi technologiami np. w realizacji koncepcji Przemysłu 4.0.

Konsorcjum AI4EU już obecnie ma duży zasięg, przystąpiło do niego już 60 instytutów badawczych. Obecnie w ramach platformy funkcjonują trzy rodzaje konkursów dla start-upów: wybór wyzwań rynkowych, stworzenie prototypów i akceleracja/tech-transfer.

Banki mogą brać w tym udział i skorzystać jako pierwsze z rozwiązań przygotowanych przez start-upy.

Czytaj także: IT@BANK 2019: nowe technologie a bezpieczeństwo multi-chmury

Źródło: aleBank.pl